Úvod > Co chcete dělat? > Obora Soutok u Břeclavi – největší obora v České republice
Příroda

Obora Soutok u Břeclavi – největší obora v České republice

Obora Soutok je nevětší oborou v České republice. Rozkládá se jižně od měst Břeclav a Lanžhot a má tvar trojúhelníku. Severní hranici tvoří stará silnice spojující obě zmíněné obce, západní stranu ohraničuje řeka Dyje, východní pak vytváří řeka Morava.

S oborním chovem zvěře v této oblasti začali Lichtenštejnové již v roce 1872, kdy bylo vybudováno souvislé oplocení především kolem řeky Moravy, které mělo znemožnit vycházení jelenů do okolních polí. Současná obora je ve vlastnictví Lesů České republiky. Na ploše 4 480 ha je chován jelen lesní, daněk evropský, srnec obecný a prase divoké. Celoročně zde probíhají lesnické práce a myslivecká péče o zvěř, proto zde můžete potkat i těžkou techniku.

Výjimečné stromy se v této oblasti nacházejí v mimořádném množství. Na břehu hlubokého kanálu u cesty na Pohansko roste mohutný habr obecný s obvodem kmene 482 cm a celkovou výškou 15,5 m – pravděpodobně se jedná o nejmohutnější jednookenný habr obecný v Evropě. U vojenského bunkru po pravé straně cesty na Pohansko pak roste divoká hrušeň polnička s výškou 11,5 m a obvodem kmene 303 cm. Nejmohutnějším stromem celé oblasti je pravděpodobně dub letní, rostoucí osamoceně na louce u vykopávek na Pohansku – tento strom má obvod 806 centimetrů a výšku 27 metrů.

Do dnešních dnů se můžete v lužních lesích setkat s mnoha zajímavými stavebními památkami, které sloužily provozu myslivosti nebo lesního hospodářství. V oboře Soutok je takovou stavbou např. lovecká chata Dúbravka (zvaná dříve též "malý ruský dům"), dalším historickým objektem soutok-webbyl Ruský dům (Velký ruský dům) – dřevěná budova, která sloužila jako lovecká chata při pobytu knížete a loveckých hostů v lužních lesích v revíru Hohenau. Byla vybudována v roce 1871 ve stylu, který napodoboval ruské dřevěné stavby. Obě tyto stavby byly knížetem zakoupeny na světové výstavě, poté rozmontovány a postaveny v lesích. Chata vyhořela při válečných událostech v roce 1945. Zajímavou stavbou je také rekonstruovaný seník u Cahnovského pralesa.

Nejvýznamnějšími turistickými cíli v oboře Soutok je zejména archeologická lokalita Pohansko se stejnojmenným loveckým zámečkem, nedaleké Muzeum lehkého opevnění, dále pak zámeček Lány či soutok řek Moravy a Dyje. V oboře Soutok je turistické značení přístupových cest pouze v severní části v blízkosti lokality Pohansko, poté je směr k soutoku řek vyznačen pouze šipkou s nápisem "soutok".

Chystáte-li se v jarních měsících dále než na Pohansko, např. k samotnému soutoku, doporučujeme ověřit si, zda se v důsledku tání sněhu či silných dešťů nerozlila řeka Dyje z břehů a zda je oblast přístupná.

V určitých termínech je kvůli zvěři omezen vstup do obory. Nejedná se však o plošný zákaz vstupu do obory. Netýká se totiž cest Břeclav Pohansko, Poštorná Pohansko, cesty podél Dyje k soutoku Moravy a Dyje či z Lanžhota přes Kazůbek na Pohansko.

KDY PLATÍ ZÁKAZ (každoročně až do 31. října 2020)
– od 1. února do 31. března po celých 24 hodin
– od 15. května do 15. června po dobu od 21.00  do 7.00
– od 10. do 30. září po dobu od 17.00  do 8.00
– od 1. do 31. října po dobu od 16.00  do 9.00

 

Ubytování a restaurace v okolí

Fredy's bistro Břeclav

Fredy's bistro Břeclav

Břeclav, Jihomoravský kraj
Frankies – pivovarská pivnice

Frankies – pivovarská pivnice

Břeclav, Jihomoravský kraj
Kavárna & bistro Karma

Kavárna & bistro Karma

Břeclav, Jihomoravský kraj