Úvod > Co chcete dělat? > Památky > Zámek Kačina u Kutné Hory a Muzeum českého venkova NZM Kačina
Památky

Zámek Kačina u Kutné Hory a Muzeum českého venkova NZM Kačina

V Muzeu českého venkova jsou uloženy sbírkové předměty, vztahující se k dějinám a současnosti venkova, zemědělství a potravinářského průmyslu. Prohlídkové okruhy nabízejí jak pohledy do dějin pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat, tak prohlídku sídla rodu Chotků.

Na zámku Kačina u Kutné Hory sídlí Muzeum českého venkova, odborný úsek NZM, zaměřený na studium a prezentaci historie i současnosti českého venkova, zemědělství a potravinářství. Zámek Kačina patří k nejvýznamnějším empírovým stavbám ČR. Nechal ho postavit hrabě J. R. Chotek v letech 1806-22 podle plánů Ch. A. Schurichta J. Fischerem. Zámek je obklopen přírodním parkem navrženým N. Jacquinem.

Chotkové žili na Kačině až do roku 1911, kdy zemřel poslední Chotek a zámek zdědil jeho synovec Quido Thun Hohenstein. Ten zámek v meziválečném období opravil, ale současně tak zadlužil, že musel před dluhy uprchnout do ciziny. Jelikož byl italským státním příslušníkem, byl mu zámek v roce 1945 zkonfiskován a muzeum ho získalo počátkem 50. let a postupně zde vybudovalo řadu expozic. Rozsáhlým anglickým parkem vede také naučná stezka.


Expozice muzea jsou pro svůj rozsah více jak 3 000 m² rozděleny do několika samostatných prohlídkových okruhů:
 

Zámecké prohlídky a expozice

Život pod schody – zázemí služebnictva – V hospodářském zázemí zámku vás čeká ukázka života služebnictva a prohlídka prostorů, odkud se zajišťoval chod celého zámku. Nahlédnete do zámecké truhlárny, zámecké lednice, zjistíte, jak se na Kačině skladovalo dříví a jak se zámek vytápěl, kudy se sem přiváděla voda, jak se na zámku pralo a žehlilo, kde se připravovaly pokrmy nebo skladovaly potraviny. Za pozornost jistě stojí i zámecká konírna, netradičně umístěná ve sklepení zámku, či expozice Mlýny na Novodvorském panství a kupecký krámek. Časy prohlídek: od 9 do 16 hodin kdykoli (prohlídky jsou bez průvodce, na objednání s průvodcem).

13 Chotkovských komnat – prohlídka s průvodcem vás zavede do třinácti empírových komnat, v nichž se seznámíte s dějinami rodu Chotků a jejich panství Nové Dvory. Dozvíte se zajímavosti o staviteli zámku Janu Rudolfu Chotkovi, jeho rodině a majitelích zámku, o jejich životě a zvycích. Časy prohlídek: v každou celou hodinu od 9.00 do 16.00 hod.

Chotkovská knihovna, zámecké divadlo a kaple – tato prohlídka sleduje odkaz Jana Rudolfa Chotka a jeho potomků, kteří po sobě zanechali výjimečnou knihovnu, nádherné zámecké divadlo či nedostavěnou kapli. Chotkové milovali divadlo a další kulturní život na Kačině. Součástí okruhu je také prohlídka vystavených obrazů z tzv. Šrobárovy sbírky. Časy prohlídek: v sudé hodiny – v 10, 12, 14, 16 hodin.

Zámecký skleník, bylinková zahrada a konírna – při prohlídce navštívíte zámeckou oranžerii, nahlédnete do bylinkové a zeleninové zahrady, která sloužila pro zásobování celého zámku. Cestou k zámecké konírně se dozvíte vše o vzniku a vytváření rozsáhlého přírodně krajinářského parku na Kačině i jak byla využívána 
okrasná a užitková část parku. Dozvíte se zajímavosti o arboretu, o vysazování cizokrajných dřevin na Kačině i o využití vodních ploch, které byly součástí zámeckého parku. Časy prohlídek: v liché hodiny – 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 hod.

