Úvod > Co chcete dělat? > Turistické stezky Havlíčkovým Brodem a okolí
Letní sporty

Turistické stezky Havlíčkovým Brodem a okolí

Havlíčkův Brod je starobylé město, jehož historie sahá až k počátku 13. století. Město leží na na řece Sázavě v oblasti obdařené mnohými přírodními krásami Českomoravské vrchoviny. Městem a jeho okolím vede více než deset turistických a naučných stezek.
Město Havlíčkův Brod má zajímavou historii, řadu památek a příjemnou atmosféru náměstí. Výlet v okolí města můžete podniknout po některé z turistických stezek, kterých je v nabídce velké množství. Okolo řeky Sázavy je také budována cyklotrasa. Stezky vás zavedou do okolí Havlíčkova Brodu, k dalším zajímavým památkám Vysočiny jako např. hrad Lipnice nad Sázavou či zámek Chotěboř.
 

Rybniční okruh kolem města

Trasa: Havlíčkův Brod – Hajdovec (2,5 km) – Zádušní rybník (1 km) – Knyk (1,5 km) – Rozňák (2 km) – Pelestrovská studánka (2 km) – Rozkoš (2,5 km) – Havlíčkův Brod (2 km)

Z náměstí po zelené turistické značce parkem Budoucnost kolem rybníků Hastrman, dále Rantejch, Cihlář (možnost koupání), Hajdovec, Zádušní rybník do osady Knyk. Stále po zelené do další osady Rozňák. Odtud po modré značce Pelestrovskými lesy a okolo rybníku Drátovce přes rozcestí u Pelestrovské studánky (po odbočce ke studánce 250 m). Pod samotou Drátovna pokračujte Lázničkovou strání s pomníčkem umučených vlastenců přes rozcestí Rozkoš do Havlíčkova Brodu.

Celkem 13,5 km lehká trasa vhodná pro rodiny s dětmi.
 

Na vyhlídkový vrch Vysoká

Trasa: Havlíčkův Brod – Žabinec (1,5 km) – Petrov (3,5 km) – Svatý Kříž (1 km) – Vysoká bus (3,5 km) – Vysoká chata (1 km) – Mírovka (3 km) – Bartoušov (2 km) – Pohled (2,5 km) – Termesivy (3 km) – Havlíčkův Brod (4 km)

Z náměstí po zelené turistické značce přes autobusové nádraží k přehradě Žabinec (možnost koupání) dále do Petrkova. V obci lázeňská budova z roku 1777 a barokní zámeček z 2. pol. 18. stol. Rodiště básníka, překladatele, malíře a grafika Bohuslava Reynka. Zelená značka vás zavede do obce Svatý Kříž. Své pojmenování dostala praděpodobně podle kostela sv. Kříže, na hřbitově se nachází také železný kříž z roku 1767. Pokračujeme do osady Ovčín. Terén je zde významně poznamenán těžbou stříbrné rudy ve 13. a 14. století. Dále projdete kolem samot Melichov a U Smrčáků do obce Vysoká. Odtud vzhůru do kopce na vyhlídkový vrchol Vysoká (587 m.n.m.) s dalekým rozhledem, lyžařským vlekem a lyžařskou chatou. V okolí si všimnete  terénních stop po středověkém a novověkém hornictví. Z vrcholu vás čeká sestup podél vleku po žluté značce do obce Mírovka. Zde možno trasu ukončit a vrátit se vlakem zpět.

Ztepilí turisté mohou pokračovat dále po žluté značce přes obec Bartoušov do obce Pohled. Zde se nabízí možnost návratu vlakem zpět. Pěší turisté pokračují po červené značce kolem kláštera cisterciaček z roku 1267 a klášterního kostela sv. Ondřeje z konce 13. stol. Pěkný je zámecký park o rozhloze 2,5 ha s rybníkem. Pokračujte stále po červené k již téměř neznatelnému tvrzišti Hadrburk přes osadu Termesivy do Havlíčkova Brodu.

Celkem 25 km, zkrácená 13,5 km do Mírovky nebo 18 km do Pohledu. Náročná trasa – velké převýšení, spíše pro zdatné jedince.
 

