Úvod > Kalendář akcí > Sportovní akce > Vlastivědné vycházky Prahou – září 2020
Sportovní akce

Vlastivědné vycházky Prahou – září 2020

Pražská informační služba připravila na září vlastivědné vycházky po pražských památkách a zajímavých místech.
5. 9. / so KLÁNOVICE – MINULOST A SOUČASNOST. Vycházka nás zavede do míst, která byla pojmenována po zakladateli původní osady, písaři zbraslavského okresního soudu, Václavu Klánovi. Rozsáhlá lesní lokalita se postupně přeměnila na vyhledávanou lázeňskou a rekreační zónu. Dnes je významnou pražskou přírodní lokalitou s nejrozsáhlejším souvislým lesním komplexem na území Prahy. Předpokládaná délka trasy cca 4 km (vycházka končí v blízkosti zastávky autobusu „Smržovská“). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na železniční zastávce „Praha – Klánovice“ (vlak jede ze stanice „Praha - Masarykovo nádraží“ ve 13:30, autobus č. 221, 303 jezdí od stanice metra B „Černý most“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová                                                                   

8. 9. / út ZA HISTORIÍ HOSTIVAŘE. Stará Hostivař představuje dochovaný soubor původní zástavby statků, mlýnů i bydlení domkářů. Zdejší, původně románský kostelík, byl až do roku 2007 považován za běžný venkovský kostel. Restaurátorský průzkum však přinesl mimořádně cenný objev doposud neznámých fresek s hodnotou evropského významu. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 na stanici autobusu č. 177, 181 ,,Hostivařské náměstí“. Cena 120/80 Kč (%).  Marie Hátleová
 
13. 9. / ne JAK PETSCHEK Z PEČEK KE JMĚNÍ PŘIŠEL. O historii bohaté a rozvětvené rodiny Petschků si budeme vyprávět mezi jejich bubenečskými vilami. Cestou se ale nevyhneme ani jiným zajímavostem, podíváme se na Lannovu vilu, vilu Bianca a Místodržitelský letohrádek. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 131 „Sibiřské náměstí“ (jede od stanice metra A „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková   
                             
19. 9. / so DO HOLEŠOVIC NEJEN ZA BROUKEM A BABKOU. Na vycházce pražskou čtvrtí Holešovice se seznámíme s její historií, zajímavými stavbami renomovaných architektů i krásnou výzdobou zdejších obytných domů. Dozvíte se, kde bývala první ze sítě moderních prodejen zvaných „broukárny“, co se označuje termínem ,,Molochov“ a nezapomeneme samozřejmě ani na slavné obyvatele čtvrti a jejich životní příběhy. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do budovy Veletržního paláce. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová
 
19. 9. / so NOVÉ MĚSTO PRAŽSKÉ IX. V místech, kde se vytvářené Nové Město dotýkalo hradeb, vznikla řada monumentálních staveb, jejichž reprezentační účel je patrný dodnes. Připomeneme si, jak kdysi vypadalo náměstí Republiky, kde byl hotel Modrá hvězda, kde sídlili piaristé a mnoho dalších zajímavostí. Nezapomeneme ani na osudy těch, kteří zde žili či pracovali. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 na náměstí Republiky před OD Kotva. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

20. 9. / ne RADNICE DOKOŘÁN 2020. Speciální prohlídka k výročí založení Staroměstské radnice – prohlédneme si její historické interiéry, středověké podzemí i běžně nepřístupné svatební síně. Výklad doplní hudební i dramatická vystoupení, projekce historických snímků, ukázka svatebního obřadu a řada zákulisních informací z pořádání svateb a jejich historie. Netradiční prohlídku završí zábavný kvíz o věcné ceny a poukaz na prohlídku běžně nepřístupného mechanismu orloje. Akci pořádá Prague City Tourism ve spolupráci s MČ Praha 1. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 a 17:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Délka prohlídky 160 minut. Jednotná cena 30 Kč. Průvodci PCT.                                                                                                            
23. 9. / st ANGLICKÉ ZAHRADNÍ MĚSTO NA HRADČANSKÝCH BAŠTÁCH. Vedle Bílkovy vily v dnešní Mickiewiczově ulici v oblasti bývalých barokních bastionů byly před první světovou válkou postaveny i jiné velmi pozoruhodné stavby. Zastavíme se u kubistické dvojvily podle projektu J. Gočára, domů podle návrhu J. Kotěry, R. Stockara, E. Králíčka a dalších. A připomeneme si též pozůstatky oněch barokních hradeb i už neexistující vojenský kostelík Panny Marie. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:30 u Bílkovy vily (Mickiewiczova ulice 1). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

