Úvod > Aktivity & akce > Aktivity > Přírodní rezervace Žežulka u Hartmanic

Přírodní rezervace Žežulka u Hartmanic

Příroda
Přírodní rezervace Žežulka leží jihozápadně od Hartmanic. Je tvořena lesními a nelesními biotopy, kterými prochází Pstružný potok.
Nejcennější partie představuje údolní olšový luh s podrostem klenu a buku. Bezlesí je zastoupeno mezofilní ovsíkovou a trojštětovou loukou.

V průběhu posledních čtyřiceti let se na většině pozemků nehospodařilo, a z tohoto důvodu došlo k razantnímu vývoji olšiny s převahou olše šedé na podmáčené nivě. Z vrb má zastoupení vrba jíva a vrba křehká. Lesní biotop je původní podmáčená neobhospodařovaná louka, dnes zcela bezzásahové sukcesní společenstvo s podílem olší, vrb, nahodile smrku.

Z významných rostlin se v lokalitě nahodile vyskytuje lýkovec jedovatý sněženka podsněžník a dymnivka bobovitá.

Z původních sedmi mlýnů, které tu v minulosti stávaly, se do dnešních dnů dochovaly jen dva. Dvorec Busil a Hrabánkův mlýn.

Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava.
 
Celý popis
Naposledy změněno: 18. 5. 2019
31.5.
ZUŠ Open Kašperské Hory

ZUŠ Open Kašperské Hory

Kašperské Hory, Šumava
21.6.
23.6.
Relaxační víkend s jemnou jógou na Šumavě

Relaxační víkend s jemnou jógou na Šumavě

Kašperské Hory, Šumava

Ubytování a restaurace v okolí