Úvod > Aktuality > Barokní sochy M. B. Brauna na zámcích, v zahradách a zámeckých parcích
Barokní sochy M. B. Brauna na zámcích, v zahradách a zámeckých parcích
"> "> "> "> "> "> "> "> ">
Památky

Barokní sochy M. B. Brauna na zámcích, v zahradách a zámeckých parcích

  • Vydáno15. září 2021
Štědrost s rohem hojnosti, upřímnost se srdcem na dlani, moudrost se třemi tvářemi či pohostinnost s plným pohárem: znáte je? Jistě, to jsou čtyři z kamenných Ctností aneb barokních plastik Matyáše Bernarda Brauna, které stojí v Kuksu a z teras před Hospitálem shlížejí do labského údolí. Znáte tak dobře i další Braunovy sochy?
Tentokrát nemáme na mysli Kuks, Hospitál a všech dvanáct Ctností a dvanácti Neřestí, jejichž výčet by vám určitě dal zabrat, ale spíš místa, kde objevíte další Braunovy sochy.

Je jich opravdu hodně: sochařská dílna, kterou Mistr založil Praze už před rokem 1710 a fungovala až do jeho smrti v roce 1738, byla největší ve městě, měla největší zisky a díky mnoha tovaryšům se dokázala vypořádat i s velkými zakázkami. Značka Braun byla zkrátka pro barokní Čechy pojem.
 

Hozená rukavice Jezuitům z Žirče

Nejblíž od Kuksu leží Braunův Betlém, soubor soch a reliéfů, tesaných přímo do pískovcových skal v Novém lese. Jde o jednu z nejoriginálnějších a bohužel také nejponičenějších barokních památek u nás; Braun Betlém vytvořil pro hraběte Františka Antonína Šporka, svého významného zákazníka a mecenáše. Původně měla na místě Betléma stát křížová cesta – šlo o společný projekt hraběte Šporka a Jezuitů z blízké Žirče. Leč Jezuité od plánu ustoupili a Špork se tak rozhodl na liknavé duchovní zaútočit pomocí plastik, které měly žirečským otcům ukázat, jak jsou ve své zbožnosti vlažní, a že je to právě Špork, který Pána příkladně oslavuje.

Kuks BetlémMezi lety 1726 – 1728 tak vzniklo velkolepé divadlo biblických scén, doplněné výjevy ze života poustevníků, žijících na rozdíl od jezuitů v samotě a odříkání. Zejména tváří v tvář mohutným poustevníkům Juanu Garinovi Onufriovi (zhotoveni okolo r. 1726) pochopíte, proč se M. B. Braunovi přezdívá východočeský Michelangelo. Cyklus světců doplňují sochy Maří Magdaleny a Jana Křtitele. Ústředními postavami je dvojreliéf, představující Narození Páně a Příjezd Tří králů. Motiv Krista se objevuje ještě nad studnou Jákobovou, kde Kristus usedl se ženou ze Samaří při svém putování svatou zemí.
 

Stěhovavé sochy

Výhodou (ovšem i nevýhodou) Betléma je to, že jej nelze přestěhovat, což rozhodně neplatí pro další Braunova díla. Posuďte sami: pro hraběte Šporka zhotovil mistr Braun i další sochy, které mnohokrát změnily místo. Například v parku před Šporkovým letním sídlem Bon Repos stojí socha sv. Marie Magdaleny, ale další dva andělé se přestěhovali do expozice barokního sochařství Národní galeriePraze ve Schwarzenberském paláci. Nejčastější stěhování za sebou mají Braunovy sochy trpaslíků, které původně lemovaly rejdiště neboli dávno zaniklou koňskou závodní dráhu v Kuksu. Šlo o karikatury Šporkových nepřátel, úředníků, měšťanů a snad i zámeckého služebnictva či venkovanů; z Kuksu přes Bon Repos cestovali na zámek v Benátkách nad Jizerou, kde posledních šest sošek můžete vidět na zdi kolem zámeckého nádvoří. V roce 1929 bylo několik desítek trpaslíků zakoupeno pro zámek v Novém Městě nad Metují, kde dodnes stojí na zdi v dolní zámecké zahradě. Podobně jako v Kuksu ale jde pouze o kopie, restaurované originály jsou uloženy v lapidáriích.


Braun na Valči s novým lapidáriem

lapidárium valečNádherný zámek Valeč si dal na konci 17. století postavit Jan Kryštof Kager ze Štampachu. Italští architekti pro něj projektovali zahradu, kde býval vodopád i přírodní divadlo, vše pak zdobily sochy Matyáše Bernarda Brauna, kterého Kagerovi doporučil jeho přítel Špork. V objektu bývalé zámecké kovárny vzniklo v dubnu 2020 lapidárium pro sochy, které měří od 195 do 300 centimetrů. Expozice je netradiční – sochy doplňují světelé a zvukové efekty. Sochy postav řecké mytologie vytvořil Matyáš Braun pro Valeč kolem roku 1735. Mimochodem, Braun za ně prý nikdy nedostal zaplaceno, protože panství bylo zadlužené.