26. 9. / so HLEDÁME LETNÍ BYT ZN. ČERNOŠICE II. Ve známém pražském letovisku vznikla řada zajímavých vil pro sezónní pobyt i k trvalému užívání. Stopy zde zanechali architekti Jan Kotěra, Osvald Polívka, František Roith, Karel Stráník, Karel Štipl, ale i řada dalších, dnes již méně známých stavitelů. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 na železniční stanici „Černošice“ (nástupiště ve směru Beroun, vlak jede ze stanice „Praha-Hl. nádraží“ v 9:18 nebo ve 13:18, ze stanice „Praha-Smíchov“ v 9:25 a ve 13:25). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková        
                                                                                                                                          
26. 9. / so RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

27. 9. / ne OD BAROKNÍCH ZAHRAD K „PRAŽSKÉMU MANCHESTERU“ – SMÍCHOV V PROMĚNÁCH ČASU II. Smíchov prošel od 17. století několika převratnými proměnami. Krásu barokních zahrad s letohrádky vystřídaly v 1. pol. 19. století komíny továren, aby na jeho konci ustoupily blokové zástavbě přepychových nájemních domů. Ani moderní architektura 20. a 21. století nezůstala bez odezvy. My se tentokrát společně projdeme centrem Smíchova kolem nám. 14. října a křižovatky Anděl. POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela sv. Václava ze Štefánikovy ulice. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková    
                                                   
27. 9. / ne VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY. Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:30 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová
VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ZÁŘÍ 2020

5. 9. / so ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Mgr. Renata Lišková, Mgr. Dana Taimrová

6. 9. / ne LEGENDY A STRAŠIDLA STARÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO. Přijďte se seznámit se staroměstskými strašidly a postavami z místních pověstí a příběhů. Dozvíte se, kdo straší v Ungeltu, co se stalo v kostele sv. Jakuba, kdo je záhadný „Železný muž“ a jak to bylo s pokladem v domě U Zlaté studně! Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před domem U Kamenného zvonu (Staroměstské náměstí 13). Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Mgr. Pavla Bartásková, Ph.D., Mgr. Bojana Škaroupková

26. 9. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ ČTVRTÉ. Za celá staletí se na českém trůnu vystřídalo mnoho osobností i řada panovnických dynastií. Panovníků velkých, i těch menších. Vladařů, již drželi ochrannou ruku nad českou korunou, i těch, na jejichž vládu bychom nejraději zapomněli. Byli to Češi i cizinci, muži na slovo vzatí i třasořitkové, králové i šašci. Čtvrté zastavení nás zavede do Jiříkovy síně, kde se dozvíme více o životě a kralovaní tří panovníků, kteří přinesli slávu Praze i celému Království českému. Jeden z nich nás dokonce navštíví. Kdo to ale bude? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.

26. 9. / so RADNICÍ KROK ZA KROKEM, DŮM ZA DOMEM. ZASTAVENÍ PÁTÉ. Kdo se bojí, nesmí do… podzemí! To, co je ukryto pod Staroměstskou radnicí, je tajemné a temné. Přeneseme se do doby gotické, ba i románské! Naše Páté zastavení nebude ledajaké. V rámci dobrodružné hry si sami projdete spletité chodby, budete luštit hádanky a plnit úkoly. A hlavně hledat heslo, abyste se z podzemí vůbec dostali! Pokud jste předchozí Zastavení promeškali, nesmutněte, tato hra je i pro vás. Tak co, máte dost odvahy? Vhodné pro děti ve věku 8-12 let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před infocentrem Staroměstské radnice. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Kamila Mandziuková, DiS.

