Úvod > Co chcete dělat? > Zámek Nový Hrad v Jimlíně u Loun
Nový Hrad Jimlín, Kudy z nudy
"> Nový Hrad Jimlín, Kudy z nudy "> "> "> "> "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun, autor Daniel Fiker "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun - letecký pohled Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun (foto: Daniel Fiker) "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun - 3. nádvorí "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun - pohled z 1. brány "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun - 1. nádvorí "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun - aliancní Varrensbach-Šchlik erb nad 3. bránou "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun Panorama z hradby - severovýchodní pohled na nejstarší jádro Nového Hradu v Jimlíne "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne - strop zámecké kaple Strop zámecké kaple sv. Josefa v Jimlíne (Zámek Nový Hrad u Loun) "> Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne Arkádová chodba Nového Hradu v Jimlíne "> Barokní sál na Novém Hrade v Jimlíne Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne - barokní sál se štukovou výzdobou Francesca Carratiho "> Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne - Varrensbachuv salón "> Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne - lovecký salón "> Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne - dámská ložnice "> Renesancní stropy - nejucelenejší soubor v CR (Nový Hrad Jimlín) Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne - renesancní malované stropy v 11 místnostech "> Renesancní záklopový strop v Rytírském sále (Nový Hrad Jimlín u Loun) Rytírský sál na zámku Nový Hrad u Loun "> Detail renesancního záklopového stropu na Novém Hrade v Jimlíne Renesancní strop na zámku Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Detail renesancního záklopového stropu na Novém Hrade v Jimlíne Renesancní strop (detail z dámské ložnice) na zámku Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne - dámská ložnice (záklopový renesancní strop) Renesancní strop na zámku Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Detail renesancního záklopového stropu na Novém Hrade v Jimlíne Renesancní strop (detail z malé jídelny) na zámku Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Detail renesancního záklopového stropu na Novém Hrade v Jimlíne Renesancní strop (detail z malé jídelny) na zámku Nový Hrad v Jimlíne u Loun "> Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne - cerná kuchyne "> Zámecká kaple sv. Josefa - Nový Hrad Jimlín Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun - kaple sv. Josefa "> Gotické malby na Novém Hrade v Jimlíne Gotické malby z 15. století v interiéru Nového Hradu v Jimlíne u Loun "> Interiéry Zámku Nový Hrad v Jimlíne Zámecká lázen na Novém Hrade u Loun "> Ubytování na zámku Nový Hrad u Loun - pokoj c.1 pokoj c.1 v zámeckém penzionu v Jimlíne u Loun "> Ubytování na zámku Nový Hrad u Loun - romantický pobyt Romantický pobyt na zámku - Nový Hrad Jimlín "> Ubytování na zámku Nový Hrad u Loun - romantický pobyt Romantický pobyt na zámku - Nový Hrad Jimlín "> Ubytování na zámku Nový Hrad u Loun - romantický pobyt Romantický pobyt na zámku - Nový Hrad Jimlín "> Ubytování na zámku Nový Hrad u Loun - romantický pobyt Romantický pobyt na zámku - Nový Hrad Jimlín "> Ubytování na zámku Nový Hrad u Loun - romantický pobyt i aktivní dovolená Aktivní dovolená i s ubytováním v luxusních zámeckých pokojích - Nový Hrad Jimlín "> Ubytování na zámku Nový Hrad u Loun - romantický pobyt Romantický pobyt na zámku - Nový Hrad Jimlín "> Zámek nabízí pestré vyžití - koncerty, divadla, slavnosti, kinematograf, prednášky, ale i nocní prohlídky Novohradská kvetnová pout v Jimlíne u Loun "> Zámek nabízí pestré vyžití - koncerty, divadla, slavnosti, kinematograf, prednášky, ale i nocní prohlídky Novohradská kvetnová pout v Jimlíne u Loun "> Zámek nabízí pestré vyžití - koncerty, divadla, slavnosti, kinematograf, prednášky, ale i nocní prohlídky Novohradská kvetnová pout v Jimlíne u Loun a ochutnávka v cerné kuchyni "> Zámek nabízí pestré vyžití - koncerty, divadla, slavnosti, kinematograf, prednášky, ale i nocní prohlídky (foto srpen 2014) Nocní prohlídky na Novém Hrade v Jimlíne u Loun "> Svatební obrady - Nový Hrad Jimlín Prožijte první spolecné okamžiky na Novém Hrade v Jimlíne "> Svatební obrady - Nový Hrad Jimlín Prožijte první spolecné okamžiky na Novém Hrade v Jimlíne "> Svatební obrady - Nový Hrad Jimlín Prožijte první spolecné okamžiky na Novém Hrade v Jimlíne "> Svatební obrady - Nový Hrad Jimlín Prožijte první spolecné okamžiky na Novém Hrade v Jimlíne "> Svatební obrady - Nový Hrad Jimlín Prožijte první spolecné okamžiky na Novém Hrade v Jimlíne "> Svatební obrady - Nový Hrad Jimlín Prožijte první spolecné okamžiky na Novém Hrade v Jimlíne "> Svatební obrady - Nový Hrad Jimlín Prožijte první spolecné okamžiky na Novém Hrade v Jimlíne "> Svatební obrady - Nový Hrad Jimlín Prožijte první spolecné okamžiky na Novém Hrade v Jimlíne "> Svatební obrady - Nový Hrad Jimlín Prožijte první spolecné okamžiky na Novém Hrade v Jimlíne "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne (historická pohlednice) historická pohlednice Zámku Nový Hrad u Loun "> Zámek Nový Hrad v Jimlíne (historická pohlednice) historická pohlednice Zámku Nový Hrad u Loun "> 550 let Nového Hradu v Jimlíne u Loun Zámek Nový Hrad v Jimlíne u Loun - 550 let Nového Hradu v Jimlíne u Loun
Přidat foto
Památky

