Úvod > Co chcete dělat? > Příroda > Předmostím až do pravěku – naučná stezka v Přerově
Příroda

Předmostím až do pravěku – naučná stezka v Přerově

Světoznámé archeologické naleziště představuje důkazy prehistorického života na Zemi svým návštěvníkům. Naučná stezka Předmostím až do pravěku je součástí stejnojmenného projektu, který je postupně realizován společně s Dinoparkem Krasiejów nedaleko polského Ozimku.
Stezka začíná na sídlišti v Předmostí u plastiky „Sonda do pravěku“ (asi 50 m od hřbitova, v blízkosti parkoviště a zastávky MHD). Nejvyšším bodem stezky je Čekyňský kopec (305 m n.m.). Celkové převýšení je asi 85 m a délka trasy 8,2 km lehkým terénem. Je značena modrými značkami a je vhodná pro pěší. Schůdná je lépe za suchého počasí.

V Předmostí se během asi tříhodinové vycházky rozmanitým terénem dozvíte o pravěké i novodobé historii území především z informačních tabulí na jednotlivých zastaveních a s vlastními kosterními nálezy a paleolitickými artefakty se setkává pouze na počátku a na konci svého putování (Památník lovců mamutů a Malé školní muzeum). Turistickou atrakcí se nepochybně stane plánovaný skanzen pravěku. Naproti tomu areál polského Dinoparku, vybudovaný v místech rozsáhlého, narozdíl od Předmostí zachovalého, naleziště pozůstatků triasových obratlovců, může nabídnout moderní naučně-výstavní pavilón s bohatými kosterními nálezy.

Jednotlivá zastavení


1. Sonda do Pravěku:
trasa naučné vlastivědné stezky začíná jen pár metrů od předmosteckého hřbitova, u plastiky zvané Sonda do pravěku. Představí se vám zde průvodkyně Pražínka a pak v krátkosti nahlédnete do „novodobé“ historie Předmostí – od 15. století až po dnešek.

2. Památník lovců mamutů
: záhy se dostanete k první dominantě celé stezky, k Památníku lovců mamutů, kde na vlastní oči a na původním místě můžeme vidět výsledky nejnovějších archeologických výzkumů. Ještě před vstupem se však podrobně seznámíme s dějinami archeologické lokality Skalka, o jejíž pozoruhodnosti se zmiňuje již Jan Blahoslav ve své Gramatice české.

3. Skalka:
někdejší slavná Chromečkova zahrada, dnes dětské hřiště s „bludným balvanem“, je třetím zastavením na stezce. Díky exkurzi do geologické minulosti této lokality pochopíte, že bludný balvan ve skutečnosti není bludným balvanem, neboť sem ledovec nikdy nezasahoval, ale pozůstatkem kdysi krajině dominující vápencové homole – Skalky.

4. Hradisko: po opuštění panelového sídliště se vydáte na nejbližší kopec. Do krajiny již dávno nevzhlíží z výšky převyšující věž kostela, ale oproti Skalce ho ještě pořádný kus zbyl. Hradisko se nachází na pověstmi opředeném místě, kde byly nalezeny nástroje člověka Homo sapiens neanderthalensis z doby před 100 000-120 000 lety.

5. Školní stezka: po opouštění vrchu Hradisku přijdete k zastavení školní naučné stezky, zvanému „U sv. Vojtěcha“. Asi 2 kilometry se pokračuje po trase  – projdete „školní alejkou“, u božích muk zahnete doprava, a kolem „školního amfiteátru“ pokračujete na „školní kopec“, kde možná budete svědky, jak se také dá učit přírodopis, zeměpis, dějepis, tělocvik či matematika. A určitě se nezapomeňte zastavit u unikátního Památníku ovocnému stromoví, který zde byl odhalen v roce 1939 a jenž připomíná zásluhy osvíceného předmosteckého starosty Josefa Knejzlíka.

6. Přerovská rokle: jako na dlani vidíte tratě jednoho z nejznámějších areálů motokrosového a autokrosového sportu v České republice – Přerovské rokle. Historii zdejších motoristických závodů je věnována informační tabule.

7. Mamutík Tom:
po levé straně cesty na Předmostí na nás čeká mladý mamut Tom. Mlčky pozoruje údolí pod sebou a vyhlíží své druhy, které zřejmě něco zdrželo. Toto zastavení je považováno za jedno z nejkrásnějších přírodních zákoutí v celém Přerově. Odtud se vrátíte stejnou cestou, po které jste přišli a dále trasa pokračuje po polní cestě.

8. Na Popovickém kopci
- Co lovci mamutů neviděli: nejvyšší bodu cesty a Přerova vůbec (Čekyňský kopec 305 m n.m.). Za hezkého počasí odtud, severozápadním směrem, můžete dohlédnout až na Svatý Kopeček u Olomouce. A pak musíte dávat dobrý pozor, abyste nesešli ze – musí se odbočit doprava (směrem k Přerovu) na polní cestu, která vás přivede až k přírodní památce Na Popovickém kopci s vzácnou teplomilnou stepní květenou. Zde se před námi otevírá pohled na celý Přerov a jeho široké okolí.