Vycházky se konají s maximálním počtem 20 -40 účastníků ve skupině (neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji.

Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT.

Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny vycházky. Tzn. za každou zakoupenou vstupenku na akci Pražské vlastivědy, získáte jedno kolečko PCT. Při nasbírání pěti koleček, máte šestou vycházku zdarma! Akce, na které lze uplatnit nulovou vstupenku jsou označeny znaménkem % u ceny vycházky a nesmí být vyprodané. Uplatnit plnou kartičku můžete v Turistických informačních centrech Prague City Tourism a v recepci PCT, kde Vám bude za kartičku vystavena nulová vstupenka. Pokud nemáte možnost vyzvednout si nulovou vstupenku osobně, napište nám na vlastiveda@prague.eu a uplatněte svoji plnou kartičku. Při koupi vstupenek na TIC PCT obdržíte kolečka při platbě vstupenky. Pokud objednáváte online, bude Vám kolečko přiděleno organizačním pracovníkem na místě srazu vycházky po předložení vstupenky. Kartičky obdržíte vždy na místě srazu vycházky u organizačních pracovníků.

Organizační pracovník je oprávněn kdykoliv během vycházky zkontrolovat platnou vstupenku.
Zaplacené vstupné na vycházky se nevrací, vstupenky se nevyměňují. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. V případě nákupu online, bude částka automaticky vrácena zpět na účet.
Vycházky se konají za každého počasí při účasti nejméně 5 osob. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.

Provozovatel

Pražská informační služba - Prague City Tourism

Arbesovo nám. 4
150 00 Praha 5
Tel.:
+420 221 714 714
Email:
vlastiveda@prague.eu
WWW:
www.prague.eu
GPS:
50,075982 14,405091
 
Region:
Praha
Město:
Praha 5
Tipy na výlet:
Praha 5 a okolí
 

Časová náročnost

1,5 hodiny

 
 

Písně k harfě laděné – Troupová & Holub & Härtelová

Písňový koncert pro zpěv a harfu.
Praha 5, Praha

Zabíjejte popírače klimatických změn

Černá komedie o síle médií a ožehavých vyhlídkách na budoucnost!
Praha 5, Praha

Smíchovem po stopách zahrad a letohrádků

Dříve než tuto čtvrť ovládl průmysl, býval Smíchov malebnou oblastí šlechtických letohrádků a udržovaných zahrad. Do dnešních časů se z nich sice zachovaly pouhé zlomky, přesto je však možné naleznout ve zdejších ulicích překvapivé množství zeleně a v ní ukrytých památek.
Praha 5, Praha

Bobby Sparks

Bobby Sparks II je mužem velmi solidního funkového zvuku – často žádaný, když jde o to, aby na soulové pódium nebo do jazzového studia přinesl pořádnou porci ostrosti.
Praha 5, Praha

Hazmat Modine

Hazmat Modine je kapela v neustálém pohybu. Nadčasovost, inovace a obsahová bohatost trumfuje u nich nad módními trendy s krátkým trváním. Právě definicí poctivé muziky s americkými kořeny – ale také značně globálnějšími a exotičtějšími – fascinuje Hazmat Modine vzhledem i zvukem.
Praha 5, Praha

Jazz Dock Dětem – Malá čarodějnice

Vítejte ve světě dobrých kouzel Malé čarodějnice.
Praha, Praha

Renata Drössler & Jiří Žáček – Křest alba

Přední česká šansoniérka Renata Drössler spojila síly s jedinečným českým básníkem Jiřím Žáčkem a vydává vinylovou verzi alba Motýl něhy uletí.
Praha, Praha

Caribe v Jazz Docku

Energický orchestr, který vás zvedne ze židlí, opět zahraje v Jazz Docku!
Praha, Praha

Aktivity v okolí

Pražská vlastivěda – vlastivědné vycházky s Prague City Tourism

Zajímáte se o pražskou historii, architekturu či svou čtvrť? Vyzkoušejte vlastivědné vycházky, které pořádá Prague City Tourism (dříve Pražská informační služba). Konají se celoročně, každý měsíc se pravidelně obměňují.
Praha 5, Praha

