ÚvodCo chcete dělat?KulturaGočárova galerie v Pardubicích
Kultura

Gočárova galerie v Pardubicích

Gočárova galerie v Pardubicích představuje stálé expozice výtvarného umění. Pravidelně se pořádá výstavy a organizuje také řadu přednášek pro předem objednané školní skupiny. Expozice najdete v Domě U Jonáše a Automatických mlýnech.
Gočárova galerie (bývalá Východočeská galerie v Pardubicích) dříve využívala pro svou expozici sály zámku, avšak od roku 2023 má své sídlo v bývalých Automatických mlýnech. Budovu s průčelími z červených a šedých neomítaných cihel ve stylu geometrické moderny stojící na břehu řeky Chrudimky navrhl jako své rané dílo architekt Josef Gočár (1880–1945) v letech 1910–1911. V červnu 1919 mlýn vyhořel a jeho obnova byla opět zadána Josefu Gočárovi. Mlýn přestal sloužit svému účelu v roce 2012 a následně se hledalo nové využití budov, které byly krátce poté, roku 2014, prohlášeny za národní kulturní památku. V roce 2016 odkoupili areál manželé Smetanovi se záměrem využít historický objekt zejména ke kulturním účelům. Pardubický kraj zakoupil hlavní budovu bývalých Winternitzových mlýnů od architekta Lukáše Smetany v roce 2018. Přestavba této nejcennější budovy areálu na budoucí Gočárovu galerii začala 19. května roku 2020.

Dům U Jonáše, který se  nachází se v historickém jádru města na Pernštýnském náměstí, je součástí galerie delší dobu. Dům je nejpopulárnějším a nejcennějším měšťanským objektem v Pardubicích. Velmi cenný je interiér domu. V přízemí se nachází dvoulodní gotický mázhaus se sklípkovou klenbou. Průčelí zdobí štukový reliéf z roku 1797. Znázorňuje biblický výjev, jak proroka Jonáše polyká velryba. Autorem je pardubický sochař, řezbář a štukatér Jakub Teplý.


Sbírky galerie

Gočárova galerie neměla možnost v době svého založení navázat na předchozí historické sbírky. Proto byla sbírka galerie na počátku padesátých let budována na základě převodů z NG Praha, ONV, darů, ale také vlastními akvizicemi. Zvláště cenné jsou autorské kolekce E. Filly, F. Tichého, B. Reynka, K. Malicha, E. Kmentové, T. F. Šimona, J. Baucha, J. Konůpka, A. Chittussiho, J. Mařáka, F. Kavána, F. Muziky, J. Smetany, M. Holého, O. Janečka, J. Panušky, S. Máchala, J. Kotíka, K. Lhotáka.

Ve sbírkách se nachází velká kolekce krajinomalby od konce 19. století po tendence současné, je zde dokumentována tvorba krajinářů Železných horVysočiny a kolekce umělců, kteří tvořili v pardubickém regionu. Kvalitní je soubor dokumentující české umění 60. let – M. Medek, S. Podhrázský, V. Preclík, J. Šerých, M. Grygar, J. Hilmar, O. Slavík, J. Jíra, J. Kolář, V. Jarcovják. V roce 1994 byla převedena do sbírek Gočárovy galerie některá díla z výtvarného sympozia Artchemo, které v roce 1968 a 1969 spolupořádala Východočeská galerie v Pardubicích. Galerie více než 20 let získává fotografie a negativy Jiřího Tomana.

 

Bezbariérový přístup

Dům U Jonáše - z velké části  bezbariérově přístupný, více informaci na telefonním čísle: 466 501 897

Gočárova galerie v Automatických mlýnech - bezbariérově přístupný
 

Z historie galerie

Dnešní Gočárova galerie, do 31. 12. 2022 Východočeská galerie v Pardubicích, byla zřízena rozhodnutím KNV Pardubice jako Krajská galerie v roce 1953, tedy v době, kdy byla u nás zakládána síť státních galerií. Od počátku sídlila v prostorách v hospodářské části pardubického zámku. Zde vznikaly první vlastní či přejaté výstavy, významná část výstavních aktivit se odehrávala také na pobočkách v Chrudimi, ve Vysokém Mýtě a v Litomyšli, které byly při reorganizaci v roce 1960 osamostatněny.

Mezi léty 1959 až 1961 byla galerie nejprve sloučena s dalšími institucemi a následně osamostatněna, tentokrát již s názvem Východočeská galerie v Pardubicích (VČG).

Šedesátá léta znamenala pro galerii významný rozvoj, co se týče sbírkového fondu, rekonstrukce výstavních prostor na zámku i odborné činnosti. V roce 1962 byla otevřena první stálá expozice Českého výtvarného umění 20. století s důrazem na umění Východních Čech.