Zámek Nový Hrad v Jimlíně u Loun

Hrad ze 14. století tvoří rozlehlý komplex kolem tří nádvoří. Hlavní dominantou areálu je pozdně gotická věž. V návštěvní době zámku jsou pro veřejnost zpřístupněna všechna tři nádvoří. Naleznete zde vchod do podzemních koňských stájí nebo se můžete vypravit do podzemí pod zámeckou věží.

Hrad přestavěný na zámek je postavený na mírném návrší nad obcemi Jimlín a Zeměchy na cestě mezi královskými městy Louny a Žatec. Areál tvoří v mírně zvlněné zemědělské krajině výraznou dominantu mezi Českým středohořím a stolovými horami Přírodního parku Džbán.

Před stavbou hradu stála zřejmě na návrší druhá tvrz pánů z Jimlína postavená ve 14. století. Samotná tvrz byla zřejmě během stavby hradu zbořena a materiál použit druhotně (ještě dnes můžeme v útrobách věže spatřit např. pískovcové kvádry) pro Nový Hrad, jež byl postaven v letech 1465 až 1474 Albrechtem Bezdružickým z Kolowrat. Novým sídlem pak vznikla i nová větev rodu – páni Novohradští z Kolowrat.

Roku 1573 opouští Volf Novohradský z Kolowrat po sto letech navždy rodové sídlo a usazuje se v jižních Čechách, kde zakládá rodinu a zaujímá významná místa po boku posledního Rožmberka, Petra Voka, díky čemuž vzniká zajímavá aliance, neboť dcera Volfa Novohradského Marie Magdaléna se provdává za Rožmberkova synovce, mladého hraběte Jana Zrinského ze Serynu, což mělo představovat možné dědičné nároky na rožmberské dominium. Snaha však skončila neúspěšně – manželství bylo bezdětné a rozlomením rožmberské růže končí moc i sláva Novohradských z Kolowrat.

Ještě za Kolowratů a následně za pánů Strážských z Liběchova, dále za Vřesovců z Vřesovic a Doubravské hory na Touchovicích a Jana z Aldringen proběhla postupná přestavba hradu s chráněnými příkopy a valy na renesanční zámek. Dnešní barokní podobu začal areál Nového Hradu získávat po třicetileté válce přičiněním strahovských premomnstrátů i markrabat braniborských. Teprve honosným raně barokním areálem se zámek stal za hraběte Gustava Adolfa z Varrensbachu mezi lety 1670 až 1689. Zajímavými majiteli byli posléze Löweneggové, zvláště pak Anna Barbora von Löwenegg z Tondeur. Po smrti jejího syna Leopolda bylo v roce 1767 zadlužené a zbídačené panství prodáno knížeti Josefu Adamovi ze Schwarzenbergu.

