Úvod > Kalendář akcí > Vlastivědné vycházky Prahou - září 2019

Vlastivědné vycházky Prahou - září 2019

Kdy 1. září 2019 - 30. září 2019 Sportovní akce
Pražská informační služba připravila na září vlastivědné vycházky po pražských památkách a zajímavých místech.
1. 9. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! KARLOVO NÁMĚSTÍ A JEHO OKOLÍ. Poznejte s námi největší pražské náměstí a jeho stávající i zaniklé pamětihodnosti. Vyprávět si budeme o osobě zakladatele Nového Města Karlu IV., jehož stavitelský záměr přežil ve svém rozsahu do dnešních dní. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 před budovou Novoměstské radnice ze strany Karlova náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová      

1. 9. / ne STÁLE VOLNÁ MÍSTA! ZÁKOUTÍ NOVÉHO MĚSTA PRAŽSKÉHO II. Procházka nás tentokrát zavede na Koňský trh a do jeho bezprostředního okolí. Zjistíme, jak se tento prostor postupně proměňoval a jakou roli hrál v historii Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

4. 9. / st ZA RENESANČNÍMI ŠLECHTICKÝMI SÍDLY HRADČAN A MALÉ STRANY. Při vycházce se zastavíme u sídel slavných šlechtických rodů, které se významně zapsaly do českých dějin 16. a 17. století, a seznámíme se s renesanční architekturou paláců Martinického, Schwarzenberského, pánů z Hradce nebo Metychů z Čečova. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

7. 9. / so OD SKLENĚNÉHO PALÁCE K VILE OTTO PETSCHKA. Projdeme se oblastí Bubenče od krásné funkcionalistické stavby Richarda F. Podzemného kolem vil od Jaromíra Krejcara, Josefa Gočára i od dvojice pražských německých architektů Ernsta Mühlsteina a Viktora Fürtha. Připomeneme si rodinu Petschků a řekneme si, kdo byl Vojtěch Lanna i co byla slavná krejčovská slavnost „Slamník“. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Skleněného paláce, nám. Svobody 1/728, Praha 6. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

8. 9. / ne Z LITNĚ DO BĚLČE. Druhá vycházka do Litně nám ukáže Wiehlovu a Myslbekovu hrobku rodiny Daubků, mecenášů umělců generace Národního divadla. Uvidíme i zachovalý baroko-klasicistní židovský hřbitov. V části Vlence si ukážeme místo vzniku nejslavnějšího obrazu F. Ženíška a připomeneme si významné, ale méně známé potomky sv. Ludmily. Podél Stříbrného potoka s několika technickými památkami sejdeme do obce Běleč k zastávce ČD. Délka trasy cca 5 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:30 na železniční zastávce Liteň (vlak jede ze zastávky Praha-Smíchov v 8:28 s přestupem na lokálku v Zadní Třebani). Cena 120/80 Kč. Mgr. Vladimír Trnka 

8. 9. / ne OD KATEŘINEK NA KARLOV. Projdeme se klidnou částí Nového Města, kde se od konce 18. století začaly soustřeďovat různé zdravotní, sociální i univerzitní instituce. Dnes bychom ji mohli charakterizovat jako čtvrť nemocnic, klinik a univerzitních ústavů.  Zajímavé je i středověké období, kdy v této oblasti Karel IV. založil několik kostelů a dva kláštery.  Během procházky se zmíníme také o historii pražského porodnictví, připomeneme si významné osobnosti i historické události, které jsou s touto částí Prahy spojeny. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Centrálního dispečinku DPP v ulici Na Bojišti č. 5, Praha 2. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Hana Barešová 

8. 9. / ne VYPRODÁNO! PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Prohlídka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník obětem šoa s následnou procházkou po Starém židovském hřbitově, jedné z nejvýznamnějších památek pražského Židovského města. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská 

9. 9. / po KRÁLOVSKÉ VINOHRADY II. Procházka jednou z nejzajímavějších pražských rezidenčních čtvrtí poodhalí zajímavé domy, ale i obyvatele Královských Vinohrad. Mimo jiné zjistíme, co byla Kanálka či Tabáková režie a kde bydlel třeba Edvard Beneš. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 na náměstí Jiřího z Poděbrad před kostelem Nejsvětějšího Srdce Páně. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

