Úvod > Co chcete dělat? > Milská stráň v Přírodním parku Džbán
Příroda

Milská stráň v Přírodním parku Džbán

Přímo uprostřed přírodního parku Džbán v okrese Rakovník bylo v roce 1988 vyhlášeno chráněné území k ochraně zajímavých teplomilných společenstev slínovcovitých, tzv. bílých strání. Pozoruhodné je zde zejména jedno z nejbohatších českých nalezišť vstavače nachového.
Přírodní rezervace Milská stráň leží západně od severního okraje obce Milý na území přírodního parku Džbán. Předmětem ochrany je cenná opuková stráň s komplexem teplomilných pastvin a křovin.

Známá je zejména silná populace vstavače nachového, čítající několik tisíc kusů (největší v Čechách). Není však zdaleka jedinou zdejší vzácností. Tento náš největší vstavač je zde doprovázen dalšími orchidejemi, jako například okroticí bílou, bradáčkem vejčitým, vemeníkem dvoulistým či několika druhy kruštíků. Za zmínku stojí také výskyt lilie zlatohlavé, hvězdnice chlumní, bělozářky větevnaté, sasanky lesní, hořce brvitého, dřínu obecného a chladnomilných druhů rostlin jako je zimostrázek alpinský.

Ze živočichů je stráň domovem cikády chlumní, ropuchy obecné, skokana štíhlého, rosničky obecné, ještěrky obecné, slepýše křehkého, ale i užovky hladké, zmije obecné a dříve také mloka skvrnitého.
Rozhledna Líský

Rozhledna Líský

Líský, Středočeský kraj
Zichovecký kromlech

Zichovecký kromlech

Zichovec, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Rodinný pivovar Zichovec

Rodinný pivovar Zichovec

Zichovec, Středočeský kraj
Camping Bucek u Řevničova

Camping Bucek u Řevničova

Nové Strašecí, Středočeský kraj
Restaurace U lípy v retro stylu

Restaurace U lípy v retro stylu

Krušovice, Středočeský kraj