Úvod > Co chcete dělat? > Bobří soutěska s vodopády Verneřice
Příroda

Bobří soutěska s vodopády Verneřice

Údolí Bobřího potoka se nachází poblíž Kravař, ve východní části Českého středohoří. Díky členitému terénu má zdejší potok charakter horské říčky. Procházka zdejší soutěskou, kde nechybí četné můstky, stezka po skalní římse jištěná řetězy, pěnící kaskády a nádherný vodopád je krásným zážitkem.
Divoké údolí Bobřího potoka v délce 2 km se nachází mezi obcemi Loučky u Verneřic a Veliká u Janovic. Díky členitému terénu a množství kamenů nabývá zde potok na charakteru horské říčky, což je pro České středohoří jev dosti netypický. Bobří soutěska je místo, kde odolný čedič vytváří překážku Bobřímu potoku a jeho menšímu pravostrannému přítoku. Na tomto přítoku tak vzniká přibližně 8 metrů vysoký vodopád.

Téměř celé údolí Bobří soutěsky je pokryto lesem. Jeho přírodní poměry ovlivňuje tzv. teplotní inverze, což znamená, že dno údolí je oproti jeho výše položeným partiím podstatně chladnější. Při dně údolí se tak setkáte s druhy chladnomilnými, zatímco ty teplomilné se nacházejí ve vyšších partiích. Ze zdejších rostlin stojí určitě za zmínku bledule jarní, prvosenka jarní, růže alpská (převislá), měsíčnice vytrvalá, tařice skalní atd. Plazy a obojživelníky zde reprezentuje zmije obecná, mlok skvrnitý a ropucha obecná, ptáky skorec vodní a konipas horský, glaciální relikt střevlíka a velmi vzácný drabčík (Quedius riparius) zdržující se na březích potoka.

Bobří soutěskou prochází po celé její délce zeleně značená turistická trasa vedoucí z Verneřic přes Janovice do Kravař. Výchozím bodem k návštěvě bývají nejčastěji Verneřice, respektive jejich místní část Loučky, pod níž začíná nejatraktivnější část soutěsky. Výlet lze samozřejmě podniknout i od zdola z obce Janovice (místní část Veliká). Cesta samotná je turisticky náročnější, v jednom místě vede i po skalní římse jištěné řetězy. Přes potok se přechází po několika můstcích, pokud tedy nejsou strženy velkou vodou. V takovém případě je pak nutno překonat jeho koryto po vyčnívajících kamenech či po kmenech padlých stromů.
24.8.
Galakoncert baroka

Galakoncert baroka

Úštěk, Ústecký kraj
10.9.
Pára v muzeu

Pára v muzeu

Zubrnice, Ústecký kraj
15.10.
16.10.
Podzim na vesnici

Podzim na vesnici

Zubrnice, Ústecký kraj
10.12.
11.12.
Vánoce v Zubrnicích

Vánoce v Zubrnicích

Zubrnice, Ústecký kraj

Ubytování a restaurace v okolí