Úvod > Aktivity & akce > Akce > Vlastivědné vycházky Prahou - říjen 2018

Vlastivědné vycházky Prahou - říjen 2018

Kdy 1. říjen 2018 - 31. říjen 2018 Společenské akce
Pražská informační služba v Praze opět připravila pro návštěvníky vlastivědné vycházky po Praze, které se budou konat v termínu od 1. do 31. října 2018.
1. 10. / po UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY I.
Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Milada Racková

3. 10. / st UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III.
Tentokrát se podíváme do malé, terasovité zahrádky veřejnosti běžně nedostupné, položené pod  jižními zahradami Pražského  hradu. Její zvláštností je krásný výhled na město. Typovým protikladem je rajská zahrada jednoho z pražských klášterů, určená pro nerušené rozjímání. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:45 v podloubí na rohu Sněmovní ulice a Malostranského náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková
 
4. 10. / čt MALOSTRANSKÝ HŘBITOV.
Komentovaná prohlídka unikátní smíchovské památky. Během vycházky se dozvíme o historii Malostranského pohřebiště a o osobnostech, které zde odpočívají. Projdeme se jedinečnou galerií funerální plastiky pod širým nebem. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před vstupní brankou na hřbitov z Plzeňské ulice. Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová

6. 10. / so VYŠEHRAD A JEHO LEGENDY.
Akce vhodná i pro rodiny s dětmi! Pojďte s námi poznávat nejvýznamnější památky vyšehradského areálu! Připomeneme si také nejznámější legendy i záhadu Čertova sloupu, na vyšehradském hřbitově zavzpomínáme na české velikány! Začátek akce v 10:00 u Táborské brány (první brána od stanice metra C „Vyšehrad“). Cena 120/80 Kč (%). Marcela Smrčinová                                                                                                     
UMĚLCI NÁRODNÍHO DIVADLA. Poznejte s kurátorkou Národní galerie pro vzdělávání výzdobu a osobnosti umělců, kteří významnou měrou přispěli k podobě „Zlaté kapličky nad Vltavou“. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek prohlídky ve 14:30 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem z Národní třídy. Cena 140/100 Kč. Monika Švec Sybolová
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Zavítáme do interiérů radnice po zavírací době. Seznámíme se s dějinami a vývojem budovy, navštívíme středověké síně, novodobé reprezentační sály radnice i její románsko-gotické podzemí. Komentovanou prohlídku s rozšířeným výkladem zakončíme vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek

7. 10. / ne HANSPAULKA – ČTVRŤ V ZAHRADÁCH.
Na vycházce si prohlédneme viniční usedlosti Fišerka a Špitálka, podíváme se, kde si nechal postavit vilu Karel Babka s dcerou Lídou Baarovou i kam vedla první trolejbusová linka v Praze. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce autobusu č. 131 „U Matěje“ (ve směru na Hradčanskou), (jede od stanice metra A „Bořislavka“ nebo „Hradčanská“). Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Stanislava Micková                                                                                                              
 
8. 10. / po UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY I.
Opakování vycházky ze dne 1. 10. 2018. Prohlídka zahrad ve Vlašské ulici. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:30 u pamětní desky C. Merhouta na začátku Vlašské ulice ve směru od Tržiště (Vlašská 2, Malá Strana). Cena 120/80 Kč. Milada Racková
 
9. 10. / út PODVEČERNÍ PROCHÁZKA PRAŽSKÝM HRADEM.

Po této procházce budete znát všechna nádvoří, uličky i zákoutí Pražského hradu! Nebudete si plést purkrabství s probošstvím, Matyášovu bránu se vstupní mříží nebo Konírnu s Jízdárnou. Společnost Vám bude dělat Dalimil a jeho veršovaná kronika. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:30 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Dana Kratochvílová
 
10. 10. / st UTAJENÉ ZAHRADY MALÉ STRANY III.
Opakování vycházky ze dne 3. 10. 2018! POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 15:45 v podloubí na rohu Sněmovní ulice a Malostranského náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková

11. 10. / čt OD MALVAZINEK MEZI CIHLÁŘKOU A SANTOŠKOU.
Mezi bývalými zemědělskými usedlostmi ve svahu nad Smíchovem byla v meziválečném období postavena i řada vil (Teigeho, Pickova, Winternitzova – druhé pražské dílo arch. Loose). Projdeme okolo nich i kolem secesních vil Kordovy a Na Klavírce, kostelů Čsl. církve husitské i Českobratrské církve evangelické s památníkem M. Horákové. Na Santošce si připomeneme osud operní pěvkyně Henrietty Sonntagové. Začátek akce v 16:45 na stanici aut. č. 137 „Malvazinky“ (ve směru z Knížecí). Cena 120/80 Kč (%). PhDr. Jarmila Škochová
 
13. 10. / so PODZIMNÍ TOULKY PRAŽSKOU STROMOVKOU. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!                          
NORDIC WALKING: Z BUTOVIC DO RADLIC. Profesionální instruktor této tzv. aerobní aktivity v instruktáži před samotnou vycházkou vysvětlí a předvede základ správného provozování „Nordic Walking“. Upozorní na časté chyby a přesvědčí nás, že je vhodný pro všechny věkové kategorie. Naše cesta následně povede starými Butovicemi, původně vsí, o níž bychom první písemnou zmínku nalezli již v zakládací listině vyšehradské kapituly z 11. století. Butovice se sice staly později součástí Jinonic, zachoval se zde ale původně románský kostel sv. Vavřince, tvořící spolu s dřevěnou zvonicí významný historický celek. V těsné blízkosti Butovic na mohutné ostrožně, se nachází archeologická památka dokládající osídlení pražské kotliny. Hradiště Butovice přechází do mírně se zvedající plošiny zakončené na východě Dívčími hrady. Výrazným bodem tohoto terénu je bývalý hrad Děvín, z něhož jsou jedinečné výhledy na Prahu. Kolem vodárenského areálu vystavěného v r. 1976, jehož součástí je modrá vyrovnávací vodárenská věž, budeme směřovat ke stanici metra Radlická. Zapůjčení holí na místě po dobu instruktáže a vycházky za poplatek 30 Kč pouze pro osoby, vlastnící vstupenku zakoupenou v předprodeji! POZOR! – omezený počet účastníků. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u výstupu ze stanice metra B, „Jinonice“. Cena 120/80 Kč. Marie Hátleová            
BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE NA STRAHOVĚ. Komentovaná prohlídka baziliky, jejíž základy položili členové řádu premonstrátů již ve 12. století. Současná podoba je výsledkem barokní přestavby z doby opata Questenberka, který nechal do kláštera převést roku 1627 ostatky zakladatele řádu sv. Norberta. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do kostela na Strahovském nádvoří. Cena 120/80 Kč (%). JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Mgr. Daniel Rejman

14. 10. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI. Akce pro děti. Více informací naleznete na konci programu!                          
STAVOVSKÉ DIVADLO. Návštěvníky zveme na prohlídku vybraných prostor Stavovského divadla. Vstoupíme do míst, kde kdysi dirigoval své opery sám velký W. A. Mozart a kde poprvé zazněla melodie naší budoucí hymny. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před budovou Stavovského divadla (ul. Železná 11, Staré Město). Cena 140/100 Kč. Mgr. Pavla Bartásková

15. 10. / po PROMĚNY JIHOZÁPADNÍHO SVAHU POD PRAŽSKÝM HRADEM. Vycházka za historií kajetánského kláštera na Malé Straně s návštěvou terasových zahrad, které klášteru původně patřily. Zatímco objekt je s velkým úsilím opravován, samotné terasy na obnovu čekají už dlouho, výhled z nich však nikdy neomrzí. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková
 
16. 10. / út VYŠEHRADSKÝ HŘBITOV: KDE ODPOČÍVAJÍ SLAVNÍ HERCI. V rámci prohlídky se zaměříme na střední část hřbitova, kde odpočívají především osobnosti českého divadla. Uvidíme, že působivý charakter hřbitova tvoří nejen kompozice architektů, ale i vynikající sochařská díla na hrobech herců. Povíme si o osudech známých i zapomenutých umělců, jakými byli L. Pešek, J. Petrovická, Z. Kabátová, L. Hermanová, Deylové, V. Ráž, V. Vydra, F. Kovařík a další. POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 před vchodem do baziliky sv. Petra a Pavla. Cena 120/80 Kč (%). Mgr. Vladimír Trnka