lapidárium valeč2Alegorie lidských vlastností a antických bohů představují po východočeském Kuksu druhou nejrozsáhlejší kolekci Braunových děl. Celkem je v lapidáriu 28 originálů. Lapidárium ukazuje nejen originály soch ze zahrady (Dídó, Chronos a Selené, Chronos a Éós, Olympos, Silénos, Satyr, Pan, Dionýsos, Atys, Hermés a Afrodita, Meleagros a Atalanta, Afrodita, Deméter, Áres, Hérakles, David – s nově domodelovanou hlavou nebo hraběte Šporka, ale také ty, jejichž kopie byly z parku odcizeny v letech 2003 a 2004 (Marnivost, Lstivost, Skromnost, Filozofie, Básnictví, Polyhymnia a sousoší Dionýsos a Persefona). Jako úplná novinka pro ty, kteří znají jen stávající kopie jsou sochy Závist, Věrnost, Perseus a Andromeda a Obětování Ifigenie.
 

Braun v Duchcově

Matyáš Bernard Braun nemohl chybět v plejádě významných barokních umělců, kteří pro Valdštejny zkrášlovali barokní zámek, Knížecí zahradu a park v Duchcově. Najdete tu plastiku bohyně Niké stojící na zeměkouli, sochy zápasících Herkulů, bohyně Minervy a boha Marta, niku schodiště pak zdobí pískovcové sousoší Čas loupí krásu, zpodobňující únos Óreithýie Boreem.

Braun se podílel i na výzdobě zámeckého kostela Zvěstování Panny Marie, který vyhořel 10. května 1945 během pobytu ruské osvobozovací armády, původní výzdobu tak můžete vidět už jen na starých fotografiích.
 

…a další Braunova díla

Zámek Valeč s barokní zahradou

Zámek Valeč s barokní zahradou

Areál zámku Valeč na Karlovarsku tvoří ojedinělou ukázku vrcholně barokního stavitelství a krajinného urbanismu. V zámeckém parku můžete obdivovat Teatron, letohrádek, skleník a sochy M. B. Brauna. Navštívit můžete dvě audiovizuální expozice. Zpestřením jsou víkendové noční prohlídky s lucernou.

Lapidárium Národního muzea

Lapidárium Národního muzea

Pavilon Lapidária na pražském Výstavišti navrhl architekt Antonín Wiehl. Ukrývá největší českou státní sbírkou kamenné plastiky a architektonických článků z období od 11. do 19. století, převážně z Prahy a středních Čech.

Galerie Lapidárium na Starém Městě pražském

Galerie Lapidárium na Starém Městě pražském

Galerie Lapidárium je unikátní výstavní prostor v srdci Starého Města pražského, který spravuje Nadace český barok. Naleznete zde barokní sochy významných mistrů, historická graffiti i výstavy současného výtvarného umění.

Křížový vrch s hřbitovním kostelem Povýšení sv. Kříže v Moravské Třebové

Křížový vrch s hřbitovním kostelem Povýšení sv. Kříže v Moravské Třebové

Původní hřbitov v Moravské Třebové se nacházel u kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kolem roku 1500 byl hřbitov zrušen a přemístěn na Křížový vrch, kde se dnes nachází také křížová cesta.

Muzeum barokních soch v Chrudimi

Muzeum barokních soch v Chrudimi

Muzeum barokních soch v bývalém kapucínském kostele svatého Josefa nabízí unikátní tři desítky dřevěných a kamenných soch, které pocházejí ze 17. a z první poloviny 18. století.

Knížecí zahrada na zámku Duchcov

Knížecí zahrada na zámku Duchcov

Romantická Knížecí zahrada se rozkládá před severním křídlem zámku Duchcov. Byla vytvořena ve stylu à la française v rekonstruované podobě zámeckých barokních zahrad. Vstup do Knížecí zahrady je volný a je vymezen otevírací dobou zámku.

Zámek Liběchov

Zámek Liběchov

Původně vodní tvrz ze 14. století byla přestavěna renesančně. Barokní přestavbu vedl architekt František Maxmilian Kaňka. V letech 1967-1975 byl zpustlý zámek opraven pro Náprstkova muzea. Roku 2002 byl silně postižen povodní a v současné době je stále nepřístupný.

Čimelické baroko – Hammerovy barokní sochy

Čimelické baroko – Hammerovy barokní sochy

Čimelice proslavily především sochy z dílny Jana Hammera, tzv. "Čimelické baroko". Podobně jako se jinde v českých zemích do dějin barokního umění zapsala sochařská rodina Brokoffů či Matyáš Bernard Braun, v jižních Čechách to byl Jan Karel Hamer.

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most – nejstarší most přes Vltavu

Karlův most je druhý nejstarší most České republiky a v Praze nejstarší dochovaný most přes řeku Vltavu. Vznikl na místě původního Juditina mostu zničeného roku 1342 táním ledů. Most zakončený z obou stran věžemi založil Karel IV. v roce 1357. Pilíře mostu zdobí 30 soch světců.

