Úvod > Aktuality > Hospital Kuks je Stavbou roku 2016
Hospital Kuks je Stavbou roku 2016
"> ">
Památky

Hospital Kuks je Stavbou roku 2016

  • Vydáno14. října 2016
Stavbami roku 2016 jsou pražský tunel Blanka, archeologický park v Pavlově, modernizace železniční trati Tábor – Sudoměřice, Stezka v oblacích v Dolní Moravě, rekonstrukce a dostavba městského stadionu v Ostravě-Vítkovicích a rekonstrukce areálu Hospitalu v Kuksu. Hospital Kuks, který znovuotevřel své brány po rozsáhlé rekonstrukci na jaře loňského roku, získal ocenění Stavba roku 2016. Před rekonstrukcí byl přitom stav památky značně neuspokojivý a plně se využívalo pouze 35 % z celého rozsáhlého objektu. Rozsáhlá obnova Národní kulturní památky Hospitalu Kuks stála přes 450 milionů korun, přičemž podpora z prostředků Evropské unie činila 85 % nákladů. Letošní návštěvnost se koncem září pohybovala nad 100 tisíci návštěvníky.
Hlavním prostorem výsledných aktivit projektuKuks – Granátové jablko“ se stalo výukové centrum s divadelním sálem. Návštěvnický provoz představuje prohlídkový okruh, prezentující historii rodu Šporků a fungování hospitalu od jeho výstavby až do současnosti s popisem nejdůležitějších artefaktů barokního umění: restaurovaným cyklem nástěnných maleb Tance smrti, kostelem Nejsvětější Trojice, lapidáriem s alegoriemi Ctností a Neřestí z dílny Matyáše B. Brauna a lékárnou U Granátového jablka. Tento je doplněn ještě návštěvou rodinné hrobky Šporků v kryptě kostela a prohlídkou dvou expozic Českého farmaceutického muzea. Do zahrady za hospitalem se také vrátilo celkem 144 bylinkových záhonů.
 
Areál Hospitalu Kuks byl vystavěn na počátku 18. století hrabětem Františkem Antonínem Šporkem za účelem péče o vysloužilé vojáky. Je učebnicovým příkladem kompozice barokní krajiny, prezentuje práci významných umělců té doby: architekta Giovanniho Battisty Alliprandiho, sochaře Matyáše Bernarda Brauna či rytce Michaela Jindřicha Rentze.
 
Poslední letošní možností k návštěvě barokního areálu Hospitalu Kuks bude druhý a třetí listopadový víkend. Pro větší skupiny je však možné po předešlé domluvě zajistit prohlídky areálu i během zimního období. Ostatním návštěvníkům se brány hospitalu otevřou opět na jaře.
Naučná stezka Betlém – procházka barokem na Kuksu

Naučná stezka Betlém – procházka barokem na Kuksu

7 km dlouhá okružní naučná stezka Betlém – Kuks. Na trase naučné stezky jsou umístěny informační panely, které vás seznámí s historií jednotlivých památek.

České farmaceutické muzeum v Kuksu

České farmaceutické muzeum v Kuksu

České farmaceutické muzeum je střediskem Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové. V prostorách Hospitálu Kuks provozuje dvě stálé expozice k dějinám české farmacie.

Hospital Kuks – zcela ojedinělá barokní architektura

Hospital Kuks – zcela ojedinělá barokní architektura

Hospital Kuks naleznete ve stejnojmenné obci Kuks nedaleko městečka Jaroměř. V malebném údolí Labe na začátku 18. století nechal postavit František Antonín Špork (Sporck – 1662 – 1738) nejprve lázeňské budovy se zámkem a panským hostincem, a to díky léčivému pramenu, který zde vyvěral.