Úvod > Kalendář akcí > Vlastivědné vycházky Prahou - květen 2019

Vlastivědné vycházky Prahou - květen 2019

Kdy 1. květen 2019 - 31. květen 2019 Sportovní akce
Pražská informační služba připravila na květen 2019 velký výběr vlastivědných vycházek po pražských památkách a zajímavých místech. Vybrali jsme pro vás ty nejzajímavější.
2. 5. / čt DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová

4. 5. / so CHRÁM SV. VÍTA – GOTIKY CHLOUBA? Jistě každý zná rčení „Chrám sv. Víta je gotiky chlouba“, ale je skutečně celý dílem gotických mistrů? Jak dlouho vlastně stavba chrámu trvala, kteří panovníci a architekti se o ni nejvíce zasloužili a prvky kterých architektonických stylů v sobě chrám skrývá? Kde je zavěšen největší zvon Zikmund a jaké pověsti se k němu vážou? Na tyto i mnohé další otázky vám odpoví naše vycházka spojená s návštěvou chrámového interiéru, kde na vás čeká mimo jiné i skvost v podobě náhrobku sv. Jana Nepomuckého z pravého stříbra. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 10:00 na III. nádvoří u žulového obelisku. Cena 250/200 Kč. POZOR! Vstupenka je součástí okruhu B (Starý královský palác, bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, katedrála sv. Víta). Po skončení vycházky je možno v rámci této vstupenky individuálně navštívit zmíněné objekty. Bc. Renáta Kouřilová    

STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. Navštívíme divadlo, kde sedávali korunované hlavy i prostí poddaní. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Dagmar Vávrová Čermáková VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. JUDr. Jiří Vytáček

5. 5. / ne KOSTEL SV. PANKRÁCE A JEHO OKOLÍ. Komentovaná prohlídka kostela, který v sobě ukrývá románskou rotundu z 12. století. Stavba byla silně poničena Švédy roku 1648, jeho dnešní podoba vychází tudíž z obnovy roku 1700. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 10:30 před vchodem do kostela sv. Pankráce (nejbližší spoj stanice metra C „Pražského povstání“). Cena 120/80 Kč (%). Alexandra Škrlandová   

MALVAZINKY – NEJEN USEDLOSTI, ALE I ZAJÍMAVÉ VILY. Během vycházky si ukážeme, kde byly viniční usedlosti Cihlářka, Malvazinka, Santoška. Řekneme si něco o historii vinaření v oblasti Prahy. Zastavíme se u Winternitzovy vily od Adolfa Loose, u vil od Jana Gillara, Ernsta Wiesnera, Františka Zelenky, Ernsta Mühlsteina a Victora Fürtha i dalších architektů. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 137 „Malvazinky“ (autobus jede od stanice metra B Anděl, výstup „Na Knížecí“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková            

PRAŽSKÝ HRAD A JEHO ZAJÍMAVOSTI. Kdysi sídlo knížat, králů a císařů, nyní prezidentská rezidence, ale vždy symbol české státnosti. Pražský hrad byl v každé z těchto rolí budován i ničen. Při procházce podvečerním Hradem si připomeneme, kdy vznikla Královská zahrada a proč byl vlastně postaven Letohrádek královny Anny, jak byl Hrad rozšiřován nebo kde nalezneme jeho historické hradby. Upřesníme si také s jakými osobnostmi jsou spjata hradní zákoutí a jejich vývoj. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 17:00 u vchodu do Královské zahrady z ulice U Prašného mostu (nejbližší zastávka tram. č. 22, 23 „Pražský hrad“). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

7. 5. / út MALOSTRANSKÉ KURIOZITY II. OSADA NA PÍSKÁCH A MENŠÍ MĚSTO PRAŽSKÉ. Malá Strana se rozvíjela v průběhu mnoha staletí a dodnes patří se svými zákoutími k nejkrásnějším částem metropole. Během procházky si připomeneme, kde byla osada Na Pískách a proč se tak jmenovala. Ukážeme si, kudy šly hradby Menšího Města, jaké paláce vznikaly v této oblasti a prohlédneme si i Valdštejnskou zahradu či Hergetovu cihelnu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 před vchodem do Valdštejnského paláce z Valdštejnského náměstí. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

