Úvod > Co chcete dělat? > Barokní zámecké divadélko v Litomyšli
Památky

Barokní zámecké divadélko v Litomyšli

Pro letní období, kdy na zámku v Litomyšli pobývala šlechta, bylo vystaveno unikátní barokní zámecké divadélko, které bylo dokončeno roku 1797 a slavnostně otevřeno 23. dubna 1798.

Zámek v Litomyšli, perla vrcholné renesance, byl postaven mezi léty 1568-1581 Vratislavem z Pernštejna. Na konci 18. století, za Valdštejnů-Vartemberků, bylo zbudováno zámecké divadlo, které dnes patří k nejstarším dokladům památek tohoto druhu v Evropě. Sám hrabě Valdštejn-Wartenberg a členové jeho rodiny hrávali dříve moderní divadelní kusy – samozřejmě v německém jazyce. Jako hosté seděli v lóžích členové šlechtických rodin z okolí Litomyšle, na lavicích pak někteří občané města Litomyšle a zámečtí úředníci.

Z dekorací a jevištních kulis se zachovalo 16 variací, které byly vytvořeny vídeňským mistrem Josefem Platzerem (autor kulis k premiéře Dona Giovanniho v Praze). Tato sbírka svým rozsahem a kvalitou nemá v Čechách obdoby. Drahocené originální kusy jsou naprostým unikem i ve světovém měřítku a pouze v litomyšlském divadélku jsou stále k zhlédnutí, neboť jsou používány dodnes.

K jejich obsluze a výměně během představení bylo při výstavbě divadélka zbudováno důmyslné zařízení pocházející z dílny litomyšlského truhlářského mistra Václava Bonaventury, jež dodnes vzbuzuje úctu a nadšení odborníků celého světa.

Dnes slouží divadélko jako místo koncertních a divadelních představení. V repertoáru zámeckého divadelního spolku Milislav je také obnovená premiéra původní barokní hry "Milenec a sok v jedné osobě", která byla slavnostně uvedena u příležitosti oslav dvoustého výročí zámeckého divadélka. V divadélku jsou během prvních letních měsíců pořádána loutková představení pro mateřské školy celé ČR.

Divadélko si můžete prohlédnout v rámci všech běžných prohlídek na Základní prohlídkové trase, Prodloužené trase i speciální trase s názvem Historické klavíry – ta představuje historických klavírů a dochovaných kulis ze zámeckého divadélka.

Ubytování a restaurace v okolí