Úvod > Co chcete dělat? > Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích

Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích

Památky
Klášter založil v roce 1627 hrabě Sezima z Vrtby. Jeho současná podoba pochází z 2. poloviny 18. století. V roce 1950 byl klášter zrušen. Od roku 2015 opět slouží veřejnosti, najdete zde stálé expozice, včetně té, zabývající se násilnou kolektivizací za minulého režimu.
Klášter se skládá z dlouhých jednopatrových budov, které ze tří stran ve čtverci obklopují dvorek a poslední, severní stranu, uzavírá kostel. Na průčelí dříve visel mezi okny nad vchodem veliký kříž, dnes je tam výklenek. Chloubou kláštera byla knihovna s mnoha sty krásných a velice cenných, v kůži vázaných knih a kancionálů, tištěných i psaných.

Klášter založil Sezima z Vrtby roku 1627, klášterní kostel svatého Františka byl vystavěn v roce 1629. Nynější budova pochází z let 1766 až 1771, kdy byl původní klášter rozbourán, přestavěn a značně rozšířen. Za bývalého režimu byly v areálu úřadovny nebo výrobní a administrativní prostory firmy Tesla.
 

V současné době zde můžete v navštívit tyto expozice:


Ze života františkánů, historie kláštera a významné osobnosti Voticka

Při prohlídce kláštera vás seznámíme s historií kláštera a životem františkánů, navštívíte domácí kapli zdobenou mariánskými freskami, bývalou knihovou, klášterní jídelnu s jedinečnou štukovou výzdobou a rajský dvůr se slunečními hodinami.

Výstava kočárků a panenek
Prohlédnout si můžete stálou expozici historických kočárků a panenek ze sbírky Anny Čermákové z Benešova. Uvidíte zde kočárky od roku 1900 a na 200 panenek včetně tzv. reborn panenek připomínající živá miminka.

Vlastivědné muzeum Voticka
Máte možnost navštívit nově otevřené vlastivědné muzeum Voticka, kde prozkoumáte geologii regionu, kroniky, období 2. světové války, exponáty z prvorepublikové éry nebo řemeslné a zemědělské nástroje převážně z 19. století. Vystaveny jsou také čtvero starých hodinových strojů z věží místních kostelů.

Kolektivizace
Osudy soukromých zemědělců za kolektivizace přibližuje stálá expozice Ve jménu šťastných zítřků. Seznání vás s tím, jak Státní bezpečnost v 50. letech minulého století v prostorách kláštera vyslýchala sedláky z okolí. Součástí výstavy je i jedna z bývalých výslechových místností, která byla upravena do autentické podoby s mřížemi na oknech, katrem na chodbě a dalším vybavením vyšetřovatelů.

Násilnou podstatu komunistického režimu dokumentují seznamy hospodářů z Voticka, kteří byli sledováni Státní bezpečností, označeni za kulaky a následně perzekvováni.


Sezónní výstavy
Kromě stálých expozic můžete v klášteře navštívit i sezónní výstavy, které se pravidelně obměňují. Aktuální výstavu naleznete v kalendáři akcí na stránkách kláštera.
 
Celý popis
Naposledy změněno: 9. 10. 2019

Ubytování a restaurace v okolí

Restaurant Sequoia

Restaurant Sequoia

Ratměřice, Střední Čechy
Zámek Sedlec Prčice

Zámek Sedlec Prčice

Sedlec, Střední Čechy
Chalupa na zahradě ve Stupčicích

Chalupa na zahradě ve Stupčicích

Mezno, Střední Čechy