11. 5. / so RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:00 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Cena 120/80 Kč. Marcela Smrčinová                                                                                  
ZA HISTORIÍ KOBYLIS.
Pojďte s námi objevovat původní ves „Kobolisy“, dnešní část Prahy 8, kterou neznáme jinak, než jako „Kobylisy“. Růst původní obce byl ovlivněn přílivem dělnických rodin, které našly uplatnění v libeňských továrnách. V této době vznikly také některé, dnes již kobyliské památky. Na vycházce si představíme Salesiánské centrum, jehož výstavba byla započata v roce 1936 a jehož součástí byla i ústavní kaple sv. Terezie z Lisieux. Kaple byla teprve v roce 2000 přestavěna na nový kostel, který v rámci vycházky navštívíme. Neopomeneme zmínit ani bývalou budovu Dělnického domu, Divadlo Karla Hackera, kobyliskou školu a po přesunu autobusem na Kobyliskou střelnici, si představíme i toto místo, které neblaze proslulo za německé okupace. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 9:45 na Kobyliském náměstí před vchodem do kostela sv. Terezie od Dítěte Ježíše (nejbližší stanice metra C „Kobylisy“ nebo zastávka tram. č. 3, 10, 17, 24 ,,Kobylisy“). Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová                         

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun

12. 5. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti! Více informací naleznete na konci programu!                    

PANENSKÉ BŘEŽANY. Malá obec, kterou prošly velké dějiny, patřila původně benediktinkám z kláštera u sv. Jiří na Pražském hradě. Horní zámek, který nechaly sestry vystavět na přelomu 17. a 18. století se stal hospodářským a správním centrem panství. V blízkosti zámku vznikla na začátku 18. století kaple sv. Anny, a to podle projektu architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Kaple se dnes řadí mezi osmdesát unikátních staveb tohoto umělce. Výstavba nového reprezentačního sídla dolního zámku začala až za nového majitele r. 1828. Po vzniku protektorátu Čechy a Morava se horní zámek stal sídlem státního tajemníka K. H. Franka a v dolním zámku bydlel zastupující říšský protektor R. Heydrich se svojí rodinou. Po válce se horní zámek stal na dlouhou dobu domovem seniorů a od roku 2017 je zde umístěn Památník národního útlaku a odboje. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na stanici autobusu č. 373 „Panenské Břežany – zámek“ (autobus odjíždí ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno jednotné vstupné do objektů 65 Kč. Marie Hátleová                                      

O ČEM VYPRÁVĚJÍ PETŘÍNSKÉ SOCHY ANEB PETŘÍNEM PŘEVÁŽNĚ Z KOPCE. Povíme si o okolnostech vzniku rozhledny i lanovky. Zavzpomínáme na M. R. Štefánika, na Karla Hynka Máchu i na Masarykovy vnuky. Obdivovat budeme i některé zástupce bohaté petřínské vegetace. A víte, co je ukryto v pilíři nesoucím dalekohled ve zdejší hvězdárně? POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Šárka Semanová
13. 5. / po PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Prohlídka druhé nejstarší dochované synagogy v Praze, ve které se dnes nachází Památník obětem šoa s následnou procházkou po Starém židovském hřbitově, jedné z nejvýznamnějších památek pražského Židovského města. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská               

SOCHAŘSKÁ VÝZDOBA MALOSTRANSKÉHO HŘBITOVA. Na vycházce si představíme unikátní sochařskou galerii pod širým nebem a představíme si nejdůležitější sochaře 18. a 19. století jako byl Václav Prachner, František Xaver Lederer nebo Josef Malínský. Představíme si ikonografii náhrobků a ukážeme si principy klasicistního sochařství. POZOR! – omezený počet účastníků na 25 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:30 před vstupem na Malostranský hřbitov z Plzeňské ulice. Cena 120/80 Kč. Monika Švec Sybolová

