Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Džbán na Rakovnicku
Příroda

Přírodní park Džbán na Rakovnicku

Posláním Přírodního parku Džbán je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou a vzácnou flóru a faunu, rozptýlenou mimolesní zeleň a staré ovocné sady.
Území na pomezí okresů LounyKladno a Rakovník vysokou přírodovědnou a rekreační hodnotu, dochovaly se na něm smíšené a listnaté lesy, v nichž se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin. Džbán je velice cenný nejen botanicky, ale i zoologicky. Na území žije celá řada obojživelníků.

Chráněné území o rozloze 416 km2 založené v roce 1994 založené za účelem zachování přírodovědně a krajinářsky cenného území mezi průmyslovými oblastmi severních Čech a Kladensko-rakovnickou pánví.

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Lions Nesuchyně

Hotel Lions Nesuchyně

Nesuchyně, Středočeský kraj
Pivovar Krušovice – opravdu královské pivo

Pivovar Krušovice – opravdu královské pivo

Krušovice, Středočeský kraj