Úvod > Aktuality > Na zahradní slavnost do Mnichova Hradiště se vydejte za Albrechtem z Valdštejna
Zahradní slavnost v Mnichove Hradišti
"> Zahradní slavnost v Mnichove Hradišti "> Mnichovo Hradište "> Zahradní slavnost v Mnichove Hradišti
Zážitky

Na zahradní slavnost do Mnichova Hradiště se vydejte za Albrechtem z Valdštejna

  • Vydáno17. července 2015
O víkendu 18. a 19. července se na zámku Mnichovo Hradiště uskuteční dobová zahradní slavnost k poctě Albrechta z Valdštejna s ukázkami života šlechty období baroka za majitele panství Maxmiliána z Valdštejna s chotí Kateřinou z Harrachu. Těšit se můžete i na koncert v kostele sv. Jakuba a noční prohlídky zámku.

Zámecká zahradní slavnost v Mnichově hradišti k poctě Albrechta z Valdštejna v sobotu 18.7.2015 od 11:00 do 17:00 hodin nabídne program v zahradě a sale terreně zámku Mnichovo Hradiště v raněbarokním stylu a následně při nočních prohlídkách 19.7.2014 ve 21,  21:30 a 22 hodin. Během slavnosti vystoupí skupina historického šermu a dobové hudby i soubory starého a historického tance.

 

Program bude zahájen v 11 hodin výstřelem z děla a následovat bude před zámkem uvítání  příbuzných a hostů Maxmiliánem z Valdštejna a jeho chotí. Program na trase vycházkového okruhu nabídne čtyři zastavení.

Mnichovohradišťský zámecký areál je příkladem velkolepého barokního šlechtického sídla, které se dochovalo jen v málo pozměněné podobě.V roce 1623 získal konfiskací tehdy ještě renesanční sídlo s celým panstvím slavný vojevůdce Albrecht z Valdštejna. V majetku rodu Valdštejnů se pak panství drželo po řadu dalších staletí.
Nová epocha objektu byla zahájena po roce 1690, kdy do Mnichova Hradiště přesídlil Arnošt Josef z Valdštejna. V roce 1696 podle plánu architekta Canevalleho byla zahájena velkorysá přestavba sídla, která s přestávkami trvala přibližně třicet let. Zámek byl zmodernizován, zvýšen o jedno patro a od základu postavena další část zámecké budovy s novou tzv. hodinovou věží. Byly vybudovány konírny, sala terrena a oranžérie.
 

Nočními prohlídkami provede šlechta v podní boleslavských herců

Účastníci večerní části programu se po 18. hodině mohu těšit na koncert v kostele sv.Jakuba, kde zazní vokálně – instrumentální hudba od gotiky po baroko. Vystoupat můžete i na zvonici kostela a po 21. hodině budou následovat noční prohlídky zámku, jejichž součástí jsou scénky ze života šlechty v expozici zámku s herci z městského divadla v Mladé Boleslavi. Vstupné na Noční prohlídky s programem činí 130,- Kč.

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti

Zámecké divadlo v Mnichově Hradišti

V sousedství knihovny v jihovýchodním nároží zámku Mnichovo Hradiště je původní hlavní zámecký sál, který byl koncem 18. století přebudován na zámecké divadlo, zdobené iluzivní klasicistní výmalbou. Divadelní prostor zpřístupněn veřejnosti v rámci prohlídek zámku a kulturních akcí.

Zámek Mnichovo Hradiště – putování za Valdštejnem i Casanovou

Zámek Mnichovo Hradiště – putování za Valdštejnem i Casanovou

Prohlídka návštěvníkům nabídne zámecké divadlo s původními kulisami, duchcovskou knihovnu spravovanou Giacomem Casonovou nebo hrobku slavného válečníka Albrechta z Valdštejna. Od května 2013 je otevřena nová expozice ke 180. výročí setkání "Sv. Aliance".

Další aktuality