15. 5. / st UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY I. Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Milada Racková                                               
VILOVÁ ČTVRŤ OŘECHOVKA. V okolí barokní usedlosti J. K. Bořka vznikla ve 20. století vilová čtvrť podle návrhů architektů J. Vondráka a J. Šenkýře. Ve stylově jednotném zahradním městě byly postaveny vily B. Hypšmana, pro sochaře B. Kafku od P. Janáka, pro malíře V. Špálu od O. Novotného a zastavíme se i u pozoruhodného komplexu Výzkumného ústavu cukrovarnického od Josefa Záruby-Pfeffermanna. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:45 na zástavce tram. č. 1, 2 „Ořechovka“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová        

16. 5. / čt OLŠANSKÉ HŘBITOVY II. Pojďte se s námi vydat na místa posledního odpočinku slavných českých osobností. Pokračování dubnové vycházky další samostatnou částí! POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u hlavní brány na Olšanské hřbitovy v ulici Vinohradská (nejbližší spoj zastávka tram. č. 5, 10, 11, 16 „Olšanské hřbitovy“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

18. 5. / so DOMEČKY, PALÁCE A ZNAMENÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ ANEB OD NORBERTA K MIKULÁŠI. Akce pro děti!  Více informací naleznete na konci programu!                                                                      

NORDIC WALKING: Z ČIMIC DO DOLNÍCH CHABER. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Následně si představíme původně malou ves Čimice, jejíž osídlení bylo doloženo již ve starší době bronzové. Vesnice byla roku 1960 připojena ku Praze a postupně zahrnuta do plánu budoucího sídliště, jehož výstavbou došlo k likvidaci původní obce. Nově vzniklá zástavba je však obklopena krásnou původní přírodou, a to územím přírodních parků Čimické údolí a Drahaň-Troja. Na trase objevíme také revitalizovaný Koztoprtský rybník, Drahaňský mlýn, studánku Prdlavá, Lesní mateřskou školku nebo Kalendovu rybí farmu, nazývanou „Chabrybárna“. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na stanici autobusu č. 145, 152 „Čimice“ (autobusy jednou ze stanice „Kobylisy“ v ul. Pod Sídlištěm). Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová                                           

PRAHOU ZA OSVALDEM POLÍVKOU. I když je podoba Prahy spojena s mnoha osobnostmi architektů různých epoch, jméno Osvalda Polívky je neodmyslitelně spjato s rozvojem Prahy na sklonku 19. a počátku 20. století. Při procházce si uvědomíme, kolik toho vlastně tento významný muž v Praze vytvořil. Projdeme se po stopách jeho působení od Obecního domu přes Příkopy a Václavské náměstí, ale objevovat budeme i další místa. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na náměstí Republiky u Prašné brány ze strany Celetné ulice. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková                       

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Helena Pavlíková

19. 5. / ne NÁRODNÍ DIVADLO. Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer. POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)        

DVOŘÁK NEBO SMETANA? Ať jste již příznivcem hudební tvorby Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka, zveme Vás na vycházku, která připomene významné pražské památky, které jsou spjaty nejen s působením těchto dvou významných umělců, jejichž výročí úmrtí letos vzpomínáme, ale také s dějinami české hudební scény a dalšími známými i neznámými hudebníky, kteří v hlavním městě zanechali své stopy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 14:00 u kostela sv. Vojtěcha, Nové Město. Cena 120/80 Kč (%).  Milada Racková                                                                           

PINKASOVA SYNAGOGA A STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV. Opakování vycházky ze dne 13. 5. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek. Začátek akce v 15:00 před vchodem do Pinkasovy synagogy v Široké ulici. Jednotná cena 160 Kč/za osobu. Mgr. Zuzana Pavlovská      
                                              
20. 5. / po UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY I.
Opakování vycházky ze dne 15. 5. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

21. 5. / út DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA II. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v posledním době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby si sebou vzali své občanské průkazy (vstup do budov Poslanecké sněmovny). Zájemci bez občanských průkazů nebudou do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 14:45 na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru na Újezd). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

22. 5. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA III. Na Malé Straně jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. Pokračování cyklu další samostatnou částí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu Vlašské a Šporkovy ulice na Malé Straně. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

