!

Upozornění: Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů omezeny. Doporučujeme před vlastní návštěvou ověření u organizátora.

Úvod > Co chcete dělat? > Dům U kamenného zvonu
Kultura

Dům U kamenného zvonu

Jedna z nejstarších a nejpozoruhodnějších památek Prahy, průčelí domu patřilo za časů Karla IV. k nejkrásnějším v Evropě. Název domu U Bílého či Kamenného zvonu se objevuje poprvé v roce 1417, vznikl podle kamenného zvonu, jehož replika se dochovala na nároží domu.
Gotický dům U Kamenného zvonu se nachází v samém centru města, na Staroměstském náměstí. Je považován za nejcennější středověký měšťanský dům v Praze. Bohatá výzdoba domu je z období předparléřovského, někdy kolem čtvrtiny 14. století. Dům byl patrně vybudován jako palác pro královskou rodinu, především pro Elišku Přemyslovnu. Z té doby sice nejsou žádné dokumenty, ale nasvědčují tomu fragmenty plastik, které byly při rekonstrukci objeveny. Staré pověsti pražské Adolfa Weniga uvádějí, že zde měla bydlet sv. Ludmila, babička sv. Václava, když přijela do Prahy z hradu Tetína, že v podzemí byla kaple, kde kněz pro sv. Ludmilu tajně sloužil mši v době pronásledování křesťanů za vlády její snachy kněžny Drahomíry.

Kamenný zvon na nároží domu prý připomíná vzpouru a vítěznou bitvu s pohany, ke které jeho hlas vyzval. Možná však měl zvon připomínat spíše historickou událost roku 1310, kdy kaplan Elišky Přemyslovny Berenger dal zvonem znamení Janu Lucemburskému, že si může se svým vojskem pro Elišku přijít a nenásilně tak obsadit Staré Město. Patrně zde bydlel v domě své matky roku 1333 po návratu do vlasti kralevic Karel, jak uvádí Zbraslavská kronika. Původně gotický ráz domu změnily další přestavby, zejména barokní z r.1685. V roce 1899 získal dům novou pseudobarokní fasádu. Po stavebním průzkumu v r. 1961 bylo rozhodnuto vrátit domu původní gotickou podobu. Dům U Kamenného zvonu slavnostně otevřený 29. 2. 1988 byl dán do užívání Galerii hl. m. Prahy a slouží k pořádání výstav a koncertů. V podzemí je malé lapidárium se zachovanými architektonickými a výtvarnými fragmenty původní stavby. K dispozici je knihkupectví, kavárna a koncertní sál.
Zobrazit více

Ubytování a restaurace v okolí