11. 9. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA V. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Prokopská – Lázeňská – Mostecká. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru Malostranská). Cena 120/80 Kč. Milada Racková  

12. 9. / čt KOSTEL SV. VAVŘINCE A JEHO OKOLÍ. Komentovaná prohlídka bývalého kostela, ukrytého v Hellichově ulici na Malé Straně. Pojďte s námi navštívit původně románský kostelík, goticky přestavěný, ve kterém se částečně dochovaly fresky ze 14. století. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 před vchodem do kostela v Hellichově ulici č. 18, Malá Strana. Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová

13. 9. / pá ALBERTO GIACOMETTI. Retrospektivní výstava vůbec poprvé v českém prostředí představuje dílo jednoho z nejvýznamnějších umělců 20. století, sochaře a malíře Alberta Giacomettiho (1901–1966). Proslavily ho především existenciálně naléhavé protáhlé figury vznikající po druhé světové válce, neméně závažná jsou však i jeho díla z meziválečného období, kdy patřil k jádru pařížské avantgardy. Výstavu připravila Národní galerie ve spolupráci s nadací Fondation Giacometti ve Veletržním paláci, zahrnuje přes sto plastik (včetně vzácných sádrových originálů), malby a kresby ze všech Giacomettiho tvůrčích období od dvacátých do šedesátých let. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u pokladen v objektu Veletržního paláce (nejbližší zastávka tram. č. 6, 17 „Veletržní palác“). Jednotná cena 240 Kč za osobu. Monika Švec Sybolová

14. 9. / so NORDIC WALKING: Z VYSOČAN KE KYJSKÉMU RYBNÍKU. Při našem putování proti proudu říčky Rokytky budeme sledovat její tok až ke Kyjskému rybníku. Na Vysočany, jejichž původní průmyslový charakter pomalu mizí, navazuje čtvrť Hloubětín. Prohlédneme si původní jádro této obce, zejména náves a povídat si budeme také o Hloubětínském zámečku, kde je dnes umístěn první český Babybox. Naše cesta bude dále pokračovat přes zalesněný vrch Lehovec až ke Kyjskému rybníku. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na zastávce tram. č. 14, 16 ,,Poliklinika Vysočany“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová      

14. 9. / so LETOVISKO V ÚDOLÍ ZÁTIŠSKÉHO POTOKA. Na vycházce z Lhotky do Hodkoviček nejdříve navštívíme kostel Panny Marie Královny míru se zajímavou křížovou cestou Karla Stádníka a pak se vydáme mezi vily nevelkého, ale půvabného letoviska. Uvidíme, kde bývávaly Rücklovy léčivé sluneční lázně, kam zajel na návštěvu T. G. Masaryk, a skončíme u Hořovského vily, kde spojili své umění Pavel Janák a František Kysela. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před kostelem v ulici U Lhotky 36/330 (nejbližší stanice autobusu č. 197 „Lhotka“ ). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková

15. 9. / ne HLUBOČEPY, TO NENÍ JEN PRAŽSKÝ SEMMERING. Seznámíme se s historií vlakové dopravy v této oblasti, neopomeneme ani zdejší architekturu a nahlédneme také do Prokopského údolí. Zavzpomínáme i na osobnost Pavla Michny z Vacínova. A víte, kde se již od roku 1899 vyráběly bublinky do limonád? POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na tramvajové zastávce „Hlubočepy“. Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová

17. 9. / út VYPRODÁNO! UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III. Tentokrát si v rámci cyklu utajených zahrad se svolením bratří kapucínů prohlédneme zahrady a rajské dvory jejich kláštera, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před kostelem Panny Marie Andělské na Loretánském náměstí. Cena 120/80 Kč + na místě bude vybírán příspěvek na klášter 30 Kč/za osobu. Milada Racková