23. 5. / čt POZNÁVÁNÍ BOHNIC. Vydejte se s námi do severozápadní části Prahy, kde se ve vyvýšené poloze na skalách nad pravým břehem řeky Vltavy nacházejí Bohnice jako součást Prahy 8. Mnozí si jméno Bohnic spojují s Psychiatrickou nemocnicí, největším zařízením svého druhu v Čechách. Bohnice mají, ale i další ,,nej“, např. v Zelenohorské ulici je se svými 300 metry nejdelší panelový dům v republice. V úzkém skalnatém kaňonu Vltavy bychom zase našli nejnižší bod v Praze, dosahující výšky 177 metrů nad mořem. V nedaleké rokli byla pro změnu založena jediná továrna na dynamit v českých zemích a jejího otevření se r. 1870 zúčastnil i samotný Alfred Nobel. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na stanici autobusu č. 177, 200, 202 „Odra“ v Bohnicích. Cena 120/80 Kč (%). Marie Hátleová

DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZÁKOUTÍ – MALÁ STRANA III. Opakování vycházky ze dne 22. 5. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 na rohu Vlašské a Šporkovy ulice na Malé Straně. Cena 120/80 Kč. Milada Racková
25. 5. / so DOMEČKY, PALÁCE A ZNAMENÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ ANEB OD NORBERTA K MIKULÁŠI. Akce pro děti!  Více informací naleznete na konci programu!                                                                    

PRAŽSKÁ NÁBŘEŽÍ III. - Z VÝTONĚ K VESLAŘSKÉMU OSTROVU. Z Nového Města se nejkratším pražským tunelem dostaneme na Podolské nábřeží, vybudované v 50. letech 20. století. I na této trase najdeme zajímavé stavby význačných architektů se zajímavou historií. Vycházku zakončíme na Veslařském ostrově, připomínaném již v r. 1420. Trasa dlouhá cca 2, 5 km. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 10:00 před budovou Podskalské celnice (naproti zastávce tramvaje č. 2, 3, 7, 17 „Výtoň“). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                                                                              
HŘEBENKAMI NA PLZEŇSKOU.
Prosluněnou strání od Masarykova stadionu pro všesokolské slety sejdeme kolem vil a usedlostí až na Plzeňskou ulici. Prohlédneme si vily od Jana Ev. Kouly, Josefa Fanty i manželů Machoninových. Zastavíme se u bývalé usedlosti Hřebenka a připomeneme si Františka Kavalíra. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusů č. 143, 149, 176 a 191 „Stadion Strahov“. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková                                                                         

VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

26. 5. / ne ÚDOLÍM KAČÁKU Z VRÁŽE DO SRBSKA. Připomeneme si první ženu české historie i její vliv na utváření Českého státu a státu Střední Evropy, rovněž významného světce pravoslavné církve sv. Ivana. Projdeme kaňony Kačáku s pozoruhodnými geologickými útvary a rezervací, kde se vyskytuje velké množství chráněných živočichů. Ve Vráži, sv. Janu i obci Hostim si připomeneme významné zdejší stavby. Vycházku zakončíme v obci Srbsko. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Délka cca 8 km!! Aktivní turistická vycházka! Doporučujeme pevnou a odolnou obuv, případně vlastní trekingové hole. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na železniční zastávce „Vráž u Berouna“ (vlak jede ze zastávky „Praha – Hl. nádraží v 8:20, ze zastávky „Praha-Smíchov“ v 8:46). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka                

BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová

27. 5. / po KOSTEL SV. JANA NEPOMUCKÉHO NA HRADČANECH. Komentovaná prohlídka barokního kostela, kterou dokončil před kanonizací sv. Jana Nepomuckého architekt K. I. Dientzenhofer. Původně patřil kostel ke klášteru voršilek, který byl za vlády Josefa II. zrušen. Po období úpadku byl kostel od roku 1861 využíván jako vojenský pro nedalekou posádku v kasárnách na Pohořelci. Vybavení kostela částečně pochází ze zbořeného kostela sv. Vojtěcha, který stával v blízkosti Prašné brány. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 15:30 před vchodem do kostela (roh ulice U Kasáren a Kanovnické). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 30 Kč. Alexandra Škrlandová

