Úvod > Co chcete dělat? > Malá muzejní farma

Malá muzejní farma

Kultura
Na dvoře Národního zemědělského muzea v Praze je umístěna Malá muzejní farma, kde si můžete prohlédnout řadu rostlin i živočichů, především jako ukázku hospodářského chovu domácích zvířat a pěstování zemědělských plodin. Farma dále nabízí možnost adopce nebo patronátu muzejních zvířat.

Malá muzejní farma má dvě standardní části:

Rostlinná část představuje malé demonstrativní políčko, kde jsou k vidění různé zemědělské plodiny a další rostliny udržované od jara do podzimu ve stavu vegetace a následného zimního klidu;

Živočišná část představuje ukázky chovu domácích zvířat (králíka domácího, české slepice - kur domácí, ovce - valaška a merino-suffolk).

Políčko zemědělských plodin seznamuje návštěvníky jednak se základním sortimentem zemědělských plodin, jednak s méně známými nebo dnes již historickými druhy a odrůdami. Pěstují se zde také některé zeleniny a užitkové rostliny. Celkem je zde představeno téměř čtyřicet základních plodin a rostlin. Mezi nimi i rostliny používané na zelené hnojení (trávy), v racionální výživě (pohanka) a ve starších kuchařských receptech (proso). Na demonstrativním políčku jsou také ukázky víceúčelového použití některých zemědělských plodin (okrasné a užitkové druhy slunečnice), méně známé zeleniny (chřest, artyčoky) ale i další zajímavosti. U každé rostliny je uveden její původ ukazující, z jak širokého základu se vytvořil stávající pěstovaný sortiment. Ve spojení s živočišnou částí farmy dává políčko možnost nahlédnout do správného způsobu hospodaření a pochopit vazby, které existují vně i uvnitř zemědělství: koloběh látek v rámci zemědělské výroby, vracení živin odňatých půdě ve formě statkových hnojiv, udržování obsahu humusu v půdě jako základního předpokladu půdní úrodnosti, nutnost střídání plodin a principy trvale udržitelných způsobů hospodaření, včetně ekologických směrů a jejich aspektů aplikovatelných v zemědělství.

Farma je otevřena v letní sezóně od 1. dubna do 31. října, denně, s výjimkou pondělí, v zimním období jsou prohlídky možné výjimečně po předchozí domluvě.

Celý popis
Naposledy změněno: 23. 9. 2019

Ubytování a restaurace v okolí