Cestou K. H. Borovského k poutnímu kostelu sv. Anny

Trasa: Havlíčkův Brod – Termesivy (4 km) – Pohled (3 km) – Sv. Anna (1,5 km) – Pohled (1,5 km)

Po červené značce z náměstí přes osadu Termesivy k již téměř neznatelnému tvrzišti Hadrburk do obce Pohled. Po červené značce kolem kláštera cisterciaček z r. 1267 a klášterního kostela sv. Ondřeje z konce 13. stol. Naproti kostelu bývalé probošství z r. 1714, pěkný je i zdejší zámecký park s rybníkem. Lipovou alejí projdeme kolem zámku, odbočíme za ním vlevo z červené značky a další alejí přes hlavní silnici k lesu. Nyní již stoupáme ostřeji lesem na vrchol kopce poutním kostelem sv. Anny a křížovou cestou. U bývalých lázní najdete sirnatoželezitý pramen. Zpět do Pohledu sejdete lipovou alejí kolem malého parkoviště u hlavní silnice a budete klesat zpět k zámku a kostelu lipovou alejí, kde odbočíte po červené značce přes řeku Sázavu na vlakové nádraží.

Celkem 10 km, lehká trasa.
 

Do rodiště Bohuslava Reynka

Trasa: Havlíčkův Brod – Petrkov (5 km) – Žabinec (3,5 km) – Havlíčkův Brod (1,5 km)

Z náměstí po zelené značce na autobusové nádraží, kde zelenou opustíme a pokračujeme přes světelnou křižovatku přímo Humpoleckou ulicí k restauraci Formanka. Zde zahneme vlevo pod železniční trať a sledujeme značení cyklostezky č 4153, které nás vede pohodlnými polními a lesními cestami do obce Petrkov. V obci barokní zámeček z 2. pol. 18. stol. rodiště básníka, překladatele, malíře a grafika Bohuslava Reynka. Po projití kolem zámečku zahneme vlevo s kopce a po silnici dojdeme k rybníku, kolem kterého prochází zelená značka. V pravo se cca 500 metrů nachází lázeňská budova z roku 1777. Do Havlíčkova Brodu jdeme vlevo po zelené značce kolem nádrže Žabinec (v létě možnost koupání).

Celkem 10 km, lehká trasa.
 

Přes působiště Jana Zrzavého do pelestrovských lesů

Trasa: Havlíčkův Brod – Rozkoš (2 km) – Veselice (2 km) – Klanečná (1,5 km) – Okrouhlice (3,5 km) – Veselý Žďár (3 km) – Pelestrovská hospůdka (1,5 km) – Pelestrovská studánka (1 km) – Rozkoš (2,5 km) – Havlíčkův Brod (2 km)

Z náměstí po červené značce přes rozcestí Rozkoš, místní část Perknov (je možnost použít MHD) k hlavní silnici. Stále po červené přes řeku Sázavu a kolem železniční zastávky do osady Veselice. Dále po červené do Údolí lásky a osady Klanečná. Rodiště Želivského opata Víta Tajovského. Stále po červené do obce Okrouhlice. Po příchodu do obce před mostem vlevo ke staré poště v které žil a tvořil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). Na budově pamětní deska. Vrátíme se zpět k červené značce a dojdeme k rozcestníku. Vpravo od něj stojí zámek (nepřístupný). Po mostě nad železniční trať a po místní silničce do obce Veselý Žďár, obcí přímo po silničce směr Rozňák. Po asi 1 km odbočíme vpravo (ukazatel) k Pelestrovské hospůdce (možnost občerstvení) a dále mírně z kopce po široké lesní cestě. Po 700 metrech vlevo k Pelestrovské studánce (ukazatel) s výbornou pramenitou vodou. Odtud po modré významové odbočce (vanička) k rozcestí Pelestrovská studánka. Vpravo po modré. Pod samotou Drátovna Lázničkovou strání s pomníčkem umučených vlastenců přes rozcestí Rozkoš do Havlíčkova Brodu.

Celkem 20 km středně obtížná trasa. Na trase je silniční úsek cca 4 km.
 

