Úvod > Co chcete dělat? > Archeologické naleziště Mšecké Žehrovice
Památky

Archeologické naleziště Mšecké Žehrovice

Obec Mšecké Žehrovice se nachází v okrese Rakovník. Je významným archeologickým nalezištěm u nás. Prehistorie Mšeckých Žehrovic je velmi bohatá, osídlení zde trvalo s přestávkami více než 10 tisíc let. Byla zde nalezena opuková plastika hlavy Kelta, nyní uložená v Národním muzeu v Praze.
Stopou nejstaršího obydlení je nález pazourkového úštěpového škrabadla ze starší doby kamenné, patrně z pozdního paleolitu, nalezeného v lokalitě „Libeň“ . V okolí obce zanechali stopy i lidé mladší a pozdní doby kamenné, tj. neolitu a eneolitu. Jedná se o nálezy štípaných pazourků a rohovce a broušených kamenných klínů a sekerek, opět na návrší Libeň a dále v tzv. Kaštance jižně od Červeného rybníka.

Trvalejší osídlení dokládají nálezy z nejmladší doby bronzové. Další osídlení bylo archeologicky potvrzeno v lokalitě „Na Libeni“, a to z období pozdní doby halštatské, jsou to užitkové hrnce a mísy soustředěné na jedno místo, z čehož lze uvažovat, že lokalita mohla sloužit jako pohřebiště a nádoby mohly představovat milodary ukládané do hrobů při pohřebním rituálu.

Významný je nález z roku 1943 slavné kamenné hlavy v pískovně na katastru obce Mšecké Žehrovice, který dokazuje působení Keltů. Tato skulptura je mimořádně zdařilým výrobkem umělce z doby železné, ze 3. století př. Kr., tedy tzv. laténský umělecký styl. Je uložena ve sbírkách Národního muzea v Praze a je snad nejznámějším archeologickým nálezem z Čech tohoto období.

Dnes je naleziště v krásné krajině v zalesněném areálu obory, chránící stádo muflonů a částečně je oplocují koňské výběhy farmy. Kolem plotu obory vede naučná stezka, kde se na plechových panelech můžete dočíst o keltské výrobě švartnových (lignitových) předmětů ze zdejší suroviny a zdejším keltském železářství.

Provozovatel

Obec Mšecké Žehrovice

Mšecké Žehrovice 77
270 64 Mšecké Žehrovice
WWW:
www.msecke-zehrov...
GPS:
50,179869 13,923651
 
 

Vstupné

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 
Dub svatého Václava ve Stochově

Dub svatého Václava ve Stochově

Stochov, Středočeský kraj
Muzeum Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí

Nové Strašecí, Středočeský kraj
Radnice s věží Nové Strašecí

Radnice s věží Nové Strašecí

Nové Strašecí, Středočeský kraj
Kostel Narození Panny Marie Nové Strašecí

Kostel Narození Panny Marie Nové Strašecí

Nové Strašecí, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Zmrzlina 2AD v Kačicích

Zmrzlina 2AD v Kačicích

Kačice, Středočeský kraj
Camping Bucek u Řevničova

Camping Bucek u Řevničova

Nové Strašecí, Středočeský kraj
Rodinný pivovar Zichovec

Rodinný pivovar Zichovec

Zichovec, Středočeský kraj
Restaurace U lípy v retro stylu

Restaurace U lípy v retro stylu

Krušovice, Středočeský kraj