Během nákladné schwarzenbersgké konzervace sloužil objekt zámku s barokní oborou pro potřeby lovecké knížecí kratochvíle. Terpve napoleónské války ukončily panský život na zámku – v roce 1813 zde byl zřízen vojenský lazaret, posléze sloužil zámek účednictvu velkostatku a v polovině 19. století byl bez jakýchkoliv výrazných změn adaptován na hospodářské účely. Ač pozemkovými reformami ve 20. letech 20. století ztratil areál pro knížecí rodinu význam, zůstal v držení rodu až do roku 1947, kdy byl zestátněn na základě zákona Lex Schwarzenberg.

Na Novém Hradě máte také možnost vidět nejucelenější soubor malovaných záklopových stropů z období renesance a manýrismu. Malované stropy se nacházejí celkem v 10 místnostech, z toho ten největší dosahuje plochy 249,8 m2. Na zámku najdete 94 malovaných trámů, jež nesou bohatě zdobená prkna. V areálu bychom ovšem našli dalších 6 místností s dřevěnými záklopovými stropy, ale již bez maleb.


EXPOZICE:
1) "zámecký okruh" – 1. a 2. patro; arkádová chodba s přípravnou jídel, rytířský sál, barokní reprezentační sál, barokní salónky, výstava papírových hradů a zámků, zámecká kaple z hudební kruchty, panská oratoř, stará kaple, soukromé pokoje východního křídla s malovanými záklopovými stropy (lovecký salón s portrétní galerií), dámská ložnice, panský salón, výstavní prostory), severní chodba s premonstrátskou celou

2) "od gotiky po hospodářské využití" - přízemí paláce; gotické jižní sklepy, lapidárium s nově objevenými gotickými freskami, prádelna, truhlárna, sušárna, zámecká lázeň, strážnice s gotickými freskami, svatební salónek, zámecká kaple z přízemí, hodovní síň, černá kuchyně, výstava šicích strojů, bylinná a zásobní zahrada

UBYTOVÁNÍ:
Od roku 2012 zámek nabízí možnost ubytování ve zrestaurovaných secesních prostorách tzv. úřednického domu. V nabídce jsou tři pokoje. Všechny pokoje jsou vybaveny televizí a miniledničkou. Pokoje obsahují jedno dvoulůžko, pokoj č. 2 navíc obsahuje jedno lůžko jako přistýlku. Pokoje 1 a 3 obsahují hygienický koutek s umyvadlem. Pokoj 1, nebo 2 a nebo oba pokoje současně lze pronajmout s koupelnou (je průchozí z obou pokojů). Koupelna obsahuje hydromasážní vanu, umyvadlo a WC. Pro ostatní pokoje je koupelna a WC na chodbě. Hostům je k dispozici stylová společenská místnost a kuchyňka. Ubytování je poskytováno se snídaní. Pokud jsou pronajaty pokoje č. 1 a č. 2 společně s koupelnou, platí se příplatek za koupelnu pouze jednou.

SVATEBNÍ OBŘADY:
Dovolujeme si vám nabídnout monumentální a impozantní zámek Nový Hrad jako místo pro nejdůležitější den vašeho života. 

Nově opravený zámek vám může nabídnout k uskutečnění církevního i civilního svatebního obřadu nádhernou barokní kapli sv. Josefa či luxusně zařízené svatební salónky k fotografování a zaznamenání prvních kroků na cestu společným životem... NOVĚ: svatební obřad možný také v zámecké Barbořině zahrádce.

Využijte pobyt a návštěvu Novohradského zámku v severních Čechách k poznání blízkého i vzdálenějšího okolí. Vydejte se do neposkvrněné přírody, na staré hrady i magická místa, užijte si ojedinělé výhledy do krajiny, které se jiní tolik obávají a bojí se jí poznat.

Ubytování a restaurace v okolí

Moštárna Louny

Moštárna Louny

Louny, Ústecký kraj
Hotel a restaurace Merlot

Hotel a restaurace Merlot

Louny, Ústecký kraj