Úvod > Aktuality > Ohrožené památky Vysočiny představuje nová výstava
Ohrožené památky Vysočiny představuje nová výstava
">
Kultura

Ohrožené památky Vysočiny představuje nová výstava

  • Vydáno17. května 2011
Památkový fond kraje Vysočina je velice bohatý a různorodý. Od roku 1990 bylo mnohé zachráněno. Přesto zůstává mnoho památek, kterým rychlejší či pomalejší zánik stále hrozí. Nová výstava Ohrožené památky Vysočiny chce upozornit na různorodost problémů a přiblížit hodnoty, které většina společnosti bere jako samozřejmé a až v okamžiku zániku si uvědomí jejich jedinečnost.
Výstava, kterou připravilo ÚOP NPÚ v Telči, si klade za cíl na zlomku příkladů ukázat různorodost tzv. ohrožených památek, které svojí skladbou jen kopírují samotný památkový fond kraje. Důvodem jejich havarijního stavu nebývá pouze nezájem vlastníků. Mohou jím být dlouhodobě nevyjasněné vlastnické vztahy, nevhodné stavební úpravy v minulosti, nemožnost najít památce odpovídající využití tak, aby "žila" ad. Mnoho památek se po roce 1990 vrátilo původním majitelům či jejich potomkům ve velmi špatném stavu, některé skončily v rukou spekulantů.

Přehlídku doplňuje dvojice panelů s příklady obnovy objektů, a to již ukončené (roubenka v Kuklíku), či ještě probíhající (zámek Osová). V obou případech je výsledek společným dílem vlastníků a odborné i výkonné složky památkové péče. Poděkování zaslouží nejen majitelé výše zmíněných objektů, ale všichni vlastníci kulturních památek, kteří si uvědomují, že vlastnictví především zavazuje a v rámci svých možností se snaží hodnoty svého majetku zachovat pro příští generace. Nemalou měrou k obnově a údržbě památkového fondu přispívají také obce a občanská sdružení.

Výstavu můžete vidět v průběhu roku 2011:
30.4. – 29.5. 2011     SZ Náměšť nad Oslavou
1.6. – 3.7. 2011          SZ Telč
5.7. – 31.7. 2011        SH Lipnice nad Sázavou
2.8. – 28.8. 2011        zámek Jemnice
30.8. – 2.10. 2011      SZ Jaroměřice nad Rokytnou

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou – barokní skvost Vysočiny

Zámek Jaroměřice nad Rokytnou – barokní skvost Vysočiny

Barokní zámek v Jaroměřicích se řadí k nejmohutnějším stavbám první poloviny 18. století u nás i v Evropě. Reprezentační prostory zámku si zčásti zachovaly svou původní podobu, zčásti jsou volně instalovány v duchu šlechtického životního stylu 18. a 19. století.

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek Náměšť nad Oslavou

Zámek v Náměšti nad Oslavou, postavený na levém břehu řeky Oslavy, patří mezi významné doklady renesančního stavitelství na Moravě. Původní hrad ze 13. stol. byl moravskými pány ze Žerotína přebudován v letech 1565-1578 na honosné renesanční sídlo, které se zachovalo v téměř nezměněné podobě dodnes.

Hrad Lipnice – obestřený záhadami a pověstmi

Hrad Lipnice – obestřený záhadami a pověstmi

Přijeďte se podívat na jeden z nejmohutnějších českých šlechtických hradů – na Lipnici na Vysočině. Součástí prohlídky jsou jedinečné výhledy do okolní krajiny, zejména z ochozu věže Samson.

Zámek Telč – klenot moravské renesance

Zámek Telč – klenot moravské renesance

Navštivte renesanční zámek v Telči, kde se natáčela celá řada pohádek. Nejznámější je bezesporu Pyšná princezna. Telčský zámek patří mezi klenoty moravské renesanční architektury.