Úvod > Co chcete dělat? > Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – expozice Karla Havlíčka
Kultura

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod – expozice Karla Havlíčka

V Havlíčkově domě s kamenným arkýřem a věžičkou v horní části náměstí, se nachází Muzeum Vysočiny se stálou expozicí o Karlu Havlíčku Borovském s osobními památkami na spisovatele i jeho rodinu.
Rodina Havlíčkova dům nárožní dům vlastnila od roku 1832 do roku 1880, kdy jej ovdovělá matka Karla Havlíčka prodala Městské spořitelně. Dnes zde naleznete muzeum s moderní expozicí “Po stopách Karla Havlíčka v Německém Brodě“.

Celá expozice je věnovaná Karlu Havlíčkovi, který v domě krátce žil se svojí manželkou Julií a dcerou Zdenkou před deportací do Brixenu roku 1851. Ve čtyřech místnostech původního bytu je v interiéru z 19. století řada osobních památek a dobových předmětů. Expozice navozuje atmosféru, jako by byl novinář doma stále přítomen. V jedné z místnostíje jeho stůl z redakce Národních listů, na stole nejnadčasovější novinové články a zcela nová čamra (oblek). Vzpomínková část expozice pak využívá nových vitrín a nabízí také služby audioprůvodce. Novinkou je originální časová doteková osa, na které si návštěvník může sám zvolit rok a obratem mu vyjedou údaje popisující aktivity K. H. Borovského.

Karel Havlíček Borovský, rodák z nedaleké Borové, byl český básník a novinář. Je považován za zakladatele české žurnalistiky, satiry a literární kritiky. Literárně bývá řazen do realismu, politicky pak patří k tzv. druhé generaci národních buditelů. Naposledy se vrátil do otcovského domu v květnu 1855 po propuštění z Brixenu, když mu byl Německý Brod policií přikázán k pobytu. Žil opuštěně stranou veřejného života, bývalí známí z vlasteneckých řad se k němu nehlásili. Později se přestěhoval k bratrovi Františkovi,  jež koupil dům č.87 na Horním předměstí. V květnu 1945 byl na jeho počest Německý Brod přejmenován na Havlíčkův Brod.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel U Zlatého Lva Havlíčkův Brod

Hotel U Zlatého Lva Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Kavárna Ve Vile

Kavárna Ve Vile

Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Hotel Slunce Havlíčkův Brod

Hotel Slunce Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina
Kafe v parku

Kafe v parku

Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina