Úvod > Co chcete dělat? > Městské muzeum Slavičín s expozicí letecké bitvy
Kultura

Městské muzeum Slavičín s expozicí letecké bitvy

Město Slavičín je bohaté na své kulturní a historické památky. V muzeu je stálá expozice zabývající se leteckou bitvou, která se 29. srpna roku 1944 odehrála ve vzdušném prostoru Slavičína a jeho blízkého okolí. Další významnou expozicí muzea jsou archeologické nálezy ze Slavičínska a okolí.

Od roku 1994 je zde trvale instalována expozice zabývající se leteckou bitvou, která se 29. srpna roku 1944 odehrála ve vzdušném prostoru Slavičína a jeho blízkého okolí. V nainstalovaných vitrínách je možno zhlédnout mnoho součástek a zbraní z amerických a německých letounů, přímých aktérů tohoto souboje. Vše je doplněno bohatou fotodokumentací. Vystaven je zde také originál německého leteckého motoru z letounu Me 109 G6 a spousta jiných, i osobních věcí pilotů obou bojujících stran.

Další neméně významnou expozicí muzea jsou archeologické nálezy ze Slavičínska a okolí. Zde je možno si prohlédnout exponáty dokreslující obraz doby kamenné, ale i nálezy, které jsou poměrně mladší, zejména z období středověku. Vystavené kosterní pozůstatky v nainstalovaném hrobě přibližují i ritus pohřbívání v období silného osídlování našeho kraje slovanskými rody.

Vážným zájemcům je dovoleno nahlédnout i do různých písemností vztahujících se k jednotlivým expozicím. V depozitu muzea je uloženo mnoho fotografického materiálu, zachycujícího změny v samotném Slavičíně, ale i v okolních vesnicích. Velmi obsáhle jsou zde zadokumentovány různé sportovní, kulturní a politické akce (staré psané záznamy, fotografie apod.), výstavba, živelní pohromy a mnoho dalšího. Jsou zde záznamy o starých řemeslech, tradicích a zvyklostech, z nichž mnohé již s odstupem času zanikly.

Studánka Tatarka poblíž Slavičína

Studánka Tatarka poblíž Slavičína

Slavičín, Zlínský kraj
Pivečkův lesopark ve Slavičíně

Pivečkův lesopark ve Slavičíně

Slavičín, Zlínský kraj
Bílé stopy Luhačovického Zálesí

Bílé stopy Luhačovického Zálesí

Slavičín, Zlínský kraj
Bowling Slavičín

Bowling Slavičín

Slavičín, Zlínský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Ubytování na Valašsku ve Slavičíně

Ubytování na Valašsku ve Slavičíně

Slavičín, Zlínský kraj
Restaurace Záložna Slavičín

Restaurace Záložna Slavičín

Slavičín, Zlínský kraj
Hotel a pivní lázně Zámek Wichterle

Hotel a pivní lázně Zámek Wichterle

Slavičín, Zlínský kraj
Restaurace Zámek Slavičín

Restaurace Zámek Slavičín

Slavičín, Zlínský kraj