Úvod > Co chcete dělat? > Vrbasovo muzeum Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
"> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> "> ">
+ Přidat foto

Vrbasovo muzeum Ždánice

Památky
Muzeum se nachází v přízemí renesančního zámku ve Ždánicích. Můžete zde obdivovat např. památky na generála Loudona, původní vybavení zámku a zámecké vily (rod Seidlů a Loudonů), pohyblivé modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, středověké vesnice a věžních hodin.
Součástí stálé expozice je také zámecká kaple. Dále pak sbírky: napoleonská, numismatická, archeologická, etnografická, entomologická, přírodovědná, petrografická, keramická, řemesla, cechy atd. Prohlídka možná dle zájmu návštěvníků s výkladem. Trvá asi 1hodinu. K zámku přiléhá zámecký park se vzácnými dřevinami a psím hřbitovem.

Zakladatelem Vrbasova muzea byl učitel a historik Jakub Vrbas. Sbírku nejdříve zpřístupnil veřejnosti ve svém domě, v r. 1941 byla přestěhována do dvou místností staré radnice a od r. 1946 sídlí tato expozice, která byla po II. svět. válce obohacena o velmi cenné předměty ze zámku a zámecké vily v přízemí ždánického zámku. Jedná se především o nábytek, obrazy, fotografie, rodokmeny, umělecké předměty, které pocházejí z majetku rodiny podnikatele Dr. Eduarda Seidla a Ernsta Gideona Loudona - potomka slavného vojevůdce maršála Gideona Ernsta Loudona.

V současnosti sbírka čítá kolem 6000 exponátů, které se nacházejí v 11 místnostech přízemí zámku. Přístup do všech expozic včetně výstav je bezbariérový. Povolen vstup se psy.
Celý popis
Naposledy změněno: 29. 9. 2019

Ubytování a restaurace v okolí