Zveme vás u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu v období od 17. 10. do 21. 10. na tematické přednášky a vycházky Pražské vlastivědy, které budou věnovány samotnému zrodu I. republiky, architektuře nově vzniklého Československého státu i významným osobnostem té doby. Vybrané akce budou výjimečně prodávány za symbolickou cenu 20 Kč za osobu. Případné vstupné do objektů si účastníci i dále hradí sami.
17. 10. / st VZNIK PRVNÍ REPUBLIKY A STARÉ MĚSTO PRAŽSKÉ.
Pojďte s námi na Staré Město pražské, připomenout si významná místa a stavby spojené se vznikem Československé republiky v roce 1918. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 u Prašné brány (ze strany Celetné ulice). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Milada Racková                           
NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE PÁNĚ. Slovinský architekt Josip Plečnik je v Česku znám především jako architekt Pražského hradu. Kromě toho se však na podobě města podílel i další výraznou stavbou. Jeho kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se stal neodmyslitelnou dominantou Vinohrad a součástí panoramatu Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jednotná cena 20 Kč/za osobu + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč. Marie Hátleová                            
PLEČNIKOVY OTISKY V ZAHRADÁCH PRAŽSKÉHO HRADU. Když se po vzniku první republiky stal Pražský hrad sídlem hlavy nově vzniklého státu, bylo třeba také hradního architekta, který by toto bývalé sídlo českých králů zmodernizoval a učinil důstojným. Rukopis hradního architekta Plečnika se promítl nejen do interiérů, ale velkou proměnu zaznamenaly také zahradní plochy, které si během vycházky projdeme a upozorníme na Plečnikovy nejvýznamnější architektonické počiny. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. PROSÍME ZÁJEMCE, ABY VZALI V POTAZ ČASOVOU REZERVU NA BEZPEČNOSTNÍ PROHLÍDKU U VSTUPU DO AREÁLU PRAŽSKÉHO HRADU. Začátek akce v 15:00 u kašny na II. nádvoří Pražského hradu. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Mgr. Pavla Bartásková                                  
JAK VZNIKALA REPUBLIKA – PŘEDNÁŠKA. Touha vytvořit samostatné demokratické Československo se naplnila na sklonku října 1918, ale rozhodně to nešlo bez boje. Politicky, diplomaticky i vojensky se během první světové války mnoho Čechů a Slováků angažovalo, aby  se pouhý sen stal skutečností. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 17:00 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí.  Jednotná cena 20 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková

18. 10. / čt VILOVÁ ARCHITEKTURA MEZIVÁLEČNÉHO OBDOBÍ - PŘEDNÁŠKA.
První plánovitě zakládané vilové čtvrti začaly v Praze vznikat už ve 2. polovině 19. století.  K rozvoji na počátku 20. století přispělo to, že v českém prostředí měla velkou odezvu myšlenka zahradních měst. Vznik nového státu pak znamenal výrazný vzestup rodinné výstavby, na které se podílela řada předních architektů. Ve vilových čtvrtích se ukrývají skutečné perly, které si chceme představit. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí.  Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Mgr. Stanislava Micková                                                                 
OŘECHOVKA – ÚSPĚŠNÝ POKUS O ZAHRADNÍ MĚSTO. Prohlédneme si nejen řadové domky připomínající anglické a holandské maloměsto, ale i vily pro Václava Špálu, Otakara Španiela, Emila Fillu a další umělce. Uvidíme, že i v tak krásné lokalitě najdeme místa se smutnou historií válečné tragédie. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 1, 2 „Ořechovka“. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Mgr. Stanislava Micková
PRAVOSLAVNÝ KOSTEL ZESNUTÍ SV. BOHORODICE S NÁVŠTĚVOU KRYPTY. Na vycházce si představíme pravoslavný kostel na Olšanských hřbitovech a zavítáme také do krypty zasvěcené sv. Sofii, kde odpočívá první ministerský předseda ČSR Karel Kramář se svojí ženou Naděždou. Ukážeme si také hroby ruských emigrantů pohřbených zde na Olšanech. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 na zastávce tram. č. 10, 11, 16, 26 „Mezi Hřbitovy“. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Alexandra Škrlandová