Naučná stezka Betlém – procházka barokem na Kuksu

Naučná stezka Betlém – procházka barokem na Kuksu

7 km dlouhá okružní naučná stezka Betlém – Kuks. Na trase naučné stezky jsou umístěny informační panely, které vás seznámí s historií jednotlivých památek.

Zámek Roztoky – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Zámek Roztoky – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Muzeum představuje návštěvníkům výstavy a expozice, ateliér Zdenky Braunerové, kulturní akce, dílny pro děti i dospělé, park se sochami a vzácnými dřevinami, možnost výletů po okolí.

Hospital Kuks – zcela ojedinělá barokní architektura

Hospital Kuks – zcela ojedinělá barokní architektura

Hospital Kuks naleznete ve stejnojmenné obci Kuks nedaleko městečka Jaroměř. V malebném údolí Labe na začátku 18. století nechal postavit František Antonín Špork (Sporck – 1662 – 1738) nejprve lázeňské budovy se zámkem a panským hostincem, a to díky léčivému pramenu, který zde vyvěral.

Vrtbovská zahrada – nejkrásnější barokní zahrada v Praze

Vrtbovská zahrada – nejkrásnější barokní zahrada v Praze

Na svahu Petřína můžete navštívit jednu z nejkrásnějších a nejvýznamnějších barokních zahrad v Praze, Vrtbovskou zahradu. Tvrdí se o ní dokonce, že je jednou z nejkrásnějších zahrad svého druhu na sever od Alp.

Kasematy na Vyšehradě se sálem Gorlice – objevte tajuplné vyšehradské podzemí

Kasematy na Vyšehradě se sálem Gorlice – objevte tajuplné vyšehradské podzemí

Vyšehradská pevnost se začala stavět roku 1654 na základě rozhodnutí císaře Ferdinanda III. Kasematy se nacházejí po obou stranách Cihelné brány, pravá část chodeb ústí do podzemního sálu zvaného Gorlice, který měl sloužit vojákům jako sklad potravin a munice.

Hořovice – zámecký park se sochami M. B. Brauna

Hořovice – zámecký park se sochami M. B. Brauna

Prohlídku zámku Hořovice zcela jistě obohatí procházka parkem se sochami z dílny M. B. Brauna a pozoruhodnou sochařsky vyzdobenou Sluneční bránou. Park v přírodně krajinářském stylu má bohatou kolekci domácích i zahraničních dřevin.

Diecézní muzeum v Litoměřicích

Diecézní muzeum v Litoměřicích

Galerie a muzeum litoměřické diecéze se nachází v řadovém pozdně gotickém domě č. p. 24 v Litoměřicích. Najdete zde díla L. Cranacha, M. B. Brauna, K. Škréty nebo V. V. Reinera. Mimo to si můžete prohlédnout také církevní předměty – monstrance, ciboria nebo roucha.

Zámek Duchcov s expozicí Giacoma Casanovy

Zámek Duchcov s expozicí Giacoma Casanovy

Zámek Duchcov leží přibližně 8 km jihozápadně od města Teplice. Návštěvníci zde mohou zhlédnout především Valdštejnskou rodovou galerii, expozici v tzv. biliárovém křídle, tři místnosti zámeckého personálu, Vojenskou zbrojnici, Lovecký salonek a muzeum věnované osobnosti Giacoma Casanovy.

Zámecké návrší Litomyšl

Zámecké návrší Litomyšl

Zámecké návrší v Litomyšli tvoří jedinečný komplex historických budov, nádvoří, zahrad a parků. Jedná se o pivovar, jízdárnu, konírnu, kočárovnu, stáj, piaristickou kolej, piaristický kostel, I. nádvoří, horní nádvoří, park a předzámčí. Všechny objekty jsou součástí městské památkové rezervace.

Zámek Nové Město nad Metují – autentické interiéry ve stylu secese i art deco

Zámek Nové Město nad Metují – autentické interiéry ve stylu secese i art deco

Součástí městské památkové rezervace v Novém Městě nad Metují je novoměstský zámek. Byl založen v roce 1501 Janem Černčickým z Kácova. Zámek je otevřen celoročně a nabízí i romantické ubytování.

Zámek Hořovice – půvabný zámek za Sluneční branou

Zámek Hořovice – půvabný zámek za Sluneční branou

Raně barokní nový zámek v Hořovicích vybudoval zřejmě Ignác Bořita z Martinic jako náhradu starého zámku v r. 1652. Postupně byl klasicistně rozšiřován. Pilíře plotu dělící čestný dvůr od parku a Sluneční bránu zdobí sochy z dílny Matyáše Brauna.

Další aktuality

27.9.
2021
Svatohubertské slavnosti zavítají v sobotu na Kuks

Svatohubertské slavnosti zavítají v sobotu na Kuks

Krkonoše a Podkrkonoší | Příroda
23.9.
2021
Africké a lví safari ve Dvoře Králové končí letní sezonu

Africké a lví safari ve Dvoře Králové končí letní sezonu

Krkonoše a Podkrkonoší | Zážitky
16.9.
2021
Krkonošské cyklobusy jsou v provozu až do konce září

Krkonošské cyklobusy jsou v provozu až do konce září

Krkonoše a Podkrkonoší | Letní sporty