Následující léta sedmdesátá nebyla však pro galerii šťastným obdobím. Veškeré aktivity tehdejšího ředitele byly vedeny snahou vybudovat muzeum socialistického realismu. V roce 1972 se však galerii podařilo získat výstavní prostory v Domě U Jonáše na Pernštýnském náměstí, kde byla v roce 1978 otevřena Galerie Jaroslava Gruse.

V období po roce 1989 se výstavní činnost soustředila na prezentaci v podstatě neznámých, dřívějším režimem diskriminovaných osobností a výtvarných skupin našeho poválečného výtvarného umění. Takto zaměřené výstavy se během let staly jistou součástí image VČG. Ve stejném duchu se galerie snažila aktualizovat svou stálou expozici a s tímto cílem bylo realizováno množství úspěšných nákupů do sbírek. Podařilo se dokoupit díla klíčových autorů šedesátých až osmdesátých let a představit tak expozici umění druhé poloviny 20. století.

V roce 2017 byl schválen Radou Pardubického kraje Generel dlouhodobé prezentace Zámku Pardubice, který určuje budoucí rozvoj unikátního areálu s cílem zvýšit jeho atraktivitu, podpořit turistický ruch a posílit význam renesančního sídla Pernštejnů. Bylo rozhodnuto o využití bývalých hospodářských budov pro potřeby Východočeského muzea a o přemístění sídla VČG do budovy bývalých Automatických mlýnů, které navrhl architekt Josef Gočár. Pro účely moderní galerie je bývalý industriální objekt mimořádně atraktivní. Vznikly zde výstavní sály pro proměnné výstavy a expozice, moderní depozitáře ale i kvalitní zázemí pro práci se sbírkami. Zároveň zůstaly zachovány některé autentické prvky z původního mlýna jako transmise, výsypky a podobně.

Návštěvníkům se otevře i možnost jedinečného pohledu na město a jeho okolí ze střešní terasy. Toto zásadní koncepční rozhodnutí nabízí galerii jedinečnou šanci a možnost stát se moderní vyhledávanou kulturní institucí 21. století.

Gočárova galerie v Pardubicích
Instituce byla oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis:

2023 – Zvláštní ocenění v kategorii Muzejní počin roku 2023 – za projekt „Gočárova galerie v Automatických mlýnech“

Aktuality

Maker Faire Pardubice 2024 – Přehlídka inovátorů a vynálezců

Celosvětová přehlídka kreativity, tvořivosti a inovací přichází i do Pardubic! Vyzkoušejte, poznejte a osahejte si nevšední projekty a experimenty z oblastí nových technologií, řemesel, 3D tisku, ale i vyšívání, elektroniky, designu, dronů, modelářství a mnoho dalších. Vstup zdarma!
Pardubice, Pardubický kraj

Talentissimo

Talentissimo je speciální program festivalu Zlatá Pecka zaměřený na mimořádně talentované děti do 16 let ve všech instrumentálních oborech.
Pardubice, Pardubický kraj

Rok Vojtěcha z Pernštějna v Pardubicích

Letošní výročí 490 let od úmrtí Vojtěcha z Pernštejna je důvodem připomenout si tohoto šlechtice, který do regionu přivedl mnoho renesančních stavitelů a umělců a přispěl k jeho celkovému rozvoji v první polovině 16. století. Iniciátory akcí jsou Pardubický kraj, město Pardubice a další instituce.
Pardubice, Pardubický kraj

Food Day Festival na zámku Pardubice

Food Day Festival v prémiové lokalitě Zámku Pardubice, kde procestujete kuchyně celého světa a prožijete sobotu jako malovanou s programem, soutěžemi a DJ!
Pardubice, Pardubický kraj

Exit 91 – Vykopávka ve Východočeském muzeu v Pardubicích

Dosud nejrozsáhlejší záchranné archeologické výzkumy na území Pardubického kraje v letech 2017 až 2023 odhalily historii skrytou pod jedenácti silnicemi o celkové délce 91 kilometrů. Z více než 200 tisíc archeologických nálezů byly vybrány ty nejzajímavější a nejreprezentativnější objevy.
Pardubice, Pardubický kraj

Zahraj si Pardubice ve Východočeském muzeu v Pardubicích

Vydejte se na dobrodružnou cestu časem pro malé objevitele, na výstavu Zahraj si Pardubice! Význačné milníky města od roku 1845 až do 30. let 20. století poznáte díky vzácným předmětům z naší sbírky i zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly.
Pardubice, Pardubický kraj

Pardubický festival vína 2024

Již 27. ročník festivalu vína se chystá v Pardubicích. Kromě dobrého vína se můžete těšit na bohatý program.
Pardubice, Pardubický kraj

Proměny Zelené brány a náměstí Republiky

Zajímá vás historie a architektura? Baví vás sledovat proměny jednoho místa v průběhu času? Tak to je současná výstava v předbraní Zelené brány o proměnách náměstí Republiky a jeho dominantách přímo pro Vás.
Pardubice, Pardubický kraj

