Úvod > Kalendář akcí > Generace - výstava v Galerii Kooperativa

Generace - výstava v Galerii Kooperativa

Kdy 25. duben 2019 10:00 - 15. září 2019 18:00 Výstavy
Letošní sezónní výstava představí široké kulturní veřejnosti obrazy, sochy a další výtvarná díla související s historií a současností Spolku výtvarných umělců Mánes, což v podstatě znamená představení celé moderní české výtvarné kultury.
Moderní česká kultura vznikala v kontextu převratných společenských změn soustředěným usilováním jednotlivců i celých generací. Spolek výtvarných umělců Mánes dokázal za více jak 120 let své existence stmelit k jedinečným tvůrčím činům mnoho vynikajících umělců, a to nejen na poli výtvarném. Nejpokrokovější tradice vzešlé z étosu českého národního obrození rozvíjel v obapolném rozvoji umění domácího a světového. Dokázal oslovit nové a nové generace soudobým projevem malířským i sochařským, přinesl nejskvělejší výtvory architektonické a etabloval i disciplíny jako design, fotografii či typografii.

Přítomná výstava přinese zhuštěný přehledový pohled na jednotlivé historické úseky, generační hnutí a na přibližně 250 exponátech představí osnovné osobnosti typu Antonína Slavíčka, Antonína Hudečka, Miloše Jiránka, Maxe Švabinského, Jindřicha Pruchy, Otakara Nejedlého, Jana Štursy, Emila Filly, Otto Gutfreunda, Václava Špály, Jana Zrzavého, Jindřicha Štyrského nebo Toyen. Divák tak bude moci nahlédnout do tvorby zakladatelské Generace devadesátých let, do silné meziválečné formace, procítit naléhavost tvorby umělců v době protektorátu i v krátkém čase znovunabyté poválečné svobody až po díla vzniklá v době obnovení činnosti spolku a v současnosti. Tak budou představena umělecká díla prověřená již dávno historií a ta současná, kterým čas teprve vyměří.

Současný výtvarně velmi různorodý projev představují obsahově i formálně značně odlišné osobnosti současných členů Spolku výtvarných umělců Mánes od nejstarších členů jakými jsou například Emil Cimbura, Stanislav Hanzík a Jiří Kaloč, přes silně zastoupenou střední generaci v čele se současným předsedou Ivanem Exnerem, Jaroslavem Urbánkem, Petrem Císařovským, Jaromírem Rybákem, Blankou Valchářovou, Markétou Jírovou, Xénií Hoffmeisterovou až po nastupující generaci nedávných či současných absolventů Adama Kašpara, Ivanu Mrázkovou nebo Jakuba Čušku.
Celý popis
Naposledy změněno: 14. 5. 2019