Úvod > Co chcete dělat? > Dělostřelecká bašta Haselburg ve Vimperku
Památky

Dělostřelecká bašta Haselburg ve Vimperku

Na sever od vimperského zámku stojí na nevýrazné vyvýšenině samostatné opevnění, jakýsi zmenšený hrad nebo hrádek. Říká se mu Haselburg a jedná se o předsunutou dělostřeleckou baštu. Vznikla kolem roku 1479, kdy byla propojena opevnění hradu a města a kdy se komplexně řešila obrana Vimperka.
Bašta byla původně obehnána vyzděným příkopem a opevněna dvojími hradbami. Protáhlý podkovovitý objekt má masivní obvodovou hradbu, na nejohroženější obloukovité straně ještě zesílenou. Do této hradby je na vstupní straně vestavěna mohutná okrouhlá věž s křížově sklenutým interiérem. Nad přízemím stávala ještě dvě patra, z nichž to druhé sloužilo obývání.

Nad vstupní bránou spatří příchozí kamennou desku s erbem Kaplířů ze Sulevic a letopočtem 1479. V roce 1729 byl vydán rozkaz, aby se starý zámeček Haselburg zboural, neboť se již zachovati nedá a nijak na něm nezáleží. Získané stavivo se mělo použít k opravám zámku. Rozkaz však naštěstí nebyl proveden. Zachránila se tak jediná přesně datovaná předsunutá dělostřelecká bašta v Čechách.

Dnes je Haselburg, poetická středověká stavba obklopená malebnou skupinou domků, v soukromém vlastnictví a veřejnosti nepřístupná.