19. 10. / pá NEJSVĚTĚJŠÍ SRDCE PÁNĚ.
Slovinský architekt Josip Plečnik je v Česku znám především jako architekt Pražského hradu. Kromě toho se však na podobě města podílel i další výraznou stavbou. Jeho kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad se stal neodmyslitelnou dominantou Vinohrad a součástí panoramatu Prahy. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 před vchodem do kostela na náměstí Jiřího z Poděbrad. Jednotná cena 20 Kč/za osobu + na místě bude vybírán příspěvek na kostel 50 Kč. Alexandra Škrlandová            MUŽI 28. ŘÍJNA – PŘEDNÁŠKA. Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný a Šrobár, ale nejen oni se výrazně zapsali do historie vzniku samostatného Československa. Na přednášce si připomeneme osudy těch, kteří bezprostředně ovlivnili běh našich dějin. POZOR! – omezená kapacita sálu na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:30 v sále PCT, Arbesovo nám. 4, Praha 5, v přízemí. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková                               
OSADA NA BABĚ 1932 – 36. V r. 1932 byla zahájena pod vedením arch. Pavla Janáka stavba funkcionalistické vilové osady na Babě, která je dodnes svojí unikátní urbanistickou a architektonickou celistvostí nejzachovalejším souborem tohoto typu v Evropě. Na její výstavbě se podílely tři generace architektů. Majiteli byly většinou známé osobnosti, např. Pavel Janák, Cyril Bouda, Václav Řezáč nebo manželé Paličkovi - s jejich příběhy se během vycházky seznámíme. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na stanici aut. č. 131 „U Matěje“ (jede od metra A „Hradčanská“ ). Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Pavla Lešovská                                                                    
KDE SE RODILO ČESKOSLOVENSKO? Kde se scházela česká Maffie a kde bylo poprvé vyhlášeno Československo, to a další zajímavosti objevíme při procházce na Novém Městě pražském. Trasa nás dovede od Václavského náměstí, Vodičkovou ulicí na Karlovo náměstí i do jeho okolí. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:30 u pomníku sv. Václava na Václavském náměstí. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková 

20. 10. / so NÁRODNÍ DIVADLO A VZNIK REPUBLIKY.
Věděli jste, že také osudy Národního divadla jsou bezprostředně spjaty se vznikem samostatného Československa? Povíme si o tom při prohlídce reprezentačních prostor historické budovy ND. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 8:30  a v 9:30 ve vstupním vestibulu historické budovy Národního divadla. Cena  140/100 Kč. PhDr. Jaroslava Nováková                                                                     
NÁRODNÍ PAMÁTNÍK NA VÍTKOVĚ. Monumentální památník se známou sochou Jana Žižky byl vystavěn v letech 1929 - 1938 k poctě legionářů bojujících během první světové války za vznik Československé republiky. Během vycházky si připomeneme pohnutý osud této památky moderních dějin a v expozici se seznámíme s pěti základními etapami, kterými republika během let 1918 – 1989 prošla. Začátek akce v 10:00 před budovou Národního památníku na Vítkově. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Jednotná cena 20Kč/za osobu + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 120/80 Kč. Marie Hátleová                            
JAK SE BAVILA PRVNÍ REPUBLIKA. Projdeme se Prahou v místech, kde slavné kavárny, kabarety a hospůdky první republiky vyprávějí, jak se bavili Pražané po vzniku samostatného státu. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 před vchodem do Národního divadla z Národní třídy. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková                             
RUDOLFINUM. Impozantní budova při vltavském břehu dnes láká návštěvníky především k poslechu vážné hudby nebo návštěvě výstav. My se podrobněji seznámíme s historií jejího vzniku, s jejími tvůrci i s její novou úlohou v počátcích Československé republiky. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:30 před bočním vchodem do Rudolfina z Alšova nábřeží. Jednotná cena 80 Kč/za osobu. Marcela Smrčinová     
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v anglickém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Filip Mašek           
                                 
21. 10. / ne PENĚŽNICTVÍ A OBCHOD ZA PRVNÍ REPUBLIKY.