Praha s průvodcem

Ať už se toužíte projít historickým centrem, poznat některou z pražských čtvrtí (třeba i tu, ve které právě bydlíte), prozkoumat tajuplná či malebná zákoutí, vždy se můžete obrátit na profesionální a licencované průvodce Prague City Tourism.
Praha, Praha

Squash & Fitness centrum Arbes v Praze

Squash a fitness centrum Arbes je menší sportovní zařízení pro ty z vás, kteří preferují sportování s rodinnou atmosférou.
Praha 5, Praha

Chléb a hry

Království značky Albi, svět deskových her, chytrých knížek a voňavého chleba.
Praha, Praha

Klub tradiční karate v Praze 5

Klub v pražských Stodůlkách se věnuje výuce umění karate a sebeobrany. Jedná se o školu s dlouholetou tradicí, která pořádá pravidelné tréninky pro všechny zájemce starší 15 let.
Praha 5, Praha

Hoopmania – lekce hoop dance

Hoop dance neboli hooping je tanec s obručí, barevná a zábavná pohybová aktivita pro každého. Přináší volnost pohybu, žádné striktně dané kroky, žádné počítání do hudby, žádné stanovené sestavy.
Praha 5, Praha

Privátní pivní lázně a sauny v Praze

Vykoupat se v pivě? Samozřejmě ano! Dopřejte si ničím nerušený odpočinek a relaxaci v soukromém pivním wellness a sauně. Blahodárný účinek na tělo a nabití energie je garantováno.
Praha 5, Praha

Andělín – péče a zábava pro vaše děti

Nabízíme péči o děti v době, kdy se jim nemůžete věnovat, nebo si chcete od rodičovských povinností odpočinout. Připravíme zábavné prostředí pro děti na svatbě, narozeninovou oslavu, nebo dětský koutek na firemní party. O děti pečujeme s láskou a radostí, jak by se líbilo nám, být na jejich místě.
Praha 5, Praha

Ubytování a restaurace v okolí

Cukrárna Gaigher

Prodáváme klasické zákusky i speciální pro diabetiky, šlehačkové, ovocné, svatební, slavnostní i dětské dorty.
Praha, Praha

Francouzská restaurace Papi Oliver na Smíchově

Papi Oliver je francouzská restaurace, provozovaná od prosince 2015 vnukem a dcerou známého francouzského kuchaře Raymonda Olivera.
Praha 5, Praha

Bockem

Tady si udělejte na snídani opravdu čas, hned z rána to totiž bude zážitek, který vám prosvítí celý den, za kterým se také jistě brzy s přáteli vrátíte. Bockem totiž servíruje nejen tříchodové večeře, ale právě i snídaně.
Praha 5, Praha

Café Savoy v Praze

Na břehu Vltavy, nedaleko Kampy a úpatí Petřína, najdete restauraci a kavárnu Café Savoy ze známého řetězce Ambiente. Vedle široké nabídky zákusků a snídaní zde dostanete i mnoho specialit převážne francouzské kuchyně. Počátky Café Savoy sahají do konce 19. století.
Praha 5, Praha

Sobotní rodinný brunch v restauraci Il Giardino Toscano

Sobotní brunch v restauraci Il Giardino Toscano hotelu NH Collection Prague bude zážitkem nejen pro dospělé, ale především pro děti.
Praha 5, Praha

Daily lunch menu – obchodní oběd v restauraci Costa Praga v NH Prague

Unikátní moderní Hotel NH Prague se skládá ze dvou oddělených budov spojených lanovkou a obklopených bohatou zelení. Hotel nabízí kromě ubytování služby restaurace a fitness centra.
Praha 5, Praha

Vietnamské bistro Nhà hai hành

Nhà hai hành naleznete na pražském Smíchově. Jídlo ve vietnamské kultuře spojuje rodinu a přátelé a právě to chtěli provozovatelé přenést do české metropole.
Praha 5, Praha

Kočičí kavárna na Smíchově

Útulný podnik plný kočiček a dobré kávy naleznete na Smíchově v ulici Vodní. K mazlení je tu připraveno jedenáct kočiček a všechny jsou velice mazlivé. Při hezkém počasí nabízí kavárna posezení i na zahrádce.
Praha 5, Praha