Úvod > Co chcete dělat? > Národní přírodní památka Dunajovické kopce – pomalu ztracený svět
Příroda

Národní přírodní památka Dunajovické kopce – pomalu ztracený svět

Mezi jihomoravskými obcemi Březí, Dolní Dunajovice a Brod nad Dyjí se táhne ve směru severojižním úzký pás kopců, jejichž úpatí jsou většinou pokryta vinohrady. Nadmořská výška oblasti však nepřesahuje 285 m n. m.
Dunajovické kopce jsou poněkud zvláštním územím. Ještě za války se všude kolem rozkládaly vinohrady, sady a polnosti – strmé terasy starých vinic jsou ostatně dobře patrné dodnes. Po válce, především po odsunu původního obyvatelstva a po následné kolektivizaci zemědělství, zůstalo toto území z větší části ležet ladem. Život se v tomto koutu zastavil: staré kříže a kapličky, opuštěné vinohrady a neobdělávaná pole vytvářejí zvláštní dojem země bez lidí. Je to podivný ztracený svět.

Zemědělská velkovýroba zasáhla tuto oblast jen v míře značně omezené, z hlediska botanického se proto jedná o území neobyčejně pestré a cenné. Typickými jsou zde drnové stepi s několika druhy kavylůkatránu tatarského a řadou dalších stepních druhů rostlin, které jsou u nás již kriticky ohrožené, včetně extrémně vzácného, na samé hranici vyhynutí, pelyněk Pančičův. Vyskytují se zde také orchideje (vstavač vojenský) a naleznete zde největší kolonie mandloně nízké. Na okraji vinohradů a políček se setkáte také s kriticky ohroženým polním plevelem černuchou rolní, ohroženým blínem černým a dnes již dosti vzácným hlaváčkem letním.

Dunajovické kopce stojí tak trochu bokem zájmu veřejnosti, nevede sem žádná turistická značka, nahodilý turista se bude pohybovat převážně po stezkách, vyšlapaných zde žijící zvěří. Dunajovické kopce jsou vytouženým územím všech, kteří milují přírodu a její krásy. Všech, kteří mají rádi život a chtějí prožít krásné chvíle venku. Jsou ostrůvkem přírody v moři vinohradů kolem.

Ubytování a restaurace v okolí

Vinařství U Mlýnků v Dolních Dunajovicích

Vinařství U Mlýnků v Dolních Dunajovicích

Dolní Dunajovice, Jihomoravský kraj
Vinařství Kňourek

Vinařství Kňourek

Březí, Jihomoravský kraj
Vinařství Mikrosvín Mikulov

Vinařství Mikrosvín Mikulov

Dolní Dunajovice, Jihomoravský kraj