Úvod > Co chcete dělat? > Pevnost Radíkov na Svatém Kopečku
Památky

Pevnost Radíkov na Svatém Kopečku

Jedná se o architektonicky a historicky unikátní pevnostní objekt, který se dochoval v jediném exempláři na území ČR. Pevnost byla součástí Císařsko královské Olomoucké pevnosti.
K festu patřila i vojenská nemocnice vybudovaná v Radíkově na konci dnešní ulice Zedníkovy. Dále k festu patřily 2 vojenské studny vybudované v Samotíškách v roce 1875 – jsou dodnes funkční. V poli mezi Samotíškami a Chválkovicemi byla postavena pro fest mírová prachárna se strážním domkem u silnice.

Výstavba započala v roce 1871 jako součást Císařsko královské Olomoucké pevnosti podle projektu kapitána Karla rytíře von Peche. Po třech letech byl sice bojeschopný, ale dostavoval se až do roku 1882. Konstrukčně se jedná o jednovalový dělostřelecký fort, který měl 26 děl na valu a 10 děl v kaponierách v suchém příkopu na obranu vlastního fortu. Celková rozloha fortu je 20 ha a je tvořena nepravidelným osmiúhelníkem. Jako u jediného olomouckého fortu zde byl použit beton na vystužení stropních konstrukcí. Do roku 1876 se podařilo radíkovský fort z větší části opravdu vybudovat, ale nikoliv zcela dokončit.

Pevnost je umístěna v kopci nad Radíkovem, za zdaleka viditelným vysílačem – od zastávky autobusu ulicí "Na Pevnůstce" a dále stále rovně.
 

Co můžete ve fortu zažít

Fort nabízí nejen komentované prohlídky, ale také řadu zážitkových aktivit. Přijďte si na fort zastřílet ze vzduchovek, vyzkoušet házení vrhacími noži, geocaching, hledání „pokladů“ pomocí detektoru kovů, kanadské dřevorubecké hry nebo třeba jen opéct buřty na ohni.

Radíkovský fort láká také na zvláštní nabídku aktivit, kterou tvoří minikurz přežití, noční prohlídky nebo střelba ze skutečných zbraní cvičnou municí. V unikátním areálu fortu si po domluvě můžete zahrát dokonce i paintball. Jednotlivé aktivity je možné libovolně kombinovat a spojovat.