K jednomu z nejmohutnějších hradů v Čechách

Trasa: Havlíčkův Brod – Rozkoš (2 km) – Veselice (2 km) – Klanečná (1,5 km) – Okrouhlice (3,5 km) – Babice (1 km) – Volichov (3,5 km) – Vitonín (1 km) – Lipnice nad Sázavou (2 km)

Z náměstí po červené značce přes rozcestí Rozkoš, místní část Perknov (je možnost použít MHD) k hlavní silnici. Stále po červené přes řeku Sázavu a kolem železniční zastávky do osady Veselice. Dále po červené do Údolí lásky a osady Klanečná. Osada je rodištěm želivského opata Víta Tajovského. Stále po červené do obce Okrouhlice. Po příchodu do obce před mostem vlevo ke staré poště v které žil a tvořil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). Na budově vás bude informovat pamětní deska. Vrátíme se zpět k červené značce a dojdeme k rozcestníku. Vpravo od něj stojí zámek (nepřístupný). Nyní po zelené značce kolem vlakového nádraží přes obce Babice, Volichov, Vitonín a stále do kopce do městečka Lipnice nad Sázavou. Mohutný gotický hrad na žulové skále z počátku 14. stol. Přístupný, prohlídka hradu s průvodcem 50 minut. Z hradní věže je výhled až do vzdálenosti 70 km. Dále se v obci nachází Haškův domek s muzejní expozicí a hrob spisovatele Jaroslava Haška (1883 – 1923). Dále v městečku gotický kostel sv. Víta připomenutý r. 1347. Návrat autobusem, nutno si předem zjistit čas spojů. Nebo je možné pokračovat po modré značce přes Závidkovice do Světlé nad Sázavou, odkud je dobré vlakové spojení s Havlíčkovým Brodem.

Celkem 16,5 km možno prodloužit na 24 km do Světlé nad Sázavou, náročná trasa s převýšením.


Krajem husitů

Trasa: Havlíčkův Brod – Termesivy (4 km) – Pohled (3 km) – Stříbrné Hory (3 km) – Pod Kateřinou (1 km) – Žižkovo Pole (4,5 km) – Žižkova mohyla (1 km) – Přibyslav (3,5 km)

Po červené značce z náměstí přes osadu Termesivy k již téměř neznatelnému tvrzišti Hadrburk do obce Pohled. Po červené značce kolem kláštera cisterciaček z r. 1267 a klášterního kostela sv. Ondřeje z konce 13. stol. Naproti kostelu uvidíte bývalé probošství z roku 1714. Pěkný je také zámecký park s rybníkem.  Pokračujeme po červené značce kolem vlakového nádraží přes osadu Simtany do Stříbrných hor. V okolí stopy po dolování stříbrných rud. Po červené na rozcestí Pod Kateřinou, kde zahneme vlevo po žluté značce. Projdeme kolem bývalého hornického kostele sv. Kateřiny (přibližně z roku 1300) k hlavní silnici, kterou přejdeme a údolím Borovského potoka stále po žluté přes Dolní Dvůr a Zádušní Mlýn do obce Žižkovo Pole.

Cestou si všiměte ve svazích údolí patrných průduchů bývalých štol. Odtud po červené značce lipovou alejí k Žižkově mohyle (nově opravena). Dle pověsti zde roku 1424 zemřel Jan Žižka "od hlízy". Příčinou smrti slavného vojevůdce byl patrně obrovský nežit, tzv. karbunkl. Léčení takového zánětlivého procesu vyžaduje chirurgické ošetření a podání antibiotik. Žižka pravděpodobně zmřel na celkovou sepsi (tedy na otravu krve).

Pokračujeme nejprve po silnici a později lesními cestami k rozcestí Plaček. Podle pověsti, zde husité konali tryznu za zemřelého Jana Žižku. Stále po červené podél Doberského potoka do města Přibyslav. V městečku zámek ve stylu italské renesance, nyní hasičské muzeum jediné svého druhu v Česku. Prohlídka s průvodcem 60 minut. Trasu ukončíme na vlakovém nádraží, z centra 1 km po silnici směr Žďár nad Sázavou, cestou k nádraží jezdecká socha Jana Žižky odhalená roku 1957.

