Úvod > Aktuality > Dobrovolníci budou revitalizovat rašeliniště v srdci NP Šumava

Dobrovolníci budou revitalizovat rašeliniště v srdci NP Šumava

Vydáno 6. srpna 2019 Příroda
Tým dobrovolníků z celé naší země bude od soboty 10. do soboty 17. srpna 2019 napravovat staré chyby vzniklé odvodňováním Šumavy. Stane se tak v rámci akce "Týden pro divočinu na Šumavě", do níž se ještě mohou zájemci přihlásit. Čeká je pak dobrovolnická práce v šumavské divočině nedaleko Soumarského mostu. Dobrovolníci tak každoročně pomohou jak vzácné šumavské přírodě, tak i zadržení vody a vodnímu režimu v krajině.
Chalupská slaťDobrovolníci během Týdne pro divočinu na Šumavě zahrazují se a zasypávají staré, umělé odtokové kanály na odvodněných rašeliništích na Modravsku. Tvoří hráze, zasypávají kanály půdou a přenášejí rašeliníky. Zvýší a stabilizují hladinu podzemní vody pro obnovu rašelinotvorných procesů. Pokud chcete pro Šumavu něco udělat, pomozte Národnímu parku s revitalizací těchto vzácných území. Přihlásit se můžete na webové stránce zachranmelesy.cz.

Šumava patří k nejrozsáhlejším a nejstarším pohořím střední Evropy. Na jejích rašeliništích často najdeme jezírka, která skýtají nejen romantické pohledy, ale i podmínky pro život mnoha vzácných živočichů a rostlin. Bohužel ani po třiceti letech se rašeliniště nevypořádala s devastujícími zásahy z osmdesátých let. Tehdy byla uměle odvodňována, aby lidé získali snazší přístup do lesů a uvolnili nové plochy pro těžbu dřeva.

Rašeliniště ŠumavaRašeliniště je typ mokřadního ekosystému, v němž dochází ke hromadění odumřelé organické hmoty (převážně rašeliníků), která se bez přístupu vzduchu mění v rašelinu neboli humolit. Zaujímají v České republice plochu jen kolem 25 000 hektarů. Skoro polovina z toho leží v jižních Čechách. Na Šumavě jsou rašeliniště považována za jedny z nejlépe zachovalých přirozených ekosystémů, a zároveň v přírodě slouží k zadržování vody v krajině. Vytvářet a udržovat tyto unikátní ekosystémy pomáhá právě voda, která v nich hraje klíčovou roli.

Revitalizovaná rašeliniště přispívají k odolnosti a zdraví okolního lesního ekosystému především zmiňovaným zadržováním srážkové vody v krajině. Zatímco se kulturní krajina potýká zejména v posledních letech s velkým suchem a rychlým odtokem srážek do údolí, rašeliniště fungují jako velká přírodní houba, která vodu dlouho udrží, postupně ji uvolňuje do okolí a udržuje vyšší hladinu spodní vody. Lesy i krajina v okolí jsou proto stabilněji a dlouhodoběji zásobeny vláhou, a proto odolnější. Ochrana a revitalizace rašelinišť je jedním z důležitých prvků při adaptaci na postupující změně klimatu a vysychání krajiny.
 

Týden pro divočinu

Rašeliniště ŠumavaTýden pro divočinu na Šumavě je letošním třetím z celkem šesti, které Hnutí DUHA pořádá během léta po celém území ČR od Bílých Karpat až po Šumavu. Jedná se již o 22. ročník této tradiční akce. Dvaceti ročníků se zúčastnilo 1942 dobrovolníků a odpracovali bezmála 70 000 hodin na pomoc lesům, přírodě a krajině.

Od roku 2004 připravilo Hnutí DUHA na Šumavě už 32 dobrovolnických týdnů. Jen v minulém roce se podařilo vytvořit sedm hrázek na hlavním odvodňovacím kanálu na Soumarském rašeliništi a tři odvodňovací kanálky. Ty odvádějí vodu z kanálu a umožňují její rozliv do plochy a opětovné zamokření, což podporuje obnovu rašeliniště a zadržuje vody na  místě místo jejímu rychlému odtoku do Vltavy.
Soumarské rašeliniště s vyhlídkovou věží

Soumarské rašeliniště s vyhlídkovou věží

Kilometr a půl dlouhá naučná stezka vás zavede na rašeliniště u Soumarského mostu nedaleko Lenory. Stezka končí u 10 metrů vysoké vyhlídkové věže, ze které přehlédnete celou plochu rašeliniště.

Javoří slať u Modravy

Javoří slať u Modravy

Javoří slať představuje roztroušenou sestavu vrchovišť s jezírky i bez jezírek. Nachází se cca 8 km od Modravy a dovede vás k ní červená značka, dále pokračující na Poledník.

Modravské slatě - zakázané srdce Šumavy

Modravské slatě - zakázané srdce Šumavy

Modravské pláně leží v první zóně národního parku, a i když tu vede značné množství cest a silniček, nejsou z důvodu ochrany vegetace a zvěře přístupné. Žijí zde chránění živočichové jako tetřev hlušec, chrostíci, ještěrky, vážky, myšivky horské nebo rys ostrovid.

Cikánská slať - jedno z nejcennějších míst šumavského parku

Cikánská slať - jedno z nejcennějších míst šumavského parku

Cikánská slať je vrchovištní rašeliniště v Národním parku Šumava asi 2 km jihozápadně od obce Modrava, na jižním svahu Modravské hory v nadmořské výšce 1103 m.

Šumavská rašeliniště - nejcennější poklad šumavské přírody

Šumavská rašeliniště - nejcennější poklad šumavské přírody

Jedním ze symbolů Šumavy jsou rašeliniště, kterým se v centrální části národního parku říká slatě. Rašeliniště se vyvinula na přelomu poslední doby ledové a meziledové (před 9 000 až 10 000 lety). Přístupných slatí je v NP pouze pět – Jezerní, Cikánská, Tříjezerní, Chalupská a Malý Polec.

Národní park Šumava – největší národní park České republiky

Národní park Šumava – největší národní park České republiky

Šumava je lákavým cílem pro ty, kteří hledají majestát a velebnost přírody, fyzické i psychické zotavení.