Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní rezervace Zástudánčí
Příroda

Národní přírodní rezervace Zástudánčí

Rozkládá se u soutoku Moravy s Bečvou. Jedná se o zachovalý lužní les u neregulovaného toku Moravy a také bohaté ptačí hnízdiště.
Ornitologicky je Zástudánčí územím nadregionálního významu. Bylo zaznamenáno celkem 174 druhů ptáků, z toho přibližně 80 druhů hnízdících a 90 druhů pravidelně nebo nepravidelně protahujících. 

Rezervace je zařazena mezi mokřady nadregionálního významu a jako taková je součástí nadregionálního biocentra Chropyňský luh.

Ubytování a restaurace v okolí