Úvod > Aktuality > Na Zemské výstavě ve Vyšším Brodě si prohlédnete Závišův kříž
Na Zemské výstavě ve Vyšším Brodě si prohlédnete Závišův kříž
"> ">
Památky

Na Zemské výstavě ve Vyšším Brodě si prohlédnete Závišův kříž

  • Vydáno29. března 2013
Ve Vyšším Brodě vrcholí přípravy na přeshraniční Zemskou výstavu 2013, v klášteře proto finišují poslední opravy. Pravděpodobně největším lákadlem Zemské výstavy ve Vyšším Brodě bude Závišův kříž, který je pro svou výjimečnost staven naroveň Českých korunovačních klenotů.
Klášter Vyšší BrodPráce na opravách kláštera, aby se mohl návštěvníkům Zemské výstavy 2013 představit v plné kráse, začaly v roce 2011. Opravoval se interiér kostela, kde byla provedena rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení interiéru, obnovena byla také výmalba a očištěn hlavní oltář. Zrestaurovány byly malby čtyř chórových kaplí kostela a výmalby se dočkala také příčná loď a presbytář. Dále byly obnoveny fasády objektu opatství z pohledu z nádvoří u Poštovního muzea.

Zemská výstava 2013 rozšíří prohlídkovou trasu kláštera o dosud veřejnosti nepřístupné prostory – návštěvníci budou moci vstoupit například do kapitulní síně, v níž je pochován Záviš z Falkenštejna. V klášterním muzeu budou vystaveny deskové obrazy Madony Vyšebrodské, Madony Zlatokorunské, Ukřižování z Vyššího Brodu a četné další gotické plastiky a deskové malby. Poslední práce v souvislosti se Zemskou výstavou se v klášteře dokončují ještě například v Rožmberské oratoři, kde bude vystaven nejcennější exponát výstavyZávišův kříž. Při zhotovení tohoto nádherného kříže bylo použito neobvykle vysokého množství drahokamů i perel, neboť byl do jeho středu zasazen ostatek dřeva pravého Kříže, na němž zemřel Ježíš Kristus, představující relikvii nad jiné významnou.

Vyšebrodskému opatství drahocenný relikviář podle tradice i historických zpráv daroval Záviš z Falkenštejna, patrně v 80. letech 13. století. Osudy vzácného ostatkového kříže, od roku 2010 národní kulturní památky, pak s vyšebrodským klášterem zůstaly spojeny až do dnešní doby. Veřejnost si Závišův kříž mohla naposledy prohlédnout v 70. letech 20. století na Pražském hradě společně s Českými korunovačními klenoty.
Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter Vyšší Brod

Cisterciácký klášter byl založen Rožmberky v roce 1259 a dávno už není určen jen pro mnichy žijící podle řehole sv. Benedikta. Návštěvníkům je přístupný klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, mnišský chór, hlavní oltář, kaple, filosofický či teologický sál.

Poštovní muzeum Vyšší Brod

Poštovní muzeum Vyšší Brod

Nejen pošťáci rádi zavítají do expozice Poštovního muzea umístěné ve Vyšším Brodě, kde můžete zhlédnout stálou expozici dějin poštovnictví na území Českého státu od r. 1526 do současnosti. Děti si užijí zábavu v herním sále plném interaktivních prvků, je pro ně připravena Letní poštovní detektivka.