Úvod > Co chcete dělat? > Zřícenina zvonice v Mukařově
Památky

Zřícenina zvonice v Mukařově

Na východním okraji obce Mukařov u Úštěka se nachází torzo zvonice bývalého kostela sv. Františka.
Zvonice příslušela kostelu sv. Františka, který byl vystavěn někdy ve 14.století. V polovině 18.století byl zbořen, aby ustoupil stavbě nového kostela vystavěného v barokním slohu. Po vysídlení německy mluvícího obyvatelstva areál kostela chátral a v roce 1982 byl kostel pro celkovou zchátralost stržen. Zůstala pouze zvonice, která se nachází asi 45m západním směrem od bývalého kostela. Zvonice stojí v areálu hřbitova, který vymezuje ohradní zeď, mohutná především v jižní části.

Zvonice byla vystavěna ve 3. třetině 14.století (patrně kolem roku 1374). Jednalo se o mohutnou podsklepenou hranolovou věž o čtyřech podlažích. Pod úrovní terénu se nacházela klenutá márnice.

Ač se jednalo o kulturní památku, byla zvonice víceméně ponechána svému osudu, až se roku 2002 celá její východní část zřítila. Dochovala se západní část, která byla v roce 2009 stavebně zajištěna. V okolí zvonice se nachází neudržovaný hřbitov s rozpadající se ohradní zdí.

Ubytování a restaurace v okolí