19. 9. / čt ANEŽSKÝ KLÁŠTER. Pojďte se s námi vypravit do míst, kde velkou část svého života strávila přemyslovská princezna a česká patronka Anežka. Právě tudy do Prahy vstoupila gotika a zde mělo také vzniknout slavné pohřebiště českých panovníků. Proč nebyl Anežčin záměr nakonec uskutečněn? A jaký byl vlastně život sester v klášteře klarisek? Na to a mnohé další vám odpoví naše prohlídka historické části Anežského kláštera a jeho velké zahrady. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 před vchodem do Anežského kláštera z Anežské ulice. Cena 120/80 Kč (%). Bc. Renáta Kouřilová

21. 9. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu! 

21. 9. / so STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková 

21. 9. / so NÁRODNÍ DIVADLO. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. Ve 12:30 a ve 14:00 prohlídka pro děti. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce v 11:30, 12:00 a ve 13:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)  

22. 9. / ne BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová 

22. 9. / ne HOLEŠOVICKÉ FABRIKY ANEB CO VŠE SE V PRAZE VYRÁBĚLO. Vycházka Holešovicemi po stopách výroby kovového nábytku, uzenářského zboží, piva či barviv. V průběhu 19. století vzniklo v Holešovicích víc jak 30 továren, pokusíme se alespoň některé z nich připomenout. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici tram. č. 1, 12, 14, 25 „Pražská tržnice“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

23. 9. / po KLAUSOVÁ SYNAGOGA A OBŘADNÍ SÍŇ. Prohlídka největší synagogy pražského Židovského města s následnou návštěvou novorománské Obřadní síně u Starého židovského hřbitova. V obou objektech je dnes umístěna stálá expozice, která je věnována židovským tradicím a zvykům. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do Klausovy synagogy (U Starého hřbitova 3a, Praha 1, Staré Město). Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská  

25. 9. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

26. 9. / čt VYPRODÁNO! DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA VI. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Tentokrát projdeme dvorky na trase Újezd - Všehrdova - Říční. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před vchodem do Tyršova domu (Újezd 40). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

28. 9. / so LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA DLANI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!

28. 9. / so TRABANTEM DO PRAHY. Vydejte se s námi trasou „exodu“ občanů bývalé NDR přes Prahu a Lobkovický palác k vytouženému cíli, svobodné demokratické NSR. Byl to jeden z počátků konce tehdejšího režimu u nás a my si cestou připomeneme místa, která s ním byla spojena. Po skončení vycházky mohou zájemci individuálně zavítat a prohlédnout si samotný Lobkovický palác, a to v rámci dne otevřených dveří, které pořádá Velvyslanectví Spolkové republiky Německo. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 12, 15, 20 „Malostranské náměstí“ (ve směru od stanice metra A „Malostranská“). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

29. 9. / ne RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová   

29. 9. / ne PANENSKÉ BŘEŽANY. Na vycházce si budeme vyprávět o této malé obci, kterou ovšem prošly velké dějiny.  Navštívíme také zrekonstruovaný horní zámek, kde je od roku 2017 umístěna zajímavá expozice Památníku národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč. Marie Hátleová

30. 9. / po DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO III. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před domem UK v Celetné ulici č. 20, Staré Město, Praha 1. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ZÁŘÍ 2019

21. 9. / so NÁRODNÍ DIVADLO PRO DĚTI. Prohlídka vybraných prostor Národního divadla. Na děti čeká vyprávění o tom, jak bylo těžké divadlo vybudovat (a to hned dvakrát). Zdalipak vědí například, kdo vymaloval divadelní oponu? Své vědomosti si na závěr ověří v kvízu a všechny dostanou sladkou odměnu. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 12:30 a ve 14:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. (průvodci PCT)

28. 9. / so LETNÁ ANEB PRAHA JAKO NA DLANI. Pojďte si s námi z Letné užít krásné výhledy na Prahu. Povíme si, kdo má právo obývat Kramářovu vilu, co zbylo z opevnění Prahy nebo co to je pražský metronom. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 u Písecké brány. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na http://www.dpp.cz.
Celý popis
Naposledy změněno: 27. 8. 2019