Úvod > Co chcete dělat? > Předmostím až do pravěku – naučná stezka v Přerově
Příroda

Předmostím až do pravěku – naučná stezka v Přerově

Světoznámé archeologické naleziště představuje důkazy prehistorického života na Zemi svým návštěvníkům. Naučná stezka Předmostím až do pravěku je součástí stejnojmenného projektu, který je postupně realizován společně s Dinoparkem Krasiejów nedaleko polského Ozimku.
Stezka začíná na sídlišti v Předmostí u plastiky „Sonda do pravěku“ (asi 50 m od hřbitova, v blízkosti parkoviště a zastávky MHD). Nejvyšším bodem stezky je Čekyňský kopec (305 m n.m.). Celkové převýšení je asi 85 m a délka trasy 8,2 km lehkým terénem. Je značena modrými značkami a je vhodná pro pěší. Schůdná je lépe za suchého počasí.

V Předmostí se během asi tříhodinové vycházky rozmanitým terénem dozvíte o pravěké i novodobé historii území především z informačních tabulí na jednotlivých zastaveních a s vlastními kosterními nálezy a paleolitickými artefakty se setkává pouze na počátku a na konci svého putování (Památník lovců mamutů a Malé školní muzeum). Turistickou atrakcí se nepochybně stane plánovaný skanzen pravěku. Naproti tomu areál polského Dinoparku, vybudovaný v místech rozsáhlého, narozdíl od Předmostí zachovalého, naleziště pozůstatků triasových obratlovců, může nabídnout moderní naučně-výstavní pavilón s bohatými kosterními nálezy.

Jednotlivá zastavení


1. Sonda do Pravěku:
trasa naučné vlastivědné stezky začíná jen pár metrů od předmosteckého hřbitova, u plastiky zvané Sonda do pravěku. Představí se vám zde průvodkyně Pražínka a pak v krátkosti nahlédnete do „novodobé“ historie Předmostí – od 15. století až po dnešek.

2. Památník lovců mamutů
: záhy se dostanete k první dominantě celé stezky, k Památníku lovců mamutů, kde na vlastní oči a na původním místě můžeme vidět výsledky nejnovějších archeologických výzkumů. Ještě před vstupem se však podrobně seznámíme s dějinami archeologické lokality Skalka, o jejíž pozoruhodnosti se zmiňuje již Jan Blahoslav ve své Gramatice české.

3. Skalka:
někdejší slavná Chromečkova zahrada, dnes dětské hřiště s „bludným balvanem“, je třetím zastavením na stezce. Díky exkurzi do geologické minulosti této lokality pochopíte, že bludný balvan ve skutečnosti není bludným balvanem, neboť sem ledovec nikdy nezasahoval, ale pozůstatkem kdysi krajině dominující vápencové homole – Skalky.

4. Hradisko: po opuštění panelového sídliště se vydáte na nejbližší kopec. Do krajiny již dávno nevzhlíží z výšky převyšující věž kostela, ale oproti Skalce ho ještě pořádný kus zbyl. Hradisko se nachází na pověstmi opředeném místě, kde byly nalezeny nástroje člověka Homo sapiens neanderthalensis z doby před 100 000-120 000 lety.

5. Školní stezka: po opouštění vrchu Hradisku přijdete k zastavení školní naučné stezky, zvanému „U sv. Vojtěcha“. Asi 2 kilometry se pokračuje po trase  – projdete „školní alejkou“, u božích muk zahnete doprava, a kolem „školního amfiteátru“ pokračujete na „školní kopec“, kde možná budete svědky, jak se také dá učit přírodopis, zeměpis, dějepis, tělocvik či matematika. A určitě se nezapomeňte zastavit u unikátního Památníku ovocnému stromoví, který zde byl odhalen v roce 1939 a jenž připomíná zásluhy osvíceného předmosteckého starosty Josefa Knejzlíka.