Gampa – Centrum pro otevřenou kulturu v Pardubicích

GAMPA nebo-li Galerie města Pardubic funguje od roku 2012. Naším cílem je soudobou uměleckou tvorbu přibližovat široké veřejnosti a vytvářet platformu pro diskuzi nad aktuálními uměleckými i společenskými tématy.
Pardubice, Pardubický kraj

Transmise – expozice v Gočárově galerii v Pardubicích

Nová stálá expozice Transmise, jak už její název napovídá, se odkazuje k původnímu technickému reliktu v budově Automatických mlýnů, který ve své době plnil jasný účel: zajišťoval přenos hnací síly do všech pracovních strojů.
Pardubice, Pardubický kraj

Automatické Gočárovy mlýny v Pardubicích

První zmínky o mlýnu jsou známy již z roku 1586, později byl postaven nový mlýn, který byl v majetku bratrů Winternitzových. Budovy mlýna a sila jsou zapsány na seznamu národních technických památek. Komplex patří do desítky největších zařízení svého druhu v ČR.
Pardubice, Pardubický kraj

Vzdělávací centrum Sféra

V nově se rozvíjející kreativní čtvrti Automatických mlýnů v Pardubicích vznikla organizace neformálního a zájmového vzdělávání Sféra. Nabízí kroužky a kurzy, přednášky, dílny a laboratoře, unikátní technologii Science on a Sphere i sférické hřiště.
Pardubice, Pardubický kraj

Příhrádek Pardubice

Středověké opevněné předpolí zámku se zbytky nejstarší městské fortifikace bylo významným prvkem v komunikačním plánu města. Tzv. Příhrádek, na plánech z 18. století označovaný jako Vorschloss, se rozkládá na trojúhelníkovém půdorysu.
Pardubice, Pardubický kraj

Zámek Pardubice – Východočeské muzeum – perla města perníku

Zámek Pardubice najdete v samém srdci města za mohutnými obrannými valy. Ty jsou samy o sobě výletním cílem – v jejich bujné zeleni najdete kromě odpočinkových zón nejrůznější zámeckou zvěř – pávy, kozy i veverky. Ujít si nenechte zámeckou hlásku, ze které je za dobrého počasí krásný výhled.
Pardubice, Pardubický kraj

Prohlídkové okruhy Pardubicemi s průvodci Východočeského muzea

Průvodci Východočeského muzea provází zájemce od května 2018 po nových prohlídkových okruzích ve městě. Zájemcům představí dobu Pernštejnů a moderní architekturu z první poloviny 20. století. Prohlídky jsou na objednávku a konají se v češtině nebo angličtině.
Pardubice, Pardubický kraj

Galerie Art Space NOV v Pardubicích

Galerie Art Space NOV je prostorem pro současné umění – malbu, plastiku, instalace, performance, video art i multimediální projekty.
Pardubice, Pardubický kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Café Gočár – kavárna ve zrekonstruovaném areálu automatických mlýnů

Příjemnou kavárnu v centru Pardubic najdete ve zrekonstruovaném areálu Automatických mlýnů. Má otevřeno každý den a nabídne vám lahodou kávu, vynikající dezerty a také čerstvé plněné bagety.
Pardubice, Pardubický kraj

Medychef

Pavel Meduna si splnil sen být šéfkuchařem. Chyběl mu ale kontakt se zákazníkem, a tak si z Polska od černošky z Barbadosu, co dělala latino kuchyni, dovezl Mercedes Sprinter a začal objíždět akce. Často rozdává radost u pardubických Automatických mlýnů.
Pardubice, Pardubický kraj

U Toulavé pípy

Zavítejte do malé craftové pivnice u Automatických mlýnů v Pardubicích.
Pardubice, Pardubický kraj

Bakla café

Bakla café v Pardubicích nabízí výbornou kávu i něco dobrého k tomu.
Pardubice, Pardubický kraj

Hotel Zlatá Štika v Pardubicích

Hotel Zlatá štika nabízí ubytování v klidné části Pardubic jen pár desítek metrů od historického centra města. Nedílnou součástí hotelu je restaurace, pivnice Formanka, vinný sklípek, kongresový sál a salónky.
Pardubice, Pardubický kraj

Cukrárna v Pernštýnské

Jsme rodinná cukrárna v historickém centru Pardubic. V přízemí najdete prodejnu cukrárny, kde si můžete posedět a dát si ke kousku dortu také kávu či víno. Naše zákusky vlastní výroby jsou moderní a především lehké, inspirované italskými a francouzskými cukrářskými produkty.
Pardubice, Pardubický kraj

Kafe, víno, kokino

Malá, tak trochu zašitá, kavárna v centru Pardubic.
Pardubice, Pardubický kraj

Autokemp Cihelna Pardubice

Nově zrekonstruovaný Autokemp Cihelna Pardubice se nachází na břehu řeky Labe nedaleko historického centra města. V jeho těsném sousedství můžete nalézt letní Koupaliště Cihelna a Lanové Centrum.
Pardubice, Pardubický kraj