9. Školní muzeum: po sesupu z Čekyňského kopce minete Vinary a Popovice a vrátíte se do Předmostí ke škole, kde se nachází Malé školní muzeum lovců mamutů. To bylo vybudováno a provozováno žáky a učiteli ZŠ J. A. Komenského v Přerově-Předmostí v rámci výuky a výchovy prožitkem. Klade si za cíl jednoduchou a přístupnou formou seznamovat žáky i veřejnost s nejstarší historií regionu (období lovců mamutů – gravettien – 26 000 let př.Kr.). Muzeum je možné navštívit o prázdninách v rámci okruhu, který zajišťuje MIC Předmostí. Mimo prázdniny zajišťuje provoz ZŠ J.A.Komenského, tel. 581 211 739.

Hromadný hrob lovců mamutů: informační tabule je umístěna naproti Památníku lovců mamutů v sídlišti Předmostí, při vstupu do areálu s „bludným“ balvanem. Přibližně v těchto místech byl v r. 1894 učiněn světově ojedinělý nález. Badatel K. J. Maška zde objevil hromadný hrob populace lovců mamutů z doby asi před 26 000 – 27 000 lety, který obsahoval 20 lidských koster. Horní úroveň hrobu je vyznačena na kmeni stromu vlevo od informační tabule.

Provozovatel

Magistrát města Přerova

Bratrská 34
750 11 Přerov
Tel.:
+420 581 268 111
Email:
posta@mu-prerov.cz
WWW:
www.mu-prerov.cz/...
GPS:
49,459620 17,447680
 
Region:
Olomoucký kraj
Oblast:
Střední Morava
Město:
Přerov
Tipy na výlet:
Přerov a okolí
 

Vstupné

Cena: zdarma

 

Časová náročnost

2,0 hodiny

 
 

Švédové na Přerovsku v Muzeu Komenského v Přerově – archeologická výstava a přerovský poklad

Zveme vás na výstavu, která představuje současné poznatky o fungování švédského vojenského tábora ve světle archeologických a historických pramenů. Součástí výstavy je i takzvaný přerovský poklad.
Přerov, Olomoucký kraj

Co je to za písmenko v Muzeu Komenského v Přerově

Srdečně vás zveme na výstavu nazvanou Co je to za písmenko? České slabikáře a abecedáře do roku 1989 ze sbírek Muzea Komenského v Přerově.
Přerov, Olomoucký kraj

XX. výstava chovatelů Moravy a Slezska

XX. ročník výstavy Moravy a Slezska – králíci, drůbež, holubi, expozice ptactva a hospodářských zvířat proběhne 30.9.-1.10.2023 v areálu Výstaviště Přerov.
Přerov, Olomoucký kraj

Noc vědců v Přerově

Do Přerova poprvé zavítá Noc vědců. Dětem i dospělým odhalí tajemství logistiky i 3D tisku – využití umělé inteligence v dopravě, modely kolejišť, tajemství obřích skladů v okolí města či nové útočiště pro kreativitu a podnikání odhalí premiérová Noc vědců v Přerově.
Přerov, Olomoucký kraj

Výstava Klubu železničních modelářů Přerov

Tradiční podzimní výstava Kubu železničních modelářů Přerov. Na zatím zprovozněné části kolejiště bude provoz situován do devadesátých let.
Přerov, Olomoucký kraj

Výstava Klubu železničních modelářů Přerov

Tradiční podzimní výstava Kubu železničních modelářů Přerov. Na zatím zprovozněné části kolejiště bude provoz situován do devadesátých let.
Přerov, Olomoucký kraj

Výstava Klubu železničních modelářů Přerov

Tradiční podzimní výstava Kubu železničních modelářů Přerov. Na zatím zprovozněné části kolejiště bude provoz situován do devadesátých let.
Přerov, Olomoucký kraj

Výstava Klubu železničních modelářů Přerov

Tradiční podzimní výstava Kubu železničních modelářů Přerov. Na zatím zprovozněné části kolejiště bude provoz situován do devadesátých let.
Přerov, Olomoucký kraj

Laser Aréna Mlýn

Adrenalin, spousta zábavy a nevšední zážitek ...to a ještě mnohem více nabízí Laser Aréna nejen dětem, ale všem věkovým kategoriím. Nejen kluci i holky, páni i dámy, milovníci adrenalinových sportů, ale i třeba milovníci počítačových her si odnesou nezapomenutelný zážitek z návštěvy naší Arény.
Přerov, Olomoucký kraj

Galerie města Přerov

Galerie města Přerova sídlí na Horním náměstí 1 v prostorách bývalé zámecké stolárny, přebudované v industriálním duchu do podoby moderní výstavní síně. Příjemné prostředí městské památkové zóny láká k návštěvě celého starobylého Horního náměstí.
Přerov, Olomoucký kraj