6. Přerovská rokle: jako na dlani vidíte tratě jednoho z nejznámějších areálů motokrosového a autokrosového sportu v České republice – Přerovské rokle. Historii zdejších motoristických závodů je věnována informační tabule.

7. Mamutík Tom:
po levé straně cesty na Předmostí na nás čeká mladý mamut Tom. Mlčky pozoruje údolí pod sebou a vyhlíží své druhy, které zřejmě něco zdrželo. Toto zastavení je považováno za jedno z nejkrásnějších přírodních zákoutí v celém Přerově. Odtud se vrátíte stejnou cestou, po které jste přišli a dále trasa pokračuje po polní cestě.

8. Na Popovickém kopci
- Co lovci mamutů neviděli: nejvyšší bodu cesty a Přerova vůbec (Čekyňský kopec 305 m n.m.). Za hezkého počasí odtud, severozápadním směrem, můžete dohlédnout až na Svatý Kopeček u Olomouce. A pak musíte dávat dobrý pozor, abyste nesešli ze – musí se odbočit doprava (směrem k Přerovu) na polní cestu, která vás přivede až k přírodní památce Na Popovickém kopci s vzácnou teplomilnou stepní květenou. Zde se před námi otevírá pohled na celý Přerov a jeho široké okolí.

9. Školní muzeum: po sesupu z Čekyňského kopce minete Vinary a Popovice a vrátíte se do Předmostí ke škole, kde se nachází Malé školní muzeum lovců mamutů. To bylo vybudováno a provozováno žáky a učiteli ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí v rámci výuky a výchovy prožitkem. Klade si za cíl jednoduchou a přístupnou formou seznamovat žáky i veřejnost s nejstarší historií regionu (období lovců mamutů – gravettien – 26 000 let př.Kr.). Muzeum je možné navštívit o prázdninách v rámci okruhu, který zajišťuje MIC Předmostí. Mimo prázdniny zajišťuje provoz ZŠ J.A.Komenského, tel. 581 211 739.

Hromadný hrob lovců mamutů: informační tabule je umístěna naproti Památníku lovců mamutů v sídlišti Předmostí, při vstupu do areálu s „bludným“ balvanem. Přibližně v těchto místech byl v r. 1894 učiněn světově ojedinělý nález. Badatel K. J. Maška zde objevil hromadný hrob populace lovců mamutů z doby asi před 26 000 – 27 000 lety, který obsahoval 20 lidských koster. Horní úroveň hrobu je vyznačena na kmeni stromu vlevo od informační tabule.
Zobrazit více
Naposledy změněno: 16. 7. 2021
21.8.
Středověký Den na zámku v Tovačově

Středověký Den na zámku v Tovačově

Tovačov, Střední Morava a Jeseníky
26.10.
2.1.
Mák

Mák

Kroměříž, Východní Morava
27.8.
29.8.
Hefaiston na hradě Helfštýn 2021

Hefaiston na hradě Helfštýn 2021

Lipník nad Bečvou, Střední Morava a Jeseníky
Zumba Přerov

Zumba Přerov

Přerov, Střední Morava a Jeseníky
Přírodní koupaliště Velká Laguna v Přerově

Přírodní koupaliště Velká Laguna v Přerově

Přerov, Střední Morava a Jeseníky
Galerie města Přerov

Galerie města Přerov

Přerov, Střední Morava a Jeseníky
Zámek Přerov – Muzeum Komenského

Zámek Přerov – Muzeum Komenského

Přerov, Střední Morava a Jeseníky

Ubytování a restaurace v okolí

Přerovský pivovar Zubr

Přerovský pivovar Zubr

Přerov, Střední Morava a Jeseníky
Polévkárna Aniččin dvůr

Polévkárna Aniččin dvůr

Přerov, Střední Morava a Jeseníky
Resort Radslavice

Resort Radslavice

Radslavice, Střední Morava a Jeseníky
Stellplatz Resort Radslavice

Stellplatz Resort Radslavice

Radslavice, Střední Morava a Jeseníky