Připomeňme si významné prvorepublikové peněžní ústavy, jejichž impozantní budovy můžeme stále obdivovat, i když mnohé z nich již ztratily svůj původní účel a význam. V souvislosti s nimi nezapomeneme ani na nejvýznamnější rodiny pražských obchodníků. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 na Senovážném náměstí před budovou hotelu Boscolo Carlo IV. Prague. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. Milada Racková BŘEVNOVSKÝ KLÁŠTER. Celková prohlídka klášterního areálu včetně barokní baziliky sv. Markéty, románské krypty a budovy prelatury. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 13:00 před kostelem sv. Markéty (nejbližší spoj tram. č. 22, 25 „Břevnovský klášter“). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno vstupné do objektu 100/60 Kč. Marie Vymazalová                
PRAŽSKÝ HRAD A MALÁ STRANA V ROCE 1918. Co se odehrávalo na Pražském hradě a na Malé Straně ve dnech vzniku samostatného Československa? Vydáme se do míst, která byla s vytvořením nového státu bezprostředně spojena. POZOR! - omezený počet účastníků na 40 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 10:00 a ve 14:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Jednotná cena 20 Kč/za osobu. PhDr. Jaroslava Nováková

23. 10. / út PROMĚNY JIHOZÁPADNÍHO SVAHU POD PRAŽSKÝM HRADEM. Opakování vycházky ze dne 15. 10. 2018! POZOR! - omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 16:00 u sochy T. G. Masaryka na Hradčanském náměstí. Cena 120/80 Kč. Milada Racková
                                            
24. 10. / st STRAHOVSKÁ OBRAZÁRNA.
Strahovská obrazárna patří k nejvýznamnějším uměleckým sbírkám na našem území. Prohlídka obrazárny zahrnuje stálou expozici s významnými díly od gotiky až po romantismus 19. století od předních domácích a evropských umělců. Součástí obrazárny je i klenotnice otevřená v roce 2016, ve které jsou vystavena cenná díla uměleckého řemesla. Závěr prohlídky patří návštěvě expozice věnované sv. Norbertovi, která je umístěna v unikátních románských sálech kláštera. POZOR! – omezený počet účastníků na 20 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:00 u sochy lva na nádvoří Strahovského kláštera (u vstupu do Strahovské obrazárny). Cena 120/80 Kč + na místě bude vybíráno jednotné snížené vstupné do obrazárny 20 Kč. JUDr. Stanislav Antonín Marchal CSc.

25. 10. / čt PRAŽSKÉ PRŮCHODY A PASÁŽE II.
V Praze se začaly první pasáže objevovat v souvislosti s přestavbou Václavského náměstí, kdy vznikaly místo tehdy obvyklých dvorků. Během vycházky projdeme tentokrát pasáže od horní části Václavského náměstí až k ulici Na Příkopě. POZOR! – omezený počet účastníků na 35 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce v 15:30 v Opletalově ulici č. 5. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská

27. 10. / so TETÍN.
Letos si připomínáme s výročím vzniku Československa i významné postavy českých dějin. Spolu se sv. Václavem i jeho babičku sv. Ludmilu. Během vycházky projdeme cestou sv. Ludmily ze Srbska přes Tetín do Berouna. Kromě jedinečných pohledů na Berounku a Český kras si povíme o osobnostech, které Tetín obdivovaly, např. kronikář a karlštejnský děkan Václav Hájek z Libočan, hlavní propagátor kultu sv. Ludmily. Pochopíme, proč je toto místo z pohledu historie, mytologie, geologie i archeologie dodnes pozoruhodné. POZOR! – omezený počet účastníků na 40 osob. Vstupenky pouze v předprodeji vycházek! Začátek akce v 10:30 na železniční zastávce „Srbsko“ (vlak jede z nádraží Praha-Smíchov v 9:14 nebo v 9:44). Cena 120/80 Kč (%) + na místě bude vybíráno cca 40 Kč za vstupy do objektů (kostely + muzeum). Mgr. Vladimír Trnka
PODZIMNÍ VYCHÁZKA PO VINOHRADSKÉM HŘBITOVĚ. Vinohradský hřbitov byl pro pohřbívání otevřen roku 1885 a v současné době zabírá jeho plocha 10 ha. Pojďte s námi navštívit toto pietní místo i kulturní památku zároveň! Navštívíme hroby známých osobností a podíváme se, kde odpočívají např. zuřivý reportér E. E. Kisch, pan Ponrepo, Jiří Šlitr, Laďka Kozderková nebo prezidenti Václav Havel a Emil Hácha. POZOR! – omezený počet účastníků na 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek. Začátek akce ve 14:00 na zastávce tram. č. 5, 13, 26 „Vinohradské hřbitovy“. Cena 120/80 Kč (%). Pavla Lešovská
VEČERNÍ PROHLÍDKA STAROMĚSTSKÉ RADNICE. Prohlídka v českém jazyce. Začátek akce ve 20:00 před věží objektu (vstup vedle Staroměstského orloje). Jednotná cena 250 Kč. Bc. Antonín Baloun
 
