Úvod > Co chcete dělat? > Panská sýpka v Brtnici

Panská sýpka v Brtnici

Památky
Mohutná dvoupatrová budova vrchnostenské sýpky v Brtnici, v okrese Jihlava, je situována v městské památkové zóně obce Brtnice, jihozápadně od areálu zámku, se kterým je historicky spjata.
Urbanisticky i architektonicky hodnotná sýpka z konce 16. století představuje zajímavý a hodnotný doklad podoby vrchnostenského hospodářského objektu na Brtnicku. Až na drobné zásahy se dochovala téměř v autentické podobě a zachovala si svůj historicky věrohodný vzhled včetně celé řady původních stavebních konstrukcí, hodnotných detailů a prvků.

Za všechny lze jmenovat sgrafitové renesanční kvádrování částečně zakryté štukovou omítkou, profilované kamenné ostění okenních otvorů renesančního stáří, hodnotné dvoukřídlé dřevěné dveře s původním kováním, kovové mříže oken a dřevěné okenice či barokní mansardový krov vystavěný po požáru v roce 1760. Za významné můžeme také považovat původní technologické vybavení sýpky, které příkladným způsobem dokladuje způsob manipulace s uskladněným materiálem.

Technologické vybavení pochází především ze druhé poloviny 20. století, lze však dokumentovat i fragmenty z doby, kdy byl zdejší hospodářský areál v majetku rodiny Collalto
Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019