Úvod > Co chcete dělat? > Čimické údolí

Čimické údolí

Příroda
Přírodní památka Čimické údolí se rozkládá v mělkém údolí Čimického potoka v místech, kde na povrch vystupují skalky, tvořené pevnými břidlicemi předprvohorního stáří. Území bylo člověkem osídleno už v době kamenné a postupně bylo využíváno převážně zemědělsky.
Úrodnější části území s hlubšími půdami byly využívány jako pole, zatímco svahy, skalní výchozy a údolní niva jako pastviny. Jižní svahy území byly v pozdější době přeměněny na sady a nejvýchod­nější skalka byla na začátku dvacátého století využívána jako lom.

Hlavním cílem ochrany území je zachování teplomilných společenstev skal a skalních stepí, které vznikly a byly udržovány zemědělskou činností člověka a pastvou.
Celý popis
Naposledy změněno: 5. 10. 2019