Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Džbán na Rakovnicku

Přírodní park Džbán na Rakovnicku

Příroda
Posláním Přírodního parku Džbán je zachování unikátní krajiny džbánské křídové tabule s významnými estetickými hodnotami, zejména s ohledem na geomorfologii území, lesní porosty, charakteristickou a vzácnou flóru a faunu, rozptýlenou mimolesní zeleň a staré ovocné sady.
Území na pomezí okresů LounyKladno a Rakovník vysokou přírodovědnou a rekreační hodnotu, dochovaly se na něm smíšené a listnaté lesy, v nichž se vyskytuje celá řada vzácných druhů rostlin. Džbán je velice cenný nejen botanicky, ale i zoologicky. Na území žije celá řada obojživelníků.

Chráněné území o rozloze 416 km2 založené v roce 1994 založené za účelem zachování přírodovědně a krajinářsky cenného území mezi průmyslovými oblastmi severních Čech a Kladensko-rakovnickou pánví.
Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019
28.3.
29.3.
Zahájení sezóny na zámku Stekník

Zahájení sezóny na zámku Stekník

Zálužice, Severozápadní Čechy
10.4.
13.4.
Velikonoce na zámku Stekník

Velikonoce na zámku Stekník

Zálužice, Severozápadní Čechy
26.4.
13.9.
Ohřecká Osmička 2020

Ohřecká Osmička 2020

Žatec, Severozápadní Čechy

Ubytování a restaurace v okolí

Hotel Lions Nesuchyně

Hotel Lions Nesuchyně

Nesuchyně, Střední Čechy