Úvod > Co chcete dělat? > Svatá Hora u Příbrami – obdivované mariánské poutní místo
Památky

Svatá Hora u Příbrami – obdivované mariánské poutní místo

Známé evropské mariánské poutní místo, barokní architektonický skvost, se tyčí nad městem Příbram již více než 300 let. Původní kapli ze 14. stol. roku 1647 přebudovali jezuité na svatyni, Svatá Hora stala jedním z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě. V roce 2015 byla rekonstruována.

Svatá Hora u Příbrami se stala jedním z nejznámějších poutních míst ve střední Evropě a je jednou z nejcennějších staveb českého raného baroka. Podle legendy sošku P. Marie Svatohorské vyřezal z hruškového dřeva sám arcibiskup Arnošt z Pardubic v polovině 14. století.

Chrám tyčící se na terase s balustrádou, obklopenou ambity s lunetovými obrazy a dalšími uměleckými prvky je architektonický skvost, na němž se podílela řada řemeslníků a řezbářů, mj. malíř P. Brandl a sochař J. Brokoff. Především oba vstupní portály patří k tomu nejlepšímu, co v této době bylo v Čechách vybudováno, a lze je na základě předběžné analýzy opět připsat tvorbě nejvýznamnějšího tehdejšího architekta Kryštofa Dientzenhofera. I jeho syn Kilián Ignác vypracoval před rokem 1727 pro Svatou Horu návrh monumentálního dvouramenného schodiště při severní straně ambitu navazujícího na krytou chodbu se schodištěm do města. Návrh byl realizován v letech 1727 – 1728, ovšem ve zjednodušené podobě, která se zachovala do dnešních dnů. Na začátku 20. století byla svatyně povýšena papežem Piem X. na baziliku minor.

V roce 2015 prošel areál velkou rekonstrukcí, za což získal titul Stavba roku Středočeského kraje 2016 i 2017. Nyní tak máme širší nabídku služeb nejen po duchovní stránce (mše svaté, poutě atd.), ale i pro turisty je otevřeno mnoho nových možností. Nové prostory, které dosud nebyly přístupné veřejnosti, lze využít pro přednášky, semináře i koncerty i soukromé akce.

Kromě klasické prohlídky areálu Svaté Hory s průvodcem, která trvá asi 50 minut, můžeme nabídnout zcela nově zpracované muzeum umístěné částečně v bývalé jezuitské kryptě. Vystaveny jsou zde exponáty ze sbírek Svaté Hory, předměty, jež nalezli archeologové při nedávné rekonstrukci, některé ze šatiček Panny Marie Svatohorské. V rámci expozice lze shlédnout i animované příběhy o Svaté Hoře. Pro děti jsou připraveny pracovní listy. Součástí našeho muzea je vždy nějaká sezónní výstava. od roku 2021 je to výstava "Varhany nejen ty svatohorské". Klasickou prohlídku lze také po předchozí domluvě zakončit krátkým koncertem na naše zcela nové varhany, které slouží v bazilice od prosince 2018. Další novinkou je prohlídka zvonice. Dostanete se na dosah našich osmi zvonů a dozvíte se o nich více podrobností. 

S průvodcem také můžete navštívit naše svatohorské sklepení s výkladem o rezidenci a plánech jezuitů, kteří s její výstavbou započali. Je to další z prostorů, které byly při rekonstrukci opraveny a zpřístupněny veřejnosti. V roce 2019 jsme nabídku prohlídek rozšířili o prohlídku horní chodby proboštství a také každý den můžete shlédnout výstavou v tzv. klenotnici "Svaté relikvie a jejich kult" s relikviemi v majetku Svaté Hory. Několikrát do roka máme také speciální prohlídku našich věžních hodin s výkladem pana restaurátora, který je opravoval.

V původním klášterním barokním refektáři nabízíme také možnost oběda či jen svačinky s kávou a koláčem. Nemáme klasickou restauraci, ale připravíme pro vás to, co si předem objednáte. Tento prostor také pronajímáme k civilním svatebním obřadům.

Přes letní sezonu, od května do září, každou neděli ve 14 hodin pořádáme nedělní varhanní půlhodinky. Interpreti se střídají, od místních varhaníků až po zahraniční návštěvy. Na tento koncert je vstupné dobrovolné.

Na Svaté Hoře můžete také zažít nevšední speciální zážitkovou noc....Není to pětihvězdičkový hotel, co hlavního můžete při přespání na Svaté Hoře zažít. Ostatně poutníci lehávali často jen na slámě. Ani té se však nemusíte u nás bát. Noční prohlídka ambitu, krápníková kaple při svíčkách, vyhlídky, o jakých se vám nesnilo, večeře s živou hudbou v barokní jídelně a mnoho dalšího. A samozřejmě také jedno překvapení...Jen v předem vyhlášených termínech.

Zobrazit více
Prohlídky zvonice na Svaté Hoře

Prohlídky zvonice na Svaté Hoře

Příbram, Středočeský kraj
Klenotnice na Svaté Hoře

Klenotnice na Svaté Hoře

Příbram, Středočeský kraj
Svatohorské poutní muzeum

Svatohorské poutní muzeum

Příbram, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace Šatlava Příbram

Restaurace Šatlava Příbram

Příbram, Středočeský kraj
Cukrárna Upekla

Cukrárna Upekla

Příbram, Středočeský kraj
Hotel Belvedere Příbram

Hotel Belvedere Příbram

Příbram, Středočeský kraj