Celkem 21 km až na vlakové nádraží, středně obtížná trasa.
 

K Michalovu statku

Trasa: Havlíčkův Brod – Rozkoš (2 km) – Veselice (2 km) – Klanečná (1,5 km) – Okrouhlice (3,5 km) – Olešnice (1,5 km) – Pohleď žst. (2,5 km) – Pohleď (1 km) – Pod Malou Homolí (1,5 km) – Příseka u Světlé (2,5 km) – Světlá nad Sázavou (2 km)

Z náměstí po červené značce přes rozcestí Rozkoš, místní část Perknov (je možnost použít MHD) k hlavní silnici. Stále po červené přes řeku Sázavu a kolem železniční zastávky do osady Veselice. Dále po červené do Údolí lásky a osady Klanečná. Rodiště želivského opata Víta Tajovského. Stále po červené do obce Okrouhlice. Po příchodu do obce před mostem vlevo ke staré poště v které žil a tvořil malíř Jan Zrzavý (1890 – 1977). Na budově pamětní deska. Vrátíme se zpět k červené značce a dojdeme k rozcestníku. Vpravo od něj stojí zámek (nepřístupný). Stále po červené značce přes obec Olešnice k železniční zastávce Pohleď.

Nyní již po žluté značce pokračujte do obce Pohleď. Zde se nachází Michalův statek, malý vesnický skanzen s ukázkou bydlení před 200 lety, prohlídku možno zajistit, kontaktní telefon 569 452 532, 776 771 203. Pokračujeme do kopce, výhled na panorama Lipnice na rozcestí Pod Malou Homolí. Odtud po modré značce přes Příseku u Světlé do Světlé nad Sázavou. Po příchodu do města vlevo vlakové nádraží. Ve Světlé nad Sázavou můžete navštívit původně barokní zámek (empírově a novorenesančně upraven). Jezdí zde Posázavská železnice z roku 1903, na prohlíduk lákají podzemní chodby a moderní sklárna. V okolí jsou také četné lomy. Návrat zpět doporučujeme vlakem, s Havlíčkovým Brodem je dobré spojení.

Celkem 20 km, středně obtížná trasa.


Úpatím Železných hor

Trasa: Havlíčkův Brod – Pohledští Dvořáci (1,5 km) – Břevnice žst. (3,5 km) – Ronovec (2,5 km) – Ve Žlabě (1 km) – Rozsochatec (2 km) – Skořetín (3,5 km) – Chotěboř žst. (3,5 km)

Z náměstí po žluté značce parkem Budoucnost kolem sochy Karla Havlíčka Borovského od B. Kafky a dále okolo Kalvárie stále po žluté značce přes rozcestí Pohledští Dvořáci a obec Břevnice na rozcestí Ronovec. Po významové odbočce zřícenina malého hradu z 2. pol. 13. stol. Původně nazývaný Sommerburg založen Smilem z Lichtenburka. Pod hradem památný smrk s obvodem kmene 370 cm a výškou 41 metrů, patří mezi nejvyšší v ČR. Od rozcestí pokračujeme stále po žluté značce k rozcestí Prdlavá studánka, studánka po odbočce 200 metrů.

Dále se vydejte přes rozcestí Ve Žlabě do obce Rozsochatec. V obci narazíte na zámek (první zmínka  o zámku jako o tvrzi je z roku 1600). Jde o obdélníkovou jednopatrovou stavbu s dvoupatrovým rizalitem s balkonem a vížkou. Pokračujeme po žluté značce přes osadu Skořetín (dříve poplužní dvůr) a kolem údolní nádrže Břevnice do Chotěboře. Žlutá značka končí na vlakovém nádraží, do centra vede modrá značka 1,5 km. Ve městě je renesanční radnice později barokně upravená, zámek z počátku 18. stol. Zajímavý je i židovský hřbitov z roku 1894 a kostel sv. Jakuba, původně románský. V blízkosti města se nachází kaňonovité údolí říčky Doubravy, kterým vede naučná turistická trasa.

