Úvod > Co chcete dělat? > Mladotovský palác neboli legendami opředený Faustův dům
Památky

Mladotovský palác neboli legendami opředený Faustův dům

Faustův dům neboli Mladotovský palác se nachází na jižním konci Karlova náměstí. Pojmenování si dům vysloužil díky svým obyvatelům: alchymistovi Edwardu Kelleymu a později Ferdinandu Antonínovi Mladotovi ze Solopysk, který tu prý dělal hlučné chemické pokusy.
Původní vlastnící byli jistí Slavotovští, po nich vévodové Opavští a mnoho dalších šlechtických rodů. Prvním majitelem, který se dostal do křížku, tentokrát ještě se světskou mocí, byl Jaroslav Kapoun ze Svojkova. Roku 1537 byl odsouzen a sťat za hrdelní zločin.

V roce 1590 dům koupil alchymista, špion a šarlatán Edward Kelly, zřídil zde laboratoř a prováděl v ní různé alchymistické pokusy. Nejčastěji ty, jejichž cílem bylo přeměnit olovo ve zlato. Roku 1591 porušil císařský edikt o soubojích a usmrtil jednoho pražského měšťana. Poté byl uvězněn na hradě Křivoklátě, odkud se brzy pokusil prchnout. Při onom nezdařilém útěku si poranil nohu natolik, že mu musela být amputována a nahradila ji dřevěná protéza. Vladař se nad ním slitoval a po této události jej omilostnil. I přes milost však dopadl neslavně. Později přišel i o druhou nohu, z Prahy uprchl do města Most, které prý proklel, a nakonec spáchal v mosteckém Hněvíně (ve věku 42 let) sebevraždu.

Dalším majitelem, který se rovněž přičinil o tajemnou pověst domu, byl hrabě Ferdinand Antonín Mladota ze Solopysk, podivín, který zde měl několik přístrojů zhotovených na principech optiky, elektřiny a magnetismu či figuríny pohybující se na natažené pero i jiné v té době nevysvětlitelné věci, které vzbuzovaly představu, že je spolčen s ďáblem. Po dalších několik let zde sídlil farář Karl Jaenig z nedalekého kostela Sv. Jana Nepomuckého na Skalce. Ač profesí duchovní, byl to opět podivín. Traduje se, že měl rozsáhlé sbírky funerálních předmětů, souvisejících se smrtí. Kolující povídačky ho někdy pasovaly až do role upíra, spícího v rakvi v interiéru obklopeném všemožnými lebkami, kostmi a dokonce i kusy šibenic.

Na počátku 20. století dům zakoupila pro své účely Všeobecná fakultní nemocnice, v jejímž majetku setrval do dnešních dní. V roce 1945 byla stavba poškozena při bombardování, a když se dům rekonstruoval, badatelé zde nalezli mnoho podivností. Kromě cenných maleb třeba i legendární otvor ve stropě, dost velký na to, aby se jím protáhl dospělý muž. Našlo se i sedm koster koček, které mají být dle pověsti zazděny, aby dům chránily a předávaly mu mystickou sílu. Zajímavé je, že alchymisté a mágové ve Faustově domě žili dávno předtím, než byl vůbec postaven – místo bývalo obětištěm temné pohanské bohyni Moraně.

Ani dnes není Faustův dům zcela mimo „alchymistické“ dění – nachází se zde totiž lékárna.