Reprezentativní komnaty a chotkovská knihovna – speciální zkrácená prohlídka pro seniory vás zavede do vybraných reprezentativních komnat zámku a chotkovské knihovny. Prohlídka je pouze pro objednané skupiny, rezervace na kamila.trneckova@nzm.cz.

VIP Prohlídka: Půda a lázeň – unikátní možnost navštívit zámeckou půdu a zhlédnout nejvyšší prostory zámku, pohybovat se nad reprezentativní částí interiéru, jako je například taneční a kulečníkový sál. Prohlídka je max. pro 8 osob, nutná rezervace. Rezervace na info.kacina@nzm.cz.


Expozice a stálé výstavy na Kačině

Expozice zámecké konírny – při vstupu do konírny se rázem ocitnete ve zcela jiném světě: nová expozice je totiž doplněna animací a autentickými zvuky, takže se můžete kochat pohledem na koně a poslouchat při tom ržání, dusot kopyt, řehtání, cvrlikání ptáků kolem...

O lnu, vlně, konopí, ... – stálá expozice se zabývá zpracováním kůže a vláken jak rostlinného, tak i živočišného původu. Prostřednictvím sbírkových předmětů a modelů jsou ukázány jednotlivé výrobní postupy používané při zpracování lnu, vlny, hedvábí a kůže.  Součástí expozice je i prostor pro relaxaci a pro děti je připravena liščí nora. Příležitostnou součástí expozice bude i předvádění předení a tkaní. Expozice se zabývá nejenom lnářstvím, jak to bývá v muzeích zvykem, ale i výrobou sukna. K vidění je zde i model sloupové valchy v měřítku 1:2. Stranou pozornosti nezůstalo ani koželužství a kožešnictví. K prohlédnutí je také zařízení na výrobu modrotisku včetně řady historických modrotiskových raznic. Unikátní je rovněž kopie kolovratu na výrobu hedvábné příze. Expozice se nachází v suterénu zámku.

Příběh dřeva – nově vznikající expozice „Příběh dřeva“ je k vidění v 1. patře zámku Kačina od října 2020. Expozice  tematicky navazuje na zámecký park a arboretum, které vznikalo od 2. poloviny 18. století. Základní myšlenkou expozice je pohled na dřevo z jiných úhlů, tzn. že představí „těla“ stromů, které najdeme v zámeckém parku a „těla“ dřevin, ze kterých vznikal zámecký fundus.

Spagyrie, rostlinná alchymie – výstava v zámecké kapli seznamuje s jedním z historických zdrojů současné farmacie. Ukazuje však současně spagyrii jako filosofický směr a druh ezoterismu. Spagirie není pouhou historií, dodnes se některá léčiva připravují pro spagirii typickými postupy. Výstava je instalována do dvou prostor, kde jedna tvoří oratoř, v níž se spagyrik duševně připravoval na práci a modlil se za zdar díla a druhou laboratoř, v níž vyráběl léčiva.

Království včel – expozice Království včel na zámku Kačina představuje jednotlivé varianty obydlí tohoto pracovitého hmyzu. Návštěvníci mají možnost odhalit rozmanitost a tajemství včelích úlů a zjistit, jak se včelám bydlí na zámku. Některé roje obývají krásně vyřezávané a zdobené historické včelí úly zvané kláty, jiné bydlí spíš v šedivých panelácích. Stejně jako ve světě lidí, najdeme i mezi včelími úly malé popelky připomínající prosté chaloupky. V proskleném funkčním úlu mohou návštěvníci nahlédnout včelám téměř „do kuchyně“. Nejcennějším exponátem expozice je úl zdobený reliéfem Narození Páně, který byl pravděpodobně určen pro dvě včelstva. V expozici jsou k vidění i pomůcky včelařů, raritou je demonstrační pomůcka Františka Hrušky, na níž v roce 1865 předvedl princip svého vynálezu – medometu – na mezinárodním sjezdu včelařů v Brně. Součástí expozice je i venkovní instalace čmelína, kde můžete nahlédnout pod pokličku života příbuzných včel – čmeláků.