Celkem 17,5 km, s prohlídkou města Chotěboř 20 km, středně obtížná trasa.


Cestou Pátera Josefa Toufara

Trasa: Leština u Světlé n. S. – Dobrnice (2 km)  – Kynice (2 km) – Číhošť (2 km) – Prosíčka (2 km) – Nezdín (2 km) – Opatovice (2,5 km) – Dubice rozc. (2,5 km) – Benetice (1 km) – Smrčná žel. stanice (2,5 km)

Z obce Leština u Světlé nad Sázavou vyjdeme po modré TZT přes obec Dobrnice. Trasa vede podél zajímavého, starého kostelíka. Pokračujeme lučními cestami, z nichž je dobrý výhled především na pásmo Železných hor. Jdeme okolo již rozpadlých budov Hory do obce Kynice, kde je malá obora s daňky. Cesta vede dále do obce Číhošť. Při vstupu do obce (TZT uhýbá po silnici vlevo) se nachází geometrický střed ČR. Modrá TZT dále pokračuje ke kostelíku, v němž kázal páter Josef Toufar, umučený za minulého režimu ve vězení.

Trasou s pěknými výhledy se dostaneme do obce Prosíčka se zajímavou dřevěnou plastikou hasiče. Stezka pokračuje po silničce do obce Nezdín ke kapličce. Cestou vlevo se dostaneme k oboře s daňky. Pod nezdínskou kapličkou je pramen výborné vody. Hlubokými lesy pokračujeme přes obec Opatovice na turistické rozcestí Dubice. Vpravo po žluté TZT můžeme jít do obce Pavlov a přes Vilémovice na Sluneční zátoku. Modrá trasa z Dubic vede v souběhu se žlutou značkou do obce Benetice. Žlutou trasou se dostaneme do Světlé nad Sázavou. Modrou trasou přes obce Leštinka pokračujeme do obce Smrčná přímo k vlakové zastávce. Stezka vede původní cestou přes obce Koňkovice na rozcestí Rohule.

Celkem 18,5 km, možnost prodloužení trasy na 23 km na Rohuli. Středně náročná trasa, převýšení, pro zdatnější jedince.
 

Přes Vysokou do České Bělé

Trasa: Havlíčkův Brod – Žabinec (1,5 km) – Petrkov (3,5 km) – Svatý Kříž (1 km) – Vysoká bus. zastávka (3,5 km) – Vysoká chata (1 km) – Mírovka (3 km) – Bartoušov (2 km) – Pohled (2,5 km) – Svatá Anna (1,5 km) – Krátká Ves (4,5 km) – Česká Bělá (3 km)

Havlíčkova Brodu dojdeme na vrch Vysoká po zelené značce (viz. tur. stezka „Na vyhlídkový vrch Vysoká“). Dále pokračujeme po žluté značce přes Mírovku a Bartoušov do Pohledu. Odsud je trasa nově prodloužena. Od vlakového nádraží v obci Pohled stezka dál pokračuje v souběhu s červenou trasou ke klášteru. Dále vede samostatně nádhernou starobylou alejí s mnoha výhledy ke komplexu církevních staveb na sv. Anně. Pokračuje okolo osady U Tomů do obce Krátká Ves. V současnosti se u hlavní silnice nachází restaurace s dobrou kuchyní. Z Krátké Vsi pozvolna stoupáme až na Ševcův kopec s pěknými, téměř kruhovými výhledy. Sestoupíme do městyse Česká Bělá, kde tato trasa končí. 

Celkem 27 km, možnost prodloužení trasy o 9 km, po zelené do Rozsochatce nebo na opačnou stranu do Havlíčkovy Borové. Náročná trasa, převýšení, spíše pro zdatnější jedince.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 16. 7. 2021

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel U Zlatého Lva Havlíčkův Brod

Hotel U Zlatého Lva Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, Vysočina
Hotel Slunce Havlíčkův Brod

Hotel Slunce Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, Vysočina
Pivovar Havlíčkův Brod

Pivovar Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, Vysočina
Hotel Brixen Havlíčkův Brod

Hotel Brixen Havlíčkův Brod

Havlíčkův Brod, Vysočina