Úvod > Co chcete dělat? > Lobkowiczký palác - sídlo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Lobkowiczký palác - sídlo Velvyslanectví Spolkové republiky Německo

Památky
Malostranský palác významného šlechtického rodu Lobkowiczů byl postaven podle návrhu architekta Giovanni Battisty Alliprandiho v letech 1702-04.
Barokní sídlo rod získal až v roce 1753 od jeho původního vlastníka hraběte Františka Karla Přehořovského, podle nějž byl dříve nazýván palác Přehořovský. Monumentální průčelí, zdobené korintskými pilastry, do Vlašské ulice, má svůj protipól v neméně reprezentativně pojednané fasádě orientované do rozsáhlé zahrady přiléhající k paláci.

Spodní část oválného rizalitu, který vybíhá do zahrady, tvoří salla terrena vyzdobená ve stylu vídeňského baroka. Zahrada plynule přecházející do svahu byla kolem roku 1790 byla zahrada rozšířena a přeměněna v anglický park. V jejím rámci bylo zřízeno první alpinum v Čechách. 

Na podzim roku 1989 se zahrada stala útočištěm pro několik tisíc občanů východního Německa, kteří hromadně přelézali plot zahrady a žádali na ambasádě o politický azyl. Tato událost urychlila pád berlínské zdi a stala se jedním ze symbolů konce komunistické moci ve východní Evropě.
Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019