Mlýny na Novodvorském panství – mově připravená mlynářská expozice seznamuje s historií a vývojem mlýnů v Čechách. Najdete zde modely mlýnů, mlýnských strojů a nářadí. Pro Chotky byly mlýny především zdrojem poddanských dávek a peněz z pronájmu.

Zámecká truhlárna – v prostorách tzv. staré truhlárny v suterénu zámku Kačina najdete nyní novou expozici nazvanou Zámecká truhlárna. Můžete si zde prohlédnout, jak byly vybaveny truhlárny, resp. údržbářské dílny ve druhé polovině 19. století, kdy se pracovalo pouze s ručními nástroji.

Jak se stavěl zámek - muzejní expozice „Jak se stavěl zámek Kačina“ seznamuje návštěvníky, na základě archivním studiem získaných informací, s průběhem stavby zámku Kačina v letech 1806–1823.

Kačina na dotek – interaktivní expozice o zámku Kačina pro děti i dospělé. Expozice vypráví o historii zámku a zámeckého parku. Odhaluje jeho myšlenkový koncept i naplnění. Hravou formou vás seznámí s architekturou stavby i detaily, které utváří a podtrhují výjimečnost stavby. Pojďte s námi tvořit, hrát si a poznávat krásu klasicistního zámku Kačina ijinými smysly než jen očima.

Modely lidových staveb – jedinečná kolekce vybraných modelů lidových staveb z celého meziválečného Československa, tj. včetně Slovenska a Podkarpatské Rusi, je od 1. 4. 2017 přístupná na zámku Kačina, průběžně se rozšiřuje o další vystavené modely. Základ kolekce vystavených modelů pochází z Národopisné výstavy českoslovanské z roku 1895. Z tohoto období pocházejí i slovenské modely.

Venkovní expozice Ze života hmyzu – hravou formou přibližuje malým i dospělým návštěvníkům ohrožené druhy hmyzu, které v našem parku naleznete. Kačinský park je vyhlášen jako přírodní památka a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu. Projekt je podporovaný grantem z programu TPCA – Pro zelené Kolínsko. Naleznete ji kousek od zámecké oranžerie.


Divadelní pavilon Kačina s loutkovým divadlem

Chotkové měli velkou oblibu v divadle. V Divadelním pavilonu v zámecké kapli vznikla expozice loutkového divadla. Bylo sem přesno funkční provedení barokního marionetového divadla. Po téměř padesáti letech se na Kačinu vrátilo také historické loutkové divadlo rodiny Chotků i originály divadelních kostýmů, ve kterých zakladatelé zámku účinkovali.

Dalším zajímavým divadlem, které v zámecké kapli naleznete je loutkové divadlo. Malované divadélko původně sloužilo jako kulisa pro loutkové hry, které byly pořádány pro zábavu dětí hraběte Jindřicha Chotka (1802–1864). Společně s dalšími chotkovskými teatráliemi však bylo v 60. letech 20. století převezeno z Kačiny do Prahy a stalo se součástí sbírek Divadelního oddělení Národního muzea.

Na Kačinu se též vrátily divadelní kostýmy z původního chotkovského zámeckého divadla, které také v divadelním pavilonu naleznete.
 

Speciální programy pro školy

Programy pro školy Muzeum českého venkova nabízí dva specializované aktivační programy plné soutěží a her umožňujících zažít realitu života na venkově a okusit radosti života šlechty v 19. století.

Muzeum každoročně pořádá na Kačině prezentační akci Chotkovské slavnosti, která návštěvníky seznamuje s životem na zámku i v podzámčí v 19. století.