28. 5. / út DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – MALÁ STRANA II. Opakování vycházky ze dne 21. 5. 2019. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Prosíme zájemce, aby si sebou vzali své občanské průkazy (vstup do budov Poslanecké sněmovny). Zájemci bez občanských průkazů nebudou do budovy vpuštěni!! Začátek akce ve 14:45 na zastávce tram. č. 12, 20, 22 „Malostranské náměstí“ (ve směru na Újezd). Cena 120/80 Kč. Pavla Lešovská

29. 5. / st DVORY, DVORKY, DVOREČKY A PRAŽSKÁ ZAKOUTÍ – STARÉ MĚSTO I. Na Starém Městě jsou dosud mnohá skrytá zákoutí i romantické dvorečky, které nejsou příliš známé, ačkoliv byly v poslední době zkultivovány. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 16:00 u vchodu do kostela sv. Jakuba Většího na Starém Městě (Malá Štupartská). Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská                                                                                                
KDYŽ SE ŘEKNE PRAŽSKÉ NUSLE.
Historie čtvrti, která svou polohou pod Vyšehradem patřila k důležitým předpolím Nového Města pražského, je velmi zajímavá. Při procházce zjistíme, kde byly horní a dolní Nusle, proč se zdejší divadlo jmenuje Fidlovačka, jak to bylo s pivovarem a kde stával Nuselský zámek. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:00 na zastávce tramvaje č. 7, 14, 18 „Ostrčilovo náměstí“ (ve směru od Albertova). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jaroslava Nováková

30. 5. / čt BUBENEČSKÉ VILY: HISTORISMUS A SECESE NA STARÉ CÍSAŘSKÉ CESTĚ DO STROMOVKY. Prohlédneme si exteriéry vil s pozoruhodnou malířskou a plastickou výzdobou, postavené významnými architekty pro významné osobnosti-vily Wilfertova, Suchardova, Lannova, Koulova, Maškova, od architektů J. Zasche, J. Kouly, I. Ullmanna, J. Kotěry. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 16:30 na zastávce tramvaje č. 12, 18, 20 „Chotkovy sady“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V KVĚTNU 2019

12. 5. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.
Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

18. 5. / so DOMEČKY, PALÁCE A ZNAMENÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ ANEB OD NORBERTA K MIKULÁŠI. Vydejte se s námi z Pohořelce poznávat zákoutí Malé Strany! Povídat si budem o hvězdářích i alchymistech. Ukážeme si, kde se podle pověsti propadla do pekla kněžna Drahomíra. Kolem Strahovského kláštera a bratrů premonstrátů poputujeme dále Úvozem. Ukážeme si, kde bychom našli dům U Tří červených srdcí a odměnou nám bude krásný výhled na petřínské svahy. Povíme si, proč se části Malé Strany říká Jánský Vršek, a kdo byli Vlaši, kteří chudobinec a sirotčinec ve zdejších končinách založili. Také nejeden významný palác si ukážeme v ulici s netypickým názvem „Tržiště“. Vycházku zakončíme u sv. Mikuláše a pro zdatné posluchače bude připravena i sladká odměna. Vhodné pro děti od 6 let. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová

25. 5. / so DOMEČKY, PALÁCE A ZNAMENÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ ANEB OD NORBERTA K MIKULÁŠI. Vydejte se s námi z Pohořelce poznávat zákoutí Malé Strany! Povídat si budem o hvězdářích i alchymistech. Ukážeme si, kde se podle pověsti propadla do pekla kněžna Drahomíra. Kolem Strahovského kláštera a bratrů premonstrátů poputujeme dále Úvozem. Ukážeme si, kde bychom našli dům U Tří červených srdcí a odměnou nám bude krásný výhled na petřínské svahy. Povíme si, proč se části Malé Strany říká Jánský Vršek, a kdo byli Vlaši, kteří chudobinec a sirotčinec ve zdejších končinách založili. Také nejeden významný palác si ukážeme v ulici s netypickým názvem „Tržiště“. Vycházku zakončíme u sv. Mikuláše a pro zdatné posluchače bude připravena i sladká odměna. Vhodné pro děti od 6 let. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 22, 23 „Pohořelec“ (ve směru z centra). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Pavla Bartásková Ph.D.

Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti
se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Celý popis
Naposledy změněno: 24. 4. 2019