28. 10. / ne NÁRODNÍ DIVADLO.
Celková prohlídka vybraných prostor Národního divadla nás zavede k jeho základním kamenům, do hlediště i hlavního foyer.  Ve 13:30 prohlídka v angličtině. Začátek prohlídek v českém jazyce ve 12:30, 13:00, 14:00, 14:30 a v 15:00 ve slavnostním vestibulu historické budovy, vstup hlavním vchodem. Cena 140/100 Kč. Cena prohlídky v angličtině 250/150 Kč. (průvodci PCT)

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY PRO DĚTI V ŘÍJNU 2018

13. 10. / so  PODZIMNÍ TOULKY PRAŽSKOU STROMOVKOU.
Akce pro děti! Pojďte s námi na podzimní procházku do pražské Stromovky, tehdejší Královské obory. Ukážeme si dominanty i nejvýznamnější památky z několika století trvající existence původní královské lovčí obory, ze které se postupně stala oáza odpočinku a volného času. Neopomene na technické veledílo své doby, Rudolfovu štolu nebo na první Křižíkovu elektrickou tramvaj. Ukážeme si také, co zbylo ze slavné Jubilejní výstavy roku 1891. Na závěr čeká děti malý vědomostní kvíz se sladkou odměnou. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce v 15:00 před hlavní bránou Výstaviště Praha - Holešovice. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)

14. 10. / ne ZA APOŠTOLY NA STAROMĚSTSKOU RADNICI.
Pojďte s námi přivítat apoštoly staroměstského orloje, kteří se po delší pauze vrátili zpět na své čestné místo! V novém kabátě uvidíte i samotný orloj, díky práci restaurátorů opět září obnovenou krásou. Děti se mohou těšit také na vyprávění o zasedání městské rady za časů pana krále. Prohlédnou si starodávné síně a také sestoupí do hlubokého podzemí radnice. Během prohlídky budou řešit zábavné úkoly a na závěr čeká děti vědomostní kviz se sladkou odměnou.  Komentovanou prohlídku zakončí vyhlídkou z nově opraveného ochozu radniční věže. Vhodné pro děti od šesti let (v doprovodu dospělé osoby). POZOR! – omezený počet účastníků na 2 x 30 osob. Doporučujeme využít předprodeje vycházek! Začátek akce ve 14:00 před vstupem do Turistického informačního centra PCT na Staroměstské radnici. Cena 120/80 Kč (%). (průvodci PCT)
Vycházky se konají s maximálním počtem 50 účastníků ve skupině (není-li uvedena jiná kapacita nebo neurčí-li průvodce jinak). Přednost mají klienti se vstupenkou zakoupenou v předprodeji. Vstupné do objektu si hradí účastníci sami. Snížené vstupné je poskytováno dětem do 15 let, studentům do 26 let, seniorům nad 65 let, invalidům s průkazem ZTP, účastníkům probíhajících kurzů PCT a průvodcům PCT. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. V případě zrušení akce pořadatelem (Prague City Tourism) je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného v místě, kde byla vstupenka zakoupena. Uvedená dopravní spojení jsou platná v době uzávěrky programu. Případné aktuální změny v dopravě lze ověřit na tel. 296 191 817 nebo na www.dpp.cz.
Celý popis
Naposledy změněno: 24. 9. 2018

Ubytování a restaurace v okolí