Adventní prohlídky na Kačině

Přijďte nasát vánoční atmosféru na Kačinu. Prohlídky vánočně vyzdobeným zámkem probíhají po celý víkend.
Svatý Mikuláš, Středočeský kraj

Adventní prohlídky na Kačině

Přijďte nasát vánoční atmosféru na Kačinu. Prohlídky vánočně vyzdobeným zámkem probíhají po celý víkend.
Svatý Mikuláš, Středočeský kraj

Adventní prohlídky na Kačině

Přijďte nasát vánoční atmosféru na Kačinu. Prohlídky vánočně vyzdobeným zámkem probíhají po celý víkend.
Svatý Mikuláš, Středočeský kraj

Prohlídkový kruh 3TOP: Trojvstupenka do kutnohorských chrámů

V rámci spolupráce s ostatními subjekty v Kutné Hoře je možné zakoupit si společnou vstupenku zahrnující kromě rozšířeného prohlídkového okruhu chrámu sv. Barbory také kostel Všech Svatých s kostnicí a katedrálu Nanebevzetí Panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Klasicistní divadlo na zámku Kačina

Divadlo na zámku Kačina bylo slavnostně otevřeno 4. listopadu 1851. Intenzivní provoz trval téměř dvacet let, během kterých se zde hrály mimo jiné hry Rudolfa Karla Chotka, pravnuka stavebníka zámku a hlavního hybatele zdejšího divadelního dění.
Svatý Mikuláš, Středočeský kraj

Zámecký park Kačina

Přijďte se projít krásným kačinským parkem, který je starší než samotný kačinský zámek a relaxovat uprostřed nádherné přírody tvořené historickými úpravami majitelů panství.
Svatý Mikuláš, Středočeský kraj

Půjčovna dobových kostýmů na Kačině

Novinka na zámku Kačina, staňte se na chvíli hraběnkou! Zapujčte si dobové šaty na procházku zámeckými zahradami a udělejte si originální fotky v exteriéru zámku. Kostýmy jsou replikami šatů v klasicistním, empírovém stylu, za který vděčíme ženě Napoleona Bonaparte Josephine Beauharnais.
Svatý Mikuláš, Středočeský kraj

Naučná stezka Ze života hmyzu na Kačině

Naučná stezka Ze života hmyzu hravou formou přiblížuje malým i dospělým návštěvníkům ohrožené druhy hmyzu, které v parku žijí. Kačinský park je vyhlášen jako přírodní památka a je součástí Natury 2000, soustavy chráněných území evropského významu.
Kutná Hora, Středočeský kraj

Ubytování a restaurace v okolí

Noc na Kačině – apartmány kočárovna

Celoroční ubytování s neopakovatelnou atmosférou v nově zrekonstruovaných apartmánech v bývalé kočárovně. Ideální místo pro rodiny a vášnivé cyklisty.
Svatý Mikuláš, Středočeský kraj

Kolo Bistro v Polabí

Rodinné Kolo Bistro uvítá všechny cyklisty (a nejen je) na cestách Polabím nedaleko Kutné Hory, zámku Kačiny, Chvaletic nebo Týnce nad Labem. Nabízí příjemný prostor, velkou zahrádku, dobré pivo a chutné občerstvení z toho nejlepšího, co mají majitelé sami rádi.
Kobylnice, Středočeský kraj

Pivovar Holanďan v Hlízově

Pivovar obnovill Holanďan Bob Best do Čech, který sem přesídlil svou úspěšnou firmu. Navázal na hraběte Jana Rudolfa Chotka, který v roce 1791 založil u zámku pivovar a vínopalnu.  Díky Bobově nadšení pro výrobu kvalitního řemeslného piva, můžete ochutnat pivo Holanďan s českou tradicí.  
Hlízov, Středočeský kraj

Hotel Muzeum Lega v Kutné Hoře

Muzeum Lega v Kutné Hoře nabízí mimo krásné expozice také pěkné ubytování. Tříhvězdičkový hotel nabízí bezplatné Wi-Fi, sdílenou kuchyň a pokojovou službu.
Kutná Hora, Středočeský kraj