Úvod > Co chcete dělat? > Přírodní park Klánovice – Čihadla
Příroda

Přírodní park Klánovice – Čihadla

Významný krajinný celek je největším přírodním parkem na území Hlavního města Prahy o rozloze 970 hektarů. Rozkládá se ve východní části Prahy na území městských částí Praha 14, Dolních a Horních Počernic, Běchovic, Klánovic a Újezda nad Lesy
Základ přírodního parku tvoří pět zvláště chráněných území, jejichž předmětem ochrany jsou vodní a mokřadní biotopy (Přírodní památka Velký počernický rybník a Přírodní rezervace V pískovně) a biotopy lesní (Přírodní památka Xaverovský háj, Přírodní rezervace Klánovický les a Cyrilov). Tři prvně jmenované přírodní útvary leží v severní části katastrálního území Dolních Počernic.

Charakteristickými prvky přírodního parku Klánovice-Čihadla jsou v jeho východní části lesní porosty, západní část území láká několika vodními plochami, především Kyjským a Velkým počernickým rybníkem, dále rybníkem Martiňák a zatopenou bývalou pískovnou, která má v sou­časné době statut přírodní rezervace.

Na celém území jsou relativně příznivé přírodní podmínky i pro zemědělské využití krajiny. Vyskytuje se zde rozptýlená zeleň – aleje, břehové porosty, drob­né remízky, případně ovocné sady. Celé území přírodního parku je vhodné k aktivnímu využívání volného času Pražanů formou pěší, koňské a cyklistické turistiky.
Zobrazit více