Úvod > Aktuality > Jižní zahrady Pražského hradu jsou otevřeny všem milovníkům zeleně
Jižní zahrady Pražského hradu jsou otevřeny všem milovníkům zeleně
">
Příroda

Jižní zahrady Pražského hradu jsou otevřeny všem milovníkům zeleně

  • Vydáno28. června 2018
Na Pražském hradě se můžete projít po nádherných Jižních zahradách, které v minulých letech prošly náročnou rekonstrukcí. Nyní byly zpřístupněny v původní podobě z počátku 20. století, jakou jim vtiskl slovinský architekt Josip Plečnik. Není bez zajímavosti, že Jižními zahradami lze obejít půl Pražského hradu – pás Jižních zahrad se táhne z Hradčanského náměstí až po vyhlídku Na Opyši.
Rajská zahradaZahrady vznikaly postupně na místě opevnění pod Pražským hradem. V pozdějších časech ztratilo opevnění vojenský význam a postupem času bylo rušeno a tam, kde dřív stávaly valy začaly vznikat zahrady a vinice. Výrazné úpravy se více než půlkilometrový pás zeleně dočkal za první republiky (1920 – 1929) od hradního architekta Josipa Plečnika. Ten zde vytvořil jednotnou geometrickou koncepci cest, pravoúhlé travnaté plochy, nepravidelně rozmístěné stromy a jiné terénní a architektonické úpravy.

Jižní zahrady Pražského hraduJižní zahrady měří skoro 500 metrů a v letní sezoně je možné do nich vstoupit z Opyše při východní bráně či Býčím schodištěm z III. nádvoří. Tvoří je tři prostory: Rajská zahrada, Na Valech a Hartigovská. První dvě hradní zahrady vznikly v místech bývalého jižního obranného předpolí Hradu. Bývaly zde valy a příkopy, později dal Vladislav Jagelonský zřídit pozdně gotickou fortifikaci, na které se podílel architekt Benedikt Riet. Zahradami lze obejít celý Pražský hrad. Vejít do nich lze z Hradčanského náměstí, z vyhlídky Na Opyši nebo po Býčím schodišti z II. hradního nádvoří.

Zahrady jsou v létě přístupny denně od 10:00 do 18:00 hodin. Vstup je zdarma.
Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.

Zahrady Pražského hradu

Zahrady Pražského hradu

V areálu Pražského hradu se nachází hned několik zahrad, které jsou bezplatně přístupné veřejnosti. Zatímco severní zahrady patří mezi historicky nejcennější, z jižních zahrad je kouzelný pohled na historickou část města.

Hartigovská zahrada

Hartigovská zahrada

Hartigovská zahrada patří mezi Jižní zahrady Pražského hradu. Leží jižně pod zahradou Na Valech. Najdete zde hudební pavilón a sochařskou výzdobu v podobě antických božstev. Hartigovská zahrada není veřejnosti přístupná.

Zahrady pod Pražským hradem

Zahrady pod Pražským hradem

Na jižním svahu hradčanského návrší pod Pražským hradem se rozkládají Palácové zahrady, které jsou spojnicí mezi Pražským hradem a Malou Stranou. Tvoří je celkem pět zahrad a Galerie Ledeburské zahrady. V současné době probíhá památková obnova některých zahrad.