Zámek Přerov – Muzeum Komenského

Většinu sálů přerovského zámku, který se tyčí nad zbytky městských hradeb, využívá Muzeum Komenského pro své dlouhodobě instalované expozice už od roku 1906. Dnešní podobu vtiskl budově rod Žerotínů, kteří jej v 17. století několikrát přestavěli.
Přerov, Olomoucký kraj

Sportovní areál v Přerově – Dluhonicích

Starý sportovní areál v části Přerova Dluhonicích ustoupil dálnici, nový vznikl na okraji čtvrti a otevřel se v létě 2023.
Přerov, Olomoucký kraj

Moravská brána – spojnice Moravy a Slezska

Oblast Moravské brány nabízí na poměrně malém území mezi městy Přerov, Lipník nad Bečvou a Hranice širokou nabídku turistických zajímavostí a lákadel, jejichž návštěvu si můžete naplánovat jak v létě, tak i v zimě.
Přerov, Olomoucký kraj

Městská památková zóna Přerov

Uprostřed Moravy v Olomouckém kraji leží na řece Bečvě město Přerov. S městem je spojena řada známých jmen osobností, sídlí zde Muzeum Komenského či nejstarší tuzemské muzeum zaměřené na pedagogiku. Prohlédnout si můžete také několik dalších památek.
Přerov, Olomoucký kraj

Městský park Michalov v Přerově

Park byl založen v roce 1904 přeměnou bývalého lesa, podle plánů významného zahradního architekta Františka Thomayera. Jde o nejstarší a nejrozlehlejší okrasný sad města Přerova. V roce 2017 prošel velkou revitalizací.
Přerov, Olomoucký kraj

Městská elektrárna v Přerově

Část bývalých Městských elektráren se stala kulturní památkou. Jde o unikátní industriální stavbu vystavěnou v duchu geometrické moderny podle návrhu pražského architekta Ladislava Skřivánka a do provozu byla uvedena v roce 1920.
Přerov, Olomoucký kraj

Ubytování a restaurace v okolí

U Labutě – pivnice a restaurace s novou dimenzí služeb

Grilovaná kolena, kuřecí křidélka, vepřová žebírka jsou zde běžnou součástí každého posezení. Děláme gastronomii tak, aby host mohl vnímat celou škálou pocitů, vjemů a aby uspokojila maximálně jeho potřeby.
Přerov, Olomoucký kraj

Přerovský pivovar Zubr

Moravský pivovar se zubří hlavou ve znaku vaří jedno z nejlepších piv v naší republice, o čemž svědčí množství ocenění z odborných i laických degustačních soutěží. Důvod je zřejmý – Zubr totiž k jeho přípravě používá opravdu kvalitní suroviny a zachovává tradiční výrobní postupy.
Přerov, Olomoucký kraj

Polévkárna Aniččin dvůr

Dobrá domácí kuchyně založená na tradičních recepturách a surovinách od místních dodavatelů a farmářů. Krom polévek, od dršťkové po pórkovou, je v nabídce také široká škála zabíjačkových specialit, jako je tlačenka, sádlo nebo škvarky.
Přerov, Olomoucký kraj

Hotel Jana

Hotel Jana Congress & Wellness v Přerově je situován uprostřed zeleně v blízkosti centra města. Hotel nabízí ubytování v 93 prostorných pokojích s kapacitou 202 lůžek vč. přistýlek.
Přerov, Olomoucký kraj

Hostinec U Olinka ve Lhotce

Hospoda U Olinka stojí ve Lhotce už od 30. let 20. století. Vlastnil ji Olinek Vlasák a jeho rodina. Na programu místa lze najít divadelní představení, koncerty, tematické ochutnávky jídla a nápojů, projekce filmů a další.
Lhotka, Olomoucký kraj

Resort Radslavice

Resort Radslavice je skvělým místem pro rekreaci turistů a cyklistů, kteří chtějí poznat střední Moravu, i pro ty, kteří chtějí odpočívat v úžasně klidném prostředí. V blízkosti vede hlavní dálková cyklostezka Moravy „Jantarová cyklostezka“ kterou křižují další zajímavé cyklostezky.
Radslavice, Olomoucký kraj

Stellplatz Resort Radslavice

Resort Radslavice je skvělým místem pro rekreaci turistů, kteří chtějí poznat střední Moravu, i pro ty, kteří chtějí odpočívat v úžasně klidném prostředí a jen tak relaxovat. Můžete se těšit na klidné místo s veškerou vybaveností a komfortem.
Radslavice, Olomoucký kraj

Můj Tiny House

Můj Tiny House na kolech je umístěn v přírodě, na polosamotě s výhledem na jezero v Troubkách na Střední Moravě. Na ploše o 18 čtverečních metrech vznikl stylový obývák, útulná kuchyň, luxusní koupelna, soukromá ložnice s výhledem a ještě originální odpočinková síť.
Troubky, Olomoucký kraj