Úvod > Co chcete dělat? > Městská zvonice ve Vimperku
Památky

Městská zvonice ve Vimperku

Zvonice z 15. století ukrývá jeden z nejstarších zvonů v Čechách. Rezervujte si komentovanou prohlídku v informačním centru na náměstí Svobody.
Jedná se o pozdně gotickou stavbu z doby kolem roku 1500, která pamatuje období rozmachu po povýšení Vimperka na město. Z té doby zůstalo do dnešních dnů kamenné ostění vchodu, sokl s gotickou kordonovou římsou v patře a jeden krakorec původního arkýře. Zvonice byla nově upravena v roce 1866 po požáru, který v roce 1861 zničil střechu, kopuli a velkou část barokní výzdoby. Poslední zbytky zřejmě cenných barokních maleb v průčelí věže byly odstraněny při úpravách v roce 1909.

V průběhu staletí se na zvonici vystřídala řada zvonů, větších i menších, a nechyběl ani zlověstný umíráček. Nejstarší zvon pochází ještě z 15. století a největší byl nahoru na věž vyzdvižen v první polovině století osmnáctého. Vzácný gotický zvon Maria Hilf, pojmenovaný v němčině po Panně Marii Pomocné, který byl ulit v roce 1419 a zázrakem přežil všechny války, se po opravách dne 22. října 2010 vrátil do městské zvonice. Slavnostní okamžik nastal 30. listopadu 2013, kdy prvně začalo tlouct srdce zvonu Inocenc, který doprovází druhý zvon Maria Hilf.

Působivé zvonění o polednách patří i dnes k citových zážitkům, na které se nezapomíná. Nese se nad střechami domů přes kostel k hradu jako zvukomalebný most z pohnuté a slavné minulosti Vimperka do našich uspěchaných dnů.
 

Komentované prohlídky zvonice

Prohlídky začínají u památníku padlým v 1. světové válce, který je nainstalován na zvonici, a trvají 20 – 30 minut. Na své si přijdou i malí návštěvníci. Městská zvonice z 15. století ukrývá jeden z nejstarších zvonů v Čechách a zachovalý hodinový stroj, na děti čeká zvonkohra a skřítek Zvoníček. Jedinečný výhled na město Vimperk z několika stran umocní váš zážitek z prohlídky. Rezervace přímo v informačním centru nebo na tel. +420 388 402 230, mobil +420 724 176 545, e-mail: infocentrum@mesto.vimperk.cz