Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní památka Bludný v Hostýnských vrších
Příroda

Přírodní památka Bludný v Hostýnských vrších

Území, které se rozprostírá na svahu vrchu Bludný u Bystřice pod Hostýnem, je chráněné pro květnatou bučinu, suťové lesy, veřejnosti nepřístupné jeskyně a výskyt střevlíka hrbolatého. V oblasti se nacházejí zajímavé skalní útvary.
Přírodní památka Bludný představuje prudké severozápadní až severovýchodní svahy vrcholu Bludný (637 m n. m.) v centrální části Hostýnských vrchů. Předmětem ochrany jsou suťové lesy, květnaté bučiny a populace střevlíka hrbolatého a strakapouda bělohřbetého.

Svahy Bludného jsou strmé, skalnaté, suťovité, s četnými skalními výchozy různé velikosti od menších skalek až po masivní skály na vrcholu, které dosahují výšky až 15 m. Impozantní vrcholová skála bývá nazývána „Hostýnský Gibraltar“. Ve vrcholové části se nachází i menší puklinová jeskyně.

Rezervací protéká říčka Bystřička, na níž se nachází řada kaskád a drobných vodopádů. Ty jsou velmi dobře pozorovatelné z nedaleké silnice vedoucí z Bystřice pod Hostýnem do Vsetína. Nejvýraznější stupeň je vysoký 2,3 metru.

Přírodní památka Bludný představuje významné biotopy chráněných a ohrožených druhů živočichů. Ve vodních tocích a jejich bezprostředním okolí žije střevlík hrbolatý, z dalších bezobratlých je plž modranka karpatská (karpatský endemit). Z obojživelníků byl na lokalitě zaznamenán mlok skvrnitý a skokan hnědý. Ze vzácnějších druhů ptáků se zde pravidelně vyskytují např. lejsek malý, lejsek bělokrký a strakapoud bělohřbetý.

Ubytování a restaurace v okolí

Chata Tesák v Rajnochovicích

Chata Tesák v Rajnochovicích

Rajnochovice, Zlínský kraj
Poutní domy na Svatém Hostýně

Poutní domy na Svatém Hostýně

Bystřice pod Hostýnem, Zlínský kraj