Úvod > Aktuality > Před 125 lety vznikl Klub českých turistů
Pred 125 lety vznikl Klub ceských turistu
"> Pred 125 lety vznikl Klub ceských turistu "> Turisté v Labském dole "> Petrínská rozhledna
Letní sporty

Před 125 lety vznikl Klub českých turistů

  • Vydáno11. června 2013
Dne 11. června 1888 byl v tehdejším Rakousku-Uhersku založen Klub českých turistů, který u nás působící dodnes. Jeho předsedou byl tehdy zvolen známý cestovatel, milovník přírody a demokratický veřejný činitel Vojtěch Náprstek.
Před 125 lety vznikl Klub českých turistůKlub českých turistů byl založen 11. června 1888 v Praze, v malém sále Mašťanské besedy z iniciativy nadšenců v čele s Dr. Vilémem Kurzem (předseda Národní jednoty Pošumavské), Dr. Františkem Čížkem (předseda Národní jednoty Severočeské) a architektem Vratislavem Pasovským. Za předsedu si ustavující sjezd nové turistické organizace sice zvolil známého cestovatele a veřejného činitele Vojtěcha Náprstka.

Od počátku byl Klub velice aktivní – velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven, vznikla hustá síť značených cest a řada předních osobností země si považovala za čest, že mohla být jeho členy. Mezi hlavní aktivity klubu patřila výstavba turistických chat, rozhleden, úprava a značení turistických tras, tvorba turistických map a dalších zařízení pro veřejnost, jako byla např. Petřínská rozhledna. KČT organizoval pravidelné vycházky do okolí měst (zejména slavný byl pražský „kroužek šlapáků“) a pořádaly se i větší výlety do zahraničí (první akcí KČT byla výprava českých turistů na Světovou výstavu do Paříže roku 1889). První výlety byly výhradně pěší, poměrně rychle se však rozšířila zimní turistika na lyžích, vodní turistika a v pozdějších letech vysokohorská turistika, krasová turistika, s rozvojem automobilismu pak mototuristika a další formy turistiky.

Od počátku byl Klub velice aktivní – velice rychle vyrostla síť turistických ubytoven a vznikla hustá síť značených cestZřetelné změny ve formě pěší turistiky nastaly po první světové válce – turistika se stala častěji vyhledávanou aktivitou ve volném čase, rozšířila se skautská a trampská hnutí. Během druhé světové války byla činnost KČT silně omezena, práce na značení cest a objevování nových turisticky zajímavých míst ale neustala. KČT formálně zrušen nebyl. Stal se útočištěm členů rozpuštěného Sokola a Junáka. Svou činnost plně obnovil po roce 1945, brzy však byl zařazen pod státem kontrolovaný Československý svaz tělesné výchovy. K jeho obnovení došlo až v roce 1990. Dnes KČT sdružuje téměř 40 000 turistů po celém Česku.

Pokud bás historie KČT zaujala, zajeďte na výlet do jihočeské Bechyně, kde naleznete první Muzeum turistiky v České republice. Muzeum se pyšní řadou zajímavých exponátů včetně interaktivní mapy, která umožňuje seznámit se se všemi 218 rozhlednami na území naší republiky.

Pražský odbor KČT připravil pro své členy i ostatní turisty na konci léta akci s názvem Praha slaví 125 let KČT. Díky tomu budete mít mimořádnou možnost prohlídky pražských památek, vycházky po turistických trasách z projektu Prahou turistickou a vyjížďky po pražských cyklostezkách za velice výhodných podmínek.
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur v Praze

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur v Praze

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, které je součástí Národního muzea, představuje sbírky umění mimoevropské etnografie.

Muzeum turistiky v Bechyni

Muzeum turistiky v Bechyni

Je prvním muzeem tohoto zaměření v České republice. Muzeum dokumentuje vývoj turistiky u nás i v Evropě, vývoj Klubu českých turistů včetně jeho činností, historických objektů. Představuje významné osobnosti Klubu českých turistů.