Úvod > Aktuality > Španělská synagoga bude přístupná už jen do konce května 2019

Španělská synagoga bude přístupná už jen do konce května 2019

Vydáno 16. května 2019 Památky
Ještě do 31. 5. 2019 mají návštěvníci Židovského muzea v Praze možnost prohlédnout si Španělskou synagogu se stálou expozicí o dějinách Židů v Čechách a na Moravě v 19. a 20. století. Památka následně projde částečnou opravou a restaurováním, zpřístupněna veřejnosti bude opět v posledním čtvrtletí příštího roku. Návštěvníkům pak nabídne novou stálou expozici včetně interaktivních prvků i moderní návštěvnické zázemí.
Španělská synagogaŠpanělská synagoga v Praze se už 31. května 2019 uzavře kvůli modernizaci. Stálá expozice Židovského muzea zde projde proměnou. Změny dozná především styl prezentace, její technické provedení s citem pro architekturu stavby počítá s multimediálními a interaktivními prvky. Moderní výstavní expozice si vyžádá stavební úpravy včetně vybudování nového technologického a návštěvnického zázemí a bezbariérového přístupu. Realizační práce budou zahájeny v červenci 2019 a potrvají do posledního čtvrtletí roku 2020.

synagoze je v současnosti umístěna stálá expozice Židovského muzea v Praze Dějiny Židů v Čechách a na Moravě v 19.-20. století, jež vznikla během první významné rekonstrukce budovy v letech 1994-1998. Expozice sleduje osudy Židů v českých zemích od josefínských reforem v 80. letech 18. století do poválečného období. Nová podoba stálé expozice s pracovním názvem Židovská emancipace, šoa a poválečné Československo (1780 – současnost) na současnou expozici tematicky naváže.

Španělská synagoga PrahaŠpanělská synagoga je nejmladší synagogou pražského Židovského Města. Byla postavena roku 1868 jako chrám Spolku reformovaného kultu na místě Staré školy – nejstarší modlitebny ghetta z 12. století. Své jméno získala díky působivé vnitřní výzdobě v maurském stylu, inspirované slavnou španělskou Alhambrou. Autorem projektu byl architekt Josef Niklas a Jan Bělský, pozoruhodná vnitřní výzdoba byla provedena v letech 1882-83 firmou Antonín Baum a Bedřich Münzberger.

Synagoga je otevřena do konce května denně od 9 do 18 hodin s výjimkou sobot a židovských svátků. Vstupné je 350 korun.
Španělská synagoga

Španělská synagoga

Na místě nejstarší pražské židovské modlitebny zvané Stará škola byla v roce 1868 zbudována Španělská synagoga v maurském slohu podle projektu Vojtěcha Ignáce Ullmanna a Josefa Niklase.

Židovské muzeum v Praze - největší muzeum svého druhu v Evropě

Židovské muzeum v Praze - největší muzeum svého druhu v Evropě

Muzeum pečuje o jednu z nejrozsáhlejších sbírek judaik na světě. Ta obsahuje na 40 000 sbírkových předmětů a 100 000 knih.

Pražské Židovské město - nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Pražské Židovské město - nejzachovalejší celek židovských památek v Evropě

Městská čtvrť Josefov je nejmenším katastrálním územím Prahy, které obklopuje Staré Město. Do roku 1850 se Josefov nazýval Židovské město, ještě dříve se této části říkalo Židovské ghetto. Dnes jde o zachovalý celek významných židovských památek evropského význau.