Úvod > Aktuality > #světovéČesko a toulky Českým Meránem
#světovéČesko a toulky Českým Meránem
"> "> "> "> "> ">
Příroda

#světovéČesko a toulky Českým Meránem

  • Vydáno27. září 2020
Českou Sibiř budete určitě znát, ale víte, kde hledat Český Merán? V podstatě se jedná o menší oblast umístěnou jihozápadně od České Sibiře s tím, že okolí Javorové skály a město Sedlec – Prčice je společné pro obě lokality. Označení Český Merán se používá od 19. století a dá se říci, že zahrnuje území od Sedlčan přes Prčici, k obci Vlksice. Pojďte se toulat krajinou balvanů a malebných kopců. Český Merán skýtá velké množství turistických tras.

Okolí Sedlce-Prčice je známé jako Český Merán protože je nápadně podobné krajině kolem italského města Merano

Český Merán
Italské Meráno
Český MeránČást oblasti v kotlině kolem dvojměstí Sedlec-Prčice na konci 19. století připomínala profesorovi táborského gymnázia Václavu Křížkovi při školním výletu okolí jihotyrolského města Merano (německy Meran), které bylo do konce 1. světové války součástí Rakousko-Uherské monarchie, proto ji nazval Českým Meránem a název se ujal.

Jedná se vlastně o okolí měst Sedlec-Prčice a Sedlčany. Do oblasti spadají městečka a obce Sedlec-Prčice, Nadějkov, Vlksice, Zvěřinec, Myslkov, Obděnice, Vysoký Chlumec a Křepenice.
 

Vrchy, vršky a menhiry

jistebnická vrchovinaTypickým zdejším rysem jsou zákoutí zdobená menhiry, lesíky, remízky a členitý terén. Okraj Českého Meránu je tvořen nejvyšší částí Jistebnické Vrchoviny – s vrcholem Javorová skála (723m). K dalším známějším vrcholům Českého Meránu patří Vápenka (592 m), Větrov (640 m) u Střezimíře a Čertovo Břemeno (715 m) se skalními bloky, nedaleko Jistebnice.
 
K nejznámějším skalním útvarům zde patří Chlístovské menhiry, které objevíte ve smíšeném lese na západním svahu Javorové hory. Jsou tři a vytváří půlkruh o průměru 8 metrů. Mezi obcemi Myslkov a Veletín západně od městečka Sedlec-Prčice je zalesněný kopec a pod skalnatým vrcholem na západním svahu se nalézá zřejmě nejzajímavější český dolmen. Také Velký vrch nad Buckovnou ukrývá na svém vrcholku kamenné bloky.

čertova hrbatinaNa protějším hřbetu se však ukrývá útvar nejcennější. Zmiňuje ho i Čeněk Habart jako "božiště", jednalo se prý o obětní kámen. Podobá viklanu, neleží však na skále, ale na štěrku. Po hřebínku směrem k Myslkovu narazíte na zajímavé seskupení velkých kamenů. Kamenná, téměř rovná deska je opřena šikmo o další útvar a do vzniklého otvoru se vejde člověk. Stolový kámen objevíte na břehu prostředního rybníčku u Nových Dvorů. Byl nalezený v roce 1990 při čištění nádrže a jeho tvary vzbuzují zajímavé domněnky.
 
Kraj nadchne rovněž každého, koho baví navštěvovat malebné vesničky plné cenných ukázek lidového stavitelství a tvořivosti.
 

Merano si zamilovala i císařovna Sissi

MeranoMeran je malé městečko na severu Itálie v regionu Bolzano, které je plné elegance a života. Má velmi bohatou historii, ale dnes je mezinárodním městem, které se pyšní nejen zvláštní atmosférou prosycenou uměním, ale také přírodou, která ho obklopuje. Jak jsme již předeslali výše Merano patřilo k Rakousko-Uherské monarchii, takže váz zde nepřekvapí středoevropský střih budov ve stylu Belle Époque (1890–1914). Obzvláště krásná jsou podloubí a uličky v nejstarší městské čtvrti Steinach.
 
Meran je díky 18 kilometrům vycházkových tras a 16 hektarům zeleně opravdové „zahradní město“ se středoevropským šarmem. Tento dojem umocňují palmy, oleandry, kaktusy a barevné záhony. Z centra vede mnoho vycházkových tras, které měla ráda už císařovna Sissi, která Meran často navštěvovala. Na její počest byla ve městě postavena mramorová socha.


Nejkrásnější výlety Českým Meránem pro pěší, cyklisty i motorkáře

javorová skála a ounuzNutno podotknout, že se Český Merán svému jmenovci zas až tak úplně nepodobá… Italské Merano je asi desetkrát větší než Sedlec-Prčice a okolní alpské vrcholy jsou asi třikrát vyšší než Javorová skála. Také řeka Adiže se dá se Sedlckým potokem srovnat jen těžko. Přesto stojí Český Merán rozhodně za výlet, milovníci přírody zde zklamáni nebudou.

Určitě se vydejte na Čertovu hrbatinu a za Chlístovskými menhiry. Milovníci starobylých vesnic by neměli minout Ounuz s krásnými roubenkami. Skanzen lidové architektury Sedlčanska naleznete ve Vysokém Chlumci. Cyklistům, kteří mají rádi výzvy (anebo motorkářům, kteří se rádi kochají výhledy na pěknou krajinu) doporučujeme výlet po místních malých silničkách mezi hojně roztroušenými vršky s nadmořskou výškou od 400 do 600 m.n.m. Projeďte se směrem na Habří, Svatý Jan, Drážkov, údolím potoka Brziny na Samoty a do Mečkova. Zajímavý je ale i nejzápadnější cíp Českého Meránu v okolí Dublovic a Křepenic, kde měl svou tvrz Jakub Krčín. A určitě si prohlédněte i zříceninu větrného mlýna Příčovy. Podle názoru odborníků se jednalo o válcový věžový větrný mlýn ohromných rozměrů, který nemá v současnosti nikde obdobu.
Přírodní park Jistebnická vrchovina alias Čertova hrbatina

Přírodní park Jistebnická vrchovina alias Čertova hrbatina

Mezi Jistebnicí a Sedlcem – Prčice se nachází malebná oblast členité kopcovité krajiny s pestrou mozaikou polí, luk a lesíků, s množstvím vodních ploch a menších toků. Odborně se nazývá Jistebnická vrchovina, ale místní jí neřeknou jinak než Čertova hrbatina.

Křížkův mlýn u Bláhově Lhotě

Křížkův mlýn u Bláhově Lhotě

Pohádkový mlýn v Bláhově Lhotě patří k nejstarším a nejlépe dochovaným památkám svého druhu u nás.

 Vesnická památková rezervace Ounuz

Vesnická památková rezervace Ounuz

Osada Ounuz, byla v roce 1995 vyhlášena vesnickou památkovou zónou, neboť jsou zde zachované původní roubené stavby lidové architektury, které posloužily jako kulisy pro natáčení pohádky Pyšná princezna.

Chlístovské menhiry

Chlístovské menhiry

Krajina Českého Meránu nabízí širokou škálu nejrůznějších památek a přírodních zajímavostí, milovníky megalitických staveb však nejspíše zaujme ojedinělý komplex žulových menhirů – patrně z mladší či pozdní doby kamenné.

Javorová skála v Čertově hrbatině

Javorová skála v Čertově hrbatině

Javorová skála se nachází 6,5 km severně od Jistebnice a 4 km jihozápadně od Prčice; asi 15 km severovýchodně od Milevska a 18 km severozápadně od Tábora. Po severním úbočí Javorové skály probíhá hranice mezi Jihočeským a Středočeským krajem.

Český Merán – malebná oblast v okolí města Sedlec-Prčice

Český Merán – malebná oblast v okolí města Sedlec-Prčice

Označení Český Merán se používá od 19. století pro okolí Sedlce-Prčice proto, že je nápadně podobné krajině kolem italského města Merano. Do oblasti spadají městečka a obce Sedlec-Prčice, Nadějkov, Vlksice, Zvěřinec, Myslkov, Obděnice, Vysoký Chlumec a Křepenice.

Sedlčany – město obklopené balvany, skalkami a skálami

Sedlčany – město obklopené balvany, skalkami a skálami

Město Sedlčany leží ve středním Povltaví asi 60 km jižně od Prahy. Nejcennější stavební památkou je chrám sv. Martina. Neocenitelnou hodnotou Sedlčanska je krásná rozmanitá krajina, která nabízí pro možnosti aktivní rekreace vodní plochu Slapského jezera a více než 100 km značených cyklotras.

Větrný mlýn v Příčovech

Větrný mlýn v Příčovech

Na skalnatém návrší u Příčov se vypíná torzo větrného mlýnu holandského typu. Jde o zbytky jednoho z nejstarších, nejkrásnějších a největších větrných mlýnů holandského typu nejen u nás, ale dokonce i v celé Evropě. Lokalita je volně přístupná.

Strnadovský mlýn – pohádka ve středních Čechách

Strnadovský mlýn – pohádka ve středních Čechách

Ideální prostředí pro relaxaci a odpočinek, pro pěší či cykloturistiku, v zimním období dobré podmínky pro lyžování a běžky. V krásném prostředí Strnadovského mlýna můžete rybařit ve vlastním rybníku a na břehu tohoto pstruhového rybníka využít pravé finské sauny.

Skanzen Vysoký Chlumec – muzeum vesnických staveb středního Povltaví

Skanzen Vysoký Chlumec – muzeum vesnických staveb středního Povltaví

V údolí potoka pod dominantou zámku ve Vysokém Chlumci u Sedlčan se nachází Muzeum vesnických staveb středního Povltaví, kde si prohlédnete zemědělské usedlosti doplněné nářadím a stroji i sakrální stavby.

Nový hrádek Krčínov nad Křepenicí – tvrz Jakuba Krčína

Nový hrádek Krčínov nad Křepenicí – tvrz Jakuba Krčína

Křepenice, renesanční tvrz Jakuba Krčína z Jelčan, jsou velmi cennou památkou. Jedná se o objekt uzavřený hradbou, se dvěma branami, třemi nárožními baštovitými útvary a centrálním palácem. Hospodářské objekty jsou dnes ve zříceninách. Areál někdejšího dvora stále slouží zemědělským potřebám.

Skála Čertovo Břemeno

Skála Čertovo Břemeno

Žulový skalní útvar na severním okraji Jistebnické vrchoviny leží asi 7 km jižně od Prčice. Na jeho vrcholku (715 m n. m.) lze pozorovat řadu skalních misek, které zde podle pověsti zanechal jako otisky svých zad a kopyt čert.

Další aktuality