Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní rezervace Bažantnice u Loukova

Přírodní rezervace Bažantnice u Loukova

Příroda
Přírodní rezervace Bažantnice u Loukova byla vyhlášena roku 2000. Důvodem ochrany jsou lesní společenstva s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy a prameništi.
Posláním přírodní rezervace je zachování rázu krajiny s významnými přírodními a estetickými hodnotami a ochrana lesního společenstva polopřirozeného charakteru s převahou dubu ve stáří 80 až 200 let, rostoucího na obohacených hlinitých a podmáčených půdách s pestrými rostlinnými a živočišnými společenstvy a četnými prameništi. 

Oblast části lesa na pravém břehu řeky Jizery je chráněná také z důvodu výskytu několika druhů vzácných rostlin a živočichů.

Můžeme zde narazit například na árón plamatý, bradáček vejčitý, sasanku hajní či orsej jarní, resp. užovku obojkovou, lišku obecnou či strakapouda velkého.

Přírodní rezervací až ke zřícenině loveckého zámečku Bažantnice vede naučná stezka
Celý popis
Naposledy změněno: 25. 9. 2019

Ubytování a restaurace v okolí