Úvod > Aktuality > Svatovítská katedrála je novým varhanám blíže: podařilo se vybrat již třetinu potřebných peněz
Svatovítská katedrála je novým varhanám blíže: podařilo se vybrat již třetinu potřebných peněz
">
Památky

Svatovítská katedrála je novým varhanám blíže: podařilo se vybrat již třetinu potřebných peněz

  • Vydáno4. února 2017
Svatovítská katedrála je o krok blíže k novým varhanám. Do konce ledna se totiž nadačnímu fondu Svatovítské varhany podařilo vybrat více než dvacet dva milionů korun, což představuje téměř třetinu potřebné částky.
Pražský hradK úplnému dokončení stavby svatovítské katedrály schází po staletích zasadit už jen jeden pomyslný kámen: dílo otce vlasti Karla IV. by měly završit dosud chybějící varhany, které se stejně jako zvon Zikmund postarají o důstojný doprovod zásadních a historických událostí. Na Wohlmuthově kruchtě svatovítské katedrály je doposud pouze nástroj provizorní, který v roce 1932 postavila kutnohorská firma Mölzer. Západní kruchta tak zeje prázdnotou a na své varhany stále ještě čeká.

Varhany v katedráleAby bylo možné dílo započaté ve 14. století dokončit, byl v roce 2014 zřízen nadační fond Svatovítské varhany, jehož účelem je za pomoci velkých mecenášů, drobných dárců a vlastenců pořídit reprezentativní varhany pro katedrálu. Ke konci ledna 2017 se na účtu nadace podařilo shromáždit celkem 22 201 835 korun.

Na stavbu nových varhan je možné přispět převodem finančního daru na běžný účet nadačního fondu Svatovítské varhany (2109930876/2700); pokud dárce uvede své jméno, bude zařazen na seznam dárců. Přispět lze také vhozením daru do pokladničky v katedrále nebo "adopcí" konkrétní varhanní píšťaly, klávesy či části varhanního stroje.
Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála sv. Víta v Praze – absolutní vrchol gotické architektury

Katedrála svatého Víta je největším a nejvýznamnějším pražským chrámem. Kromě bohoslužeb se zde odehrávaly i korunovace českých králů a královen. Je místem uložení ostatků svatých zemských patronů, panovníků, šlechticů a arcibiskupů.

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad – nejkrásnější a největší hradní komplex

Pražský hrad, který je tradičním sídlem českých panovníků a od roku 1918 také sídlem prezidenta republiky, je nejnavštěvovanější památkou Česka. Postupnými přístavbami a úpravami Pražského hradu vznikl jeden z největších hradních komplexů na světě, který denně navštěvují tisíce návštěvníků.