Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Podolský profil
Příroda

Přírodní památka Podolský profil

Jedná se o bývalý stěnový lom, který odkryl sedimenty z období prvohor tvořené přídolským, lochkovským a pražským souvrstvím. Přírodní památkou je od roku 1988.
Oblast je zajímavá z geologického hlediska, ale slouží i jako útočiště mnoha druhů ptactva a je domovem drobné fauny. Utváří jedinečný krajinný ráz dané oblasti.

V souvrství bylo objeveno mnoho druhů zkamenělin mlžů, trilobitů, ramenonožců, korálů apod. Je zde také naleziště nejstarších zbytků ryb v Česku.

Podolský profil se nachází v oblasti nad plaveckým stadionem Podolí.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 13. 8. 2021