Úvod > Aktuality > Navštivte Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Hradci Králové

Navštivte Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Hradci Králové

Vydáno 22. srpna 2019 Památky
V Hradci Králové se nacházejí památky nejen z období architektů Jana Kotěry a Josefa Gočára, ale i mnohem starší. Jedna taková se ukrývá mezi stromy v překrásných Jiráskových sadech nedaleko soutoku řek Labe a Orlice. Jedná se o dřevěný kostel sv. Mikuláše, který sem byl roku 1935 přenesen z východoslovenské obce Malá Polana.
Kostel sv. Michaela HradecA jak se vlastně malebný dřevěný kostelík zasvěcený svatému Michaelu archandělu v Jiráskových sadech v Hradci Králové ocitl? Jeho původní domovinou byla mezi léty 1605 až 1740 východoslovenská obec Habura, odkud jej pro nepotřebnost prodali do sousední vsi Malá Polana. O necelých 200 let později se kostelík stěhoval podruhé. Boji první světové války poškozenou a vlivem nezájmu obce chátrající stavbu zakoupilo, za velkého přispění starosty Josefa Pilnáčka, město Hradec Králové. Celá akce (rozebrání, přesun, znovusestavení) trvala na dnešní poměry neuvěřitelné pouhé tři měsíce, a tak byl kostelík 28. října roku 1935 slavnostně odhalen v Jiráskových sadech jako památník padlým z první světové války.
 
kostelík HradecV letech 2016 - 2019 prošel kostelík zásadní obnovou. Dočkal se nového opláštění, proběhla restaurace bohatého mobiliáře a nástěnných maleb, ale také zvýšení protipožárního zabezpečení. Zajímavým prvkem, který se podařilo najít téměř po sto letech od stěhování ze Slovenska, je mlýnský kámen pod posvátným prestolem, oltářem pravoslavné církve, který je symbolem života. Více z putovního příběhu a až poetického interiéru – nejprve pravoslavného, později řecko-katolického kostelíku – se dozvíte při pravidelných víkendových komentovaných prohlídkách od května do konce září. Ty probíhají vždy v pátek, sobotu a neděli. Vstupné je za 80 korun.
 
Zajímavost na konec. Kdyby kostelík zůstal na svém původním místě, byl by patrně zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO jako součást skupiny slovenských roubených kostelů. Jeho velkou hodnotu dokládají nástěnné malby, které památkáři našli na obvodových zdech po odmontování ikonostasu. Na malovaných trámech jsou biblické scény, například poslední večeře Páně. Jsou však nekompletní. Na některých z nich lze vidět i nápisy cyrilicí, psané staroslovanským jazykem 16. století.
Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Hradci Králové

Dřevěný kostel sv. Mikuláše v Hradci Králové

Dřevěný kostel stával původně v obci Habura na Slovensku. V roce 1740 tam však postavili kostel kamenný a dřevěný odprodali Malé Polaně. Ale i Malá Polana si časem postavila svůj kostel, a dřevěný kostelík koupilo město Hradec Králové. Dnes je umístěn v Jiráskových sadech na soutoku Labe a Orlice.