Úvod > Co chcete dělat? > Rybník Žabakor s ptačí pozorovatelnou
Příroda

Rybník Žabakor s ptačí pozorovatelnou

Rybníky Žabakor a Oběšenec pod Drábskými světničkami jsou významnou ornitologickou lokalitou. Můžete zde spatřit například jeřáby popelavé, moudivláčka lužního, budníčka pruhohlavého, chřástala kropenatého i potáplici severní. K nerušenému pozorování bohatého života ptáků slouží krytá pozorovatelna.
Rybník Žabakor je se svou rozlohou 45 ha největším rybníkem chráněné krajinné oblasti Český ráj. Rozprostírá se na katastrálních územích Žabakor a Žďár u Mnichova Hradiště v okrese Mladá Boleslav. Vznik rybníka se datuje až do 16. století, kdy byl založen hlavně se záměrem chovu ryb. Rybník se dodnes k rybolovu využívá a každý rok na podzim dochází k výlovu. Historicky se jedná o významné hnízdiště vodních ptáků

Území celého rybníka Žabakor, sousedního malého rybníka Oběšenec, který leží jižně od Žabakoru a přilehlých mokřadů, bylo v roce 1998 vyhlášeno přírodní rezervací s výskytem charakteristických druhů rostlin a živočichů. Ze zjištěných 183 druhů ptáků zde zhruba polovina hnízdí.

Celý rybník je ornitologicky sledován již více než 100 let. K nejzajímavějším patří kormoráni, volavky, jestřábi a čápi. Žije tu i moudivláček lužní, cvrčilka slavíková, žluva hajní, chřástal kropenatý, moták pochop, ale také bukač velký nebo bukáček malý. Kromě toho tu byl pozorován i vzácný orel mořský, kterého se svým rozpětím křídel až 2,5 metru nelze přehlédnout. Floru zde zastupují vzácný a zvláště chráněný prstnatec májový či úpolín evropský, dále např. Žebradka bahení, všivec bahení nebo kruštík polabský.

Pro pozorování ptáků vznikl na břehu Žabakoru dřevěný altán, který najdete hned u silnice č. 610. Pokud si na cestu vezmete dalekohled, můžete sledovat množství ptáků, kteří se stahují převážně na ostrov uprostřed rybníka zvaný Hladov, do zadní části rybníka, která je chráněnou ptačí oblastí, anebo do okolního rákosí. Přímý vstup do míst ptačích kolonií je zakázán.
Zobrazit více
Rozsedlina Studený průchod

Rozsedlina Studený průchod

Mnichovo Hradiště, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurace a penzion Na krásné vyhlídce

Restaurace a penzion Na krásné vyhlídce

Boseň, Středočeský kraj
Pivovar Svijany u Turnova

Pivovar Svijany u Turnova

Svijany, Liberecký kraj
Autocamping Příhrazy

Autocamping Příhrazy

Žďár, Středočeský kraj
Duo Camp Branžež u Komárovského rybníka

Duo Camp Branžež u Komárovského